Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[6]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 53, br. 1, str. 15-19
Efekat PGPR sojeva na brojnost mikroorganizama u rizosferi kukuruza u poljskim uslovima
aNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija
bInstitut za zemljište, Beograd, Srbija

e-adresanastasija.mrkovacki@ifvcns.ns.ac.rs
Projekat:
Unapređenje proizvodnje kukuruza i sirka u uslovima stresa (MPNTR - 31073)

Sažetak
Rizobakterije koje poboljšavaju rast biljaka (PGPR) predstavljaju širok spektar bakterija koje naseljavaju prostor oko/na površini korena. Direktno ili indirektno su uključene u ubrzanje rasta i razvoja biljaka putem proizvodnje i lučenja različitih regulatornih materija u rizosferu. PGPR su generalno korisne kod širokog spektra useva uključujući kukuruz. Osnovni cilj ovog istraživanja bio je ispitivanje efekta PGPR sojeva na zastupljenost mikroorganizama u rizosferi. Ogled je postavljen na eksperimentalnoj parceli Rimski šančevi Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu i uključivao je pet hibrida kukuruza poreklom iz Instituta (NS 3014, NS 4015, NS 5043, NS 6010 i NS 6030); kontrolu (bez inokulacije) i tri tretmana bakterijama koje poboljšavaju rast biljaka. Inokulacija je izvršena sa Pseudomonas PS2, Bacillus Q7 i njihovom mešavinom sa Azotobacter chroococcum (Q7 + PS2 + AC). Sojevi su primenjeni inkorporacijom tečne kulture (gustine 109 CFU/ml) neposredno pre setve. Rezultati su pokazali da kod određenog hibrida određeni tretman rizobakterijama povoljno utiče na brojnost kod sve tri analizirane grupe mikroorganizama. Najpovoljniji efekat na broj mikroorganizama u rizosferi hibrida NS 6010 postignut je primenom tretmana Q7 + PS2 + AC, kod NS 5043 primenom Q7, a kod NS 4015 primenom PS2.
Reference
Adjanohoun, A., Allagbe, M., Noumavo, P.A., Gotoechan-Hodonou, H., Sikirou, R., Dossa, K.K., Glelekakaï, R., Kotchoni, S.O., Baba-Moussa, L. (2011) Effects of plant growth promoting rhizobacteria on field grown maize. Journal of Animal & Plant Sciences, 11(3); 1457-1465
Bashan, Y., Holguin, G., De-Bashan, L.E. (2004) Azospirillum-plant relationships: physiological, molecular, agricultural and environmental advances. Can. J. Microbiol, 50(8); 521-577
Bashan, Y. (1998) Inoculants of plant growth-promoting bacteria for use in agriculture. Biotechnology Advances, 16(4): 729-770
Bjelić, D., Mrkovački, N., Jarak, M., Jošić, D., Đalović, I. (2010) Efekat rizobakterija (PGPR) na početni rast kukuruza i brojnost mikroorganizama u rizosferi. Savremena poljoprivreda, vol. 59, br. 3-4, str. 339-345
Bloemberg, G.V., Lugtenberg, B.J.J. (2001) Molecular basis of plant growth promotion and biocontrol by rhizobacteria. Curr. Opin. Plant Biol, 4, str. 343-350
Bowen, G.D., Rovira, A.D. (1999) The rhizosphere and its management to improve plant growth. Adv. Agron, 66, str. 1-102
Cvijanović, G., Milošević, N., Jarak, M. (2007) Značaj diazotrofa kao biofertilizatora u proizvodnji kukuruza i soje. Genetika, vol. 39, br. 3, str. 395-404
Đalović, I. (2014) More important morphological traits and the content of mineral elements in maize at the different levels of fertilization. Novi Sad: Faculty of Agriculture, doctoral dissertation
Govedarica, M., Jeličić, Z., Jarak, M., Milošević, N., Stojnić, N., Rašković, D., Pavlović, M. (1999) Effect of diazotrophs and P-mobilisers on microbial activity under maize. Zbornik naučnih radova Instituta PKB Agroekonomik, 5(1): 115-121
Govedarica, M.M., Milošević, N.A., Jarak, M.N., Đurić, S., Jeličić, Z., Kuzevski, J., Đorđević, S. (2002) Primena biofertilizatora, biostimulatora i biopesticida u poljoprivrednoj proizvodnji. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 37, str. 85-95
Gupta, A., Gopal, M., Tilak, K.V. (2000) Mechanism of plant growth promotion by rhizobacteria. Indian journal of experimental biology, 38(9): 856-62
Hajnal, T., Govedarica, M.M., Jeličić, Z. (2001) Uticaj bakterizacije na brojnost mikroorganizama i sadržaj azota u zemljištu pod usevom kukuruza. Acta agriculturae Serbica, vol. 6, br. 11, str. 77-90
Hajnal-Jafari, T. (2010) The effect of inoculation on the maize yield and microbial activity in the soil. Novi Sad: Faculty of Agriculture, doctoral dissertation
Hamidi, A., Chaokan, R., Asgharzadeh, A., Dehghaoshoar, M., Ghalavand, A., Malakouti, M.J. (2009) Effect of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on phenology of late maturity maize (Zea mays L.) hybrids. Iranian Journal of Crop Sciences, 11(3); 249-270
Jarak, M., Đurić, S. (2004) Laboratory manual of microbiology. University of Novi Sad-Faculty of Agriculture, In Serbian
Jarak, M., Jeličić, Z., Kuzevski, J., Mrkovački, N., Đurić, S. (2011) Primena azotobaktera u proizvodnji kukuruza - uticaj na mikrobiološku aktivnost u zemljištu, početni rast biljke i prinos zrna. Savremena poljoprivreda, vol. 60, br. 1-2, str. 80-85
Jarak, M. (2012) Effects of plant growth promoting rhizobacteria on maize in greenhouse and field trial. African Journal of Microbiology Research, 6(27)
Jocković, Đ., Stojaković, M., Ivanović, M., Bekavac, G., Popov, R., Đalović, I. (2010) NS maize hybrids: Today and tomorrow. Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 47, br. 1, str. 325-333
Lucy, M., Reed, E., Glick, B.R. (2004) Application of free living plant growth-promoting rhizobacteria: Antonie van Leeuwenhoek. Intern. J. Gener. Molec. Microbiol, 86, str. 1-25
Mrkovački, N., Bjelić, D. (2011) Plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) and their effect on maize. Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 48, br. 2, str. 305-312
Mrkovački, N., Jarak, M., Đalović, I., Jocković, Đ. (2012) Importance of PGPR application and its effect on microbial activity in maize rhizosphere. Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 49, br. 3, str. 335-344
Picard, C., Baruffa, E., Bosco, M. (2008) Enrichment and diversity of plant-probiotic microorganisms in the rhizosphere of hybrid maize during four growth cycles. Soil Biology and Biochemistry, 40(1): 106-115
Sharifi, R.S., Khavazi, K., Gholipouri, A. (2011) Effect of seed priming with plant growth promoting Rhizobacteria (PGPR) on dry matter accumulation and yield of maize (Zea mays L.) hybrids. Food, Agriculture and Emironment, 9(3-4); 393-397
Stanković, J., Ralević, N., Ralević-Ljubanović, I. (2002) Statistics with applications in agriculture. Beograd: Mladost biro, 218-229
Vessey, K.J. (2003) Plant growth promoting rhizobacteria as biofertilizers. Plant and Soil, 255(2): 571-586
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ratpov53-8224
objavljen u SCIndeksu: 06.05.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka