Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:60
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:51
članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Srbije
2013, br. 48, str. 121-127
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 25/07/2015
doi: 10.5937/gads1348121B
Kvantitativne razlike u motoričkim sposobnostima i osnovnim antropometrijskim karakteristikama dečaka i devojčica četvrtog razreda osnovne škole
Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, Sombor

Sažetak

U cilju utvrđivanja kvantitativnih razlika u motoričkim sposobnostima i osnovnim antropometrijskim karakteristikama po polu, učestvovalo je 123 učenika četvrtog razreda osnovne škole - uzrasta 10,5 godina. Primenjena tehnika istraživanja je testiranje. Za uzorak mernih instrumenata primenjena je baterija od 2 osnovne antropometrijske mere i 14 motoričkih testova. Primenom kanoničke diskriminativne analize dolazi se do rezultata koji ukazuju na postojanje statistički značajnih kvantitativnih razlika u motoričkim sposobnostima dečaka i devojčica, ali ne i u antropometrijskim karakteristikama. U skoro svim motoričkim varijablama statistički značajno su bolji dečaci, osim u varijablama za procenu gipkosti koja je značajnije izražena kod devojčica, dok u antropometrijskim karakteristikama ne postoji statistički značajna razlika u odnosu na pol. Na osnovu rezultata istraživanja zaključujemo da je u nastavi fizičkog vaspitanja sa učenicima četvrtog razreda osnovne škole potrebno diferencirati decu po polu, zbog različitog nivoa motoričkih sposobnosti. Učenicima četvrtog razreda ne samo što je potreban različit pristup u radu, nego i češća fizička aktivnost koja je nezamenljiva u razvoju i odrastanju.

Ključne reči

Reference

Badrić, M. (2011) Differences in motor abilities of male and female fifth and sixth grade pupils. Croatian Journal of Education, 13: 82-107
Batez, M., Krsmanović, B., Dmitrić, G., Pantović, M. (2012) Razlike u nivou motoričkih sposobnosti učenika i učenica mlađeg školskog doba. Sport i zdravlje, 2. Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Fakultet fizičkog sporta i kulture
Burton, A.W., Miller, D.E. (1998) Movement skill assessment. Champaign, IL: Human Kinetics
Findak, V., Prskalo, I. (2004) Kineziološka motrišta na školu i razvoj. u: Prskalo I. [ur.] Peti dani Mate Demarina - Škola i razvoj, Petrinja: Visoka učiteljska škola, 23-27
Halaši, S., Lepeš, J. (2012) Razlike u motoričkim sposobnostima i telesnoj kompoziciji između dečaka i devojčica od 7 godina. Sportske nauke i zdravlje, 1: 75-79; 2
Jovović, V., Čanjak, R. (2010) Zastupljenost poremećaja grudnog koša i lopatica školske djece različitog uzrasnog doba. Sport i zdravlje, 2: 140-146
Krsmanović, B. (1980) Specifičnosti motoričkih i antropometrijskih dimenzija i njihovih međusobnih odnosa učenika nižih razreda osnovne škole gradskog područja SAP Vojvodine. Beograd: Fakultet fizičke kulture, Magistarski rad
Krsmanović, B., Batez, M., Krsmanović, T. (2011) Razlike u antropometrijskim karakteristikama i uhranjenosti dečaka i devojčica. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 46, str. 89-94
Krsmanović, B., Krulanović, R. (2008) Antropometrijske karakteristike i motoričke sposobnosti učenika starih 17 godina različitog sportskog usmerenja. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 43, str. 182-193
Krsmanović, B., Berković, L. (1999) Teorija i metodika fizičkog vaspitanja. Novi Sad: Univerzitet
Leskošek, J. (1976) Teorija fizičke kulture. Beograd: NIP Partizan
Matić, R. (2007) Relacije motoričkih sposobnosti, morfoloških i socio-ekonomskih karakteristika dece mlađeg školskog uzrasta. Univerzitet u Novom Sadu, Magistarski rad
Metikoš, D., Prot, F., Hofman, E., Pintar, Ž., Oreb, G. (1989) Mjerenje bazičnih motoričkih dimenzija sportaša. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu / FFK
Milanović, J. (2012) Sedentarno ponašanje kod gojazne dece i omladine. Medicinski glasnik Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma Zlatibor, vol. 17, br. 44, str. 89-111
Milne, C., Seefeldt, V., Reuschlein, P. (1976) Relationship between grade, sex, race, and motor performance in young children. Res Q Exercise Sport, 47: 726
Obradović, J., Cvetković, M., Krneta, Ž. (2008) Razlike u motoričkim sposobnostima dece mladeg školskog uzrasta u odnosu na pol. Sport Mont, 6, br. 15, 16, 17: 527- 533
Popović, B., Stupar, D. (2011) Efekti vežbanja po programu na razvoj motoričkih sposobnosti dečaka predškolskog uzrasta. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 46, str. 269-277
Prskalo, I. (2007) Kineziološki sadržaji i slobodno vrijeme učenica i učenika mlaše školske dobi. Odgojne znanosti, 9: 161-173