Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9
članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić
2018, br. 12, str. 93-110
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 03/01/2019
doi: 10.5937/zrufpl1812093Z
Problemi realizacije nastavnih sadržaja u fizičkom vaspitanju
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet, Prizren-Leposavić

e-adresa: nevenkazrnzevic@gmail.com, vukolakusic@gmail.com

Sažetak

Nastavi fizičkog vaspitanja, izuzev pojedinačnih slučajeva ne pridaje se značaj koji joj u vaspitno obrazovnom procesu pripada. Razloga verovatno ima puno, ali je stručnost onih koji izvode nastavu svakako jedan od njih. Na časovima fizičkog vaspitanja u razrednoj nastavi često se primenjuju neadekvatni nastavni sadržaji, vremenska artikulacija pojedinih delova časa je neujednačena, a fizička aktivnost učenika je veoma mala. Problem nedovoljne i neadekvatne fizičke aktivnosti u Srbiji dostigao je nivo nacionalnih razmera. Iz tih razloga doneta je Uredba o Nacionalnom program prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Srbiji do 2020 godine (2010). Preporuka je da se u planovima za fizičko vaspitanje poveća obim vančasovnih i vannastavnih aktivnosti u okviru školskih programa. U poslednje vreme dolazi do konstantnog opadanja nivoa motoričkih sposobnosti, što je naročito izraženo kod mišićne izdržljivosti i snage gornjih ekstremiteta, zbog načina života i rada, ali i zbog neadekvatnog školskog programa fizičkog vaspitanja. Osnovu svake fizičke aktivnosti čini razvoj bazično-motoričkih sposobnosti koje su odgovorne za efikasnost ljudskog kretanja, i koje se pod uticajem različitih faktora mogu menjati u pozitivnom ili negativnom smislu. Smatra se da je visok nivo motoričkih sposobnosti osnovni preduslov za uspešno učenje novih motoričkih struktura. Posebno je situacija nepovoljna u mlađem školskom uzrastu, jer raspoložive kapacitete školskih sportskih objekata uglavnom koriste učenici starijih razreda koji po nepisanom pravilu smatraju da imaju prvenstvo u korišćenju sale i sportskih terena, ili se izdaju posle nastave sportskim klubovima. Nastavi fizičkog vaspitanja, izuzev pojedinačnih slučajeva ne pridaje se značaj koji joj u vaspitno obrazovnom procesu pripada. Razloga verovatno ima puno, ali je stručnost onih koji izvode nastavu svakako jedan od njih. Na časovima fizičkog vaspitanja u razrednoj nastavi često se primenjuju neadekvatni nastavni sadržaji, vremenska artikulacija pojedinih delova časa je neujednačena, a fizička aktivnost učenika je veoma mala. Problem nedovoljne i neadekvatne fizičke aktivnosti u Srbiji dostigao je nivo nacionalnih razmera. Iz tih razloga doneta je Uredba o Nacionalnom program prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Srbiji do 2020 godine (2010). Preporuka je da se u planovima za fizičko vaspitanje poveća obim vančasovnih i vannastavnih aktivnosti u okviru školskih programa. Umesto nezadovoljstva uslovima rada koji se najčešće spominju kao razlog, treba se okrenuti onome od čega zavisi odnos učenika prema fizičkim aktivnostima - kompetentnosti i posvećenosti nastavnika fizičkom vaspitanju.

