Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad
2018, vol. 52, br. 1, str. 275-304
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 26/07/2018
doi: 10.5937/zrpfns52-14778
Creative Commons License 4.0
Ispitivanje optužnice
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresa: M.Pisaric@pf.uns.ac.rs

Sažetak

U savremenom krivičnom postupku nakon što je istraga završena i optužnica podignuta, potrebno je da određeni funkcionalni oblik suda prethodno kontroliše i ispita optužbu, odnosno, pre nego što otpočne suđenje u pravom smislu te reči, najpre se 'sudi' optužnom aktu i utvrđuje da li su ispunjeni uslovi da se okrivljeni izvede na glavni pretres. Na ovaj način je određena svrha sudske kontrole optužbe u smislu da se spreči neopravdano i nezakonito izvođenje okrivljenog na glavni pretres. Predmet ovog rada je analiza zakonskog uređenja ispitivanja optužnice u Zakoniku o krivičnom postupku, kao i analiza postupanja vanpretresnog veća Višeg suda u Novom Sadu, a u vezi sa ispitivanjem optužnice.

Ključne reči

krivični postupak; optužnica; ispitivanje optužnice

Reference

*** (2011-2014) Zakonik o krivičnom postupku. Sl. glasnik RS, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014 – u daljem tekstu ZKP
Đurđić, V. Prigovor protiv optužnice. https://www.google.rs/url?sa=t&rc-t=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4wr67tczVAhUDuxQKHcnWCqcQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.prafak.ni.ac.rs%2Ffiles%2Fzbornik%2Fsadrzaj%2Fzbornici%
Đurđić, V. (2015) Optuženje. u: Škulić M., et al. [ur.] Unapređenje Zakonika o krivičnom postupku, Beograd, 86
Roxin, C., Schunemann, B. (2009) Strafverfahrensrecht. Munchen, 304
Škulić, M. (2014) Krivično procesno pravo. Beograd
Vasiljević, T. (1977) Komentar zakona o krivičnom postupku. Beograd
Vujanić-Đorđević, M. (2015) Ispitivanje optužnice - problemi u praksi. Crimen, vol. 6, br. 2, str. 68-81