Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Srbije
2013, br. 48, str. 75-79
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 25/07/2015
doi: 10.5937/gads1348075S
Razlike u longitudinalnim i cirkularnim dimenzijama tela učenika starosti 13 godina merenih 1970. i 1995. godine
aUniverzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
bUniverzitet u Banjoj Luci, Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta, Republika Srpska, BiH

Sažetak

U periodu školskog uzrasta praćenje rasta i razvoja učenika nam daje mogućnost da procenjujemo pravilnost razvojnog perioda. Merenjem morfoloških mera dolazimo do podataka o rastu i razvoju učenika kako u celini tako i u pojedinim segmentima tela. Ako želimo doći do činjenica da li postoji akceleracija u rastu i razvoju, potrebno je rast i razvoj upoređivati sa rastom i razvojem učenika iste starosti merenih pre više od dvadeset godina. Cilj ovog rada je bio da utvrdi razliku u longitudinalnoj i cirkularnoj dimenzionalnosti skeleta učenika starih 13 godina merenih 1970. i 1995. godine. Morfološka merenja su izvršena standardnim instrumentima po metodologiji koju preporučuje Internacionalni biološki program (IBP). Utvrđivanje razlika je izvršeno primenom Diference testa iz statističkog paketa Statistica 8.0 for Windows, s obzirom na to da su upoređivani podaci aritmetičkih sredina i standardnih devijacija ispitanika. Rezultati ovog istraživanja ukazuju da su učenici mereni 1995. godine većih longitudinalnih i cirkularnih dimenzija u odnosu na učenike iste starosti merenih 1970. godine.

Ključne reči

Reference

Đurašković, R., Simov, S., Zivanov-Curlis, J. (2006) Razvojne karakteristike učenika osnovnih škola u leskovcu starih od 7 do 14 godina. u: Radovanovi Đ. [ur.] Efekti diferencirane nastave fizičkog vaspitanja na psihosomatski status dece i omladine, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, str. 287-297
Đurašković, R. (2001) Biologija razvoja čoveka sa medicinom sporta. Niš: Color Graf
Gligorijević, S. (2008) Antropometrijski parametri kao pokazatelji akceleracije rasta i prediktori gojaznosti preadolescenata. Acta medica Medianae, vol. 47, br. 2, str. 15-19
Hughes, J., Li, L., Chinn, S., Rona, R. (1997) Trends in growth in England and Scotland, 1972 to 1994. Archives of Disease in Childhood, 76(3): 182-189
Krawczynski, M., Walkowiak, J., Krzyzaniak, A. (2003) Secular changes in body height and weight in children and adolescents in Poznan, Poland, between 1880 and 2000. Acta Paediatrica, 92(3): 277-282
Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskić-Štalec, N. (1975) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. Beograd: Institut za naučna istraživanja FFK
Lobstein, T., Baur, L., Uauy, R. (2004) Obesity in children and young people: a crisis in public health. Obesity Reviews, 5(s1): 4-85
Loesch, D.Z., Stokes, K., Huggins, R.M. (2000) Secular trend in body height and weight of Australian children and adolescents. American journal of physical anthropology, 111(4): 545-56
Malacko, J., Popović, D. (2001) Metodologija kineziološko antropoloških istraživanja. Leposavić: Fakultet fizičke kulture, treće dopunjeno izdanje
Marques-Vidal, P., Madeleine, G., Romain, S., Gabriel, A., Bovet, P. (2008) Secular trends in height and weight among children and adolescents of the Seychelles, 1956-2006. BMC Public Health, 8, str. 166-174
Mišigoj-Duraković, M. (2008) Kinantropologija - biološki aspekti telesnog vežbanja. Zagreb: Kineziološki fakultet
Pantelić, S., Nikolić, M., Đurašković, R. (2010) Razvojne karakteristike sedmogodišnjih dečaka iz različitih vremenskih perioda. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 45, str. 319-326
Roche, A.F. (1979) Secular trends in human growth, maturation, and development. Monographs of the Society for Research in Child Development, 44(3/4): 3
Sergienko, L. (1999) Genetska utemeljenost prognoze u sastavu sportske selekcije. Kineziologija, vol. 31, br. 1, 11-16
So, H.K., Nelson, E.A., Li, A.M., Wong, E.M., Lau, J.T., Guldan, G.S. (2008) Secular changes in height, weight and body mass index in Hong Kong Children. BMC Public Health, 8(1): 320
Stojanović, T. (1998) Vlijanie na nastavnite sodržini od košarka na somatskiot status na učenicite vo nastavata po fizičko vospitanie. Skopje: Fakultet za fizička kultura, Magisterski trud
Tanner, J.M. (1966) Growth and physicue in defferent population of mankind. u: Baker P.T., Weiner J.W. [ur.] The biology of human adaptability, Oxford: Claredon
Trajković, S., Nikolić, M. (2008) Komparativna analiza antropometrijskih mera i posturalnih poremećaja školske dece generacija 1987. i 2002. godine. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 43, str. 386-391
Weiner, S., Lourie, A. (1981) Practical Human Biology. New York: Academic Press
Zellner, K., Jaeger, U., Kromeyer-Katrin (2004) Height, weight and BMI of schoolchildren in Jena, Germany: Are the secular changes levelling off?. Econ Hum Biol, 2(2): 281-94