Ključne reči

Reference

*** Srpski kongres pedagoga fizičke kulture - zbornik radova. Niš: Panoptikum, str. 419-429, ISBN 978-86-83811-13-7; COBISS.SR-ID 174200076
*** (2010) Nacionalni program prevencije, lečenja i kontrole kardiovaskularnih bolesti u Republici Srbiji do 2020. godine. Službeni glasnik RS, broj 11 od 5. marta
*** (2004) Teaching curricula for the elementary schooling on the teritory of the Republic of Serbia. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, Beograd / Official educational gazzette RS, Belgrade, 10, str. 63.no. 10, p. 66
Babin, J., Katić, R., Vlahović, L. (1999) Influence of specially programmed physical and health education on motor abilities of 7 year old schoolgirls. u: Milanović D. [ur.] 2nd International Scientific Conference 'Kinesiology for the 21st Century', Dubrovnik 1999, Zagreb: Faculty of Physical Education, pp. 115-116
Bala, G., Kiš, M., Popović, B. (1996) Trening u razvoju motoričkog ponašanja male dece (The coaching at the development of motor behaviour of small children). Godišnjak Fakulteta fizičke kulture, 8, 83-87
Bigović, M. (2004) Efikasnost nastave fizičkog vaspitanja u zavisnosti od nivoa stručne osposobljenosti nastavnika. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, magistarski rad
Đokić, Z., Međedović, B., Smiljanić, J. (2011) Stanje uhranjenosti, posturalni status i kvalitet sprovođenja nastave fizičkog vaspitanja u osnovnim školama. TIMS. Acta, (5): 10-19
Faucette, N., McKenzie, T.L., Patterson, P. (1990) Descriptive Analysis of Nonspecialist Elementary Physical Education Teachers’ Curricular Choices and Class Organization. Journal of Teaching in Physical Education, 9(4): 284-293
Findak, V. (1999) Metodika telesne i zdravstvene kulture. Zagreb: Školska knjiga
Hardman, K. (2009) Odabrana pitanja, izazovi i odluke u fizičkom vasiptanju / Selected issues, challengesand decisions in physical education. u: Bokan B. [ur.] International Scientific Conference Theoretical, Methodological and Methodical aspects of Physical Education, Book of proceedings, Belgrade: Faculty of Sport and Physical Education, In Serbian
Kragujević, G., Rakić, I. (2004) Fizičko i zdravstveno vaspitanje u prvom razredu osnovne škole - priručnik za učitelje / Physical and health education in the first grade of primary school: A guide book for class teachers. Belgrade: Zavod za udzbenike i nastavna sredstva, In Serbian
Krsmanović, B. (1985) Efikasnost nastave fizičkog vaspitanja u zavisnosti od modela nastavnih programa. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, doktorska disertacija
Krsmanović, B., Batez, M., Krsmanović, T. (2011) Razlike u antropometrijskim karakteristikama i uhranjenosti dečaka i devojčica. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 46, str. 89-94
Kukolj, M. (2006) Antropomotorika. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Kukolj, M., Arunović, D., Bokan, B. (1997) Motoričke osobine učenika mlađeg školskog uzrasta u funkciji sagledavanja senzitivnih perioda motoričkog razvoja. u: Letnja škola pedagoga fizičke kulture '97, Zbornik radova
Marković, M. (2002) Efikasnost predmetne i razredne nastave fizičkog vaspitanja učenika IV razreda osnovne škole magistarska teza. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Martinović, D., Ilić, J., Višnjić, D. (2011) Gender differences in sports involvement and motivation for engagement in physical education in primary school. Problems of Education in thest Century, 94-100; 31; 21
Matić, M., Bokan, B., Bokan, R., Perković, R. (1990) Fizičko vaspitanje - uvod u stručno-teorijsku nadgradnju / Physical education: An introduction to the professional and theoretical superstructure. Belgrade: OKO, In Serbian
Mckenzie, T.L., Alcaraz, J.E., Saillis, J.F. (1994) Assesing children' s liking for activity units in an elementary school physical education curriculum. Journal of Teaching in Physical Education, 13, 206-215
Milanović, I. (2011) Praćenje fizičkog razvoja i razvoja motoričkih sposobnosti učenika u nastavi fizičkog vaspitanja. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Doktorska disertacija
Milanović, I. (2006) Efekti programirane nastave fizičkog vaspitanja u mlađem školskom uzrastu. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, magistarski rad
Pržulj, D., Jovanović, M. (2013) Model trenažnog rada sa aspekta razvoja motoričkih sposobnosti djece razredne nastave. Sport i zdravlje, VIII(2): 72-83
Radojević, J. (1998) Za adekvatnu nastavu fizičkog vaspitanja u mlađem školskom uzrastu. Fizička kultura, vol. 52, br. 2-4, str. 154-160
Radojević, J. (2011) Standardi u funkciji unapređivanja kvaliteta fizičkog vaspitanja. Fizička kultura, vol. 65, br. 1, str. 70-83
Radovanovic, Dj. (1997) Effects of differentiated model of physical education teaching on psychosomatic status of students. Physical Education, 51 (4); 628-637
Rodić, N. (2000) Teorija i metodika fizičkog vaspitanja. Sombor: Učiteljski fakultet
Stamatović, M. (2001) Ispitivanje efikasnosti nastave fizičkog vaspitanja u IV razredu osnovne škole u zavisnosti da li se organizuje kao razredna ili predmetna nastava. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Doktorska disertacija
Šepa, M. (1959) Metodika fizičkog vaspitanja. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika SRS
Zdanski, I., Galić, M. (2002) Didaktika fizičkog vaspitanja. Banja Luka: Udruženje građana-nastavnika osnovnih i srednjih škola 'Petar Kočić'
Zdanski, I., Galić, M. (2006) Didaktika fizičkog vaspitanja. Banja Luka: Udruženje građana-nastavnika osnovnih i srednjih škola 'Petar Kočić'
Zrnzević, N. (2007) Transformacija morfoloških karakteristika, funkcionalnih i motoričkih sposobnosti učenika / Transformation of the morfological characteristics of the functional and motor abilities of the schoolchildren. Niš: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, In Serbian, Doktorska disertacija
Zrnzević, N. (2009) Realizacija programskih sadržaja u nastavi fizičkog vaspitanja u prvom razredu osnovne škole / Realization of the program me contents in PE teaching in the first grade of elementary school. u: Živanović N. [ur.] Peti Evropski kongres FIEP-a i Drugi
Živanović, N., Stanković, V., Ranđelović, N., Pavlović, P. (2010) Teorija fizičke kulture / Theory of physical education. Niš: Mkops Niš, In Serbian