Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:35
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 71, br. 6, str. 298-310
Državna revizorska institucija u pravu Republike Srbije
aVisoka škola za menadžment i ekonomiju, Kragujevac
bUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
Sažetak
Istraživanje pravnog statusa institucije državne revizije u Republici Srbiji predstavlja osnovnu ideju ovog rada. S jedne strane, u radu se analizira i prikazuje na celovit način nastanak, uspostavljanje i razvoj vrhovne revizorske institucije u Republici Srbije, a s druge, omogućava da se na jednom mestu sagledaju poreklo, uspostavljanje i nastanak Državnu revizorsku instituciju kao najvišeg organa revizije javnih finansija u Srbiji. Predmet ovog rada sistematizovan je kroz čitav period egzistiranja revizorske institucije u Republici Srbiji kroz nastanak, implementaciju i razvoj Državne revizorske institucije, a obrađena pitanja se zasnivaju na odgovarajućim izvorima prava i relevantnim mišljenjima i stavovima iz odgovarajuće ekonomsko-pravne literature. Svrha ovog istraživanja se ogleda u boljem razumevanju bića vrhovne revizorske institucije, tj. Državne revizorske institucije u pravu revizije javnog sektora SrbijeEU.
Reference
Andrić, M. (2012) Revizija javnog sektora. Subotica
Andrić, M. (2005) Pogled na Zakon o državnoj revizorskoj instituciji. Računovodstvo, vol. 49, br. 11-12, str. 61-66
Dabić, L. (2016) Pravni položaj Državne revizorske institucije - u pravu državne revizije javnog sektora Republike Srbije. u: Ljudska prava - između ideala i izazova sadašnjosti, Zbornik radova, Kosovska Mitrovica: Pravni fakultet, str. 621-650
Dragojević, D. (2007) Primenjena revizija u privredi i javnom sektoru. Beograd
Dragojević, D.P. (1994) Zakonski okviri revizije kod nas - zakonodavno regulisanje revizije. Knjigovodstvo, br. 6-7, 152-165
Duin, D., Krstić, D., Nešić, B., Kaluđerović, N. (2017) Revizija svrsishodnosti javnih nabavki budžetskih korisnika. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 3, br. 3, str. 61-72
Grupa autora (2009) Državna revizija. Zagreb
Ilić, M. (1926) Zakon o Glavnoj kontroli s dodatkom - Uredba o organizaciji Glavne kontrole, Pravila za izvršenje zakona o uređenju Glavne kontrole, Pravila o polaganju ispita za računoispitače Glavne kontrole, i Pravila o polaganju ispita iz dvojnog knjigovodstva z. Beograd
Janković, D. (1988) Razvitak ustavnosti u Srbiji u XIX i početkom XX veka. u: Jovičić Miodrag [ur.] Ustavi Kneževine i Kraljevine Srbije: 1835-1903, Beograd: SANU, str. 13, 15
Jovanović, S. (1924) Ustavno pravo. Beograd
Jovičić, M. (1988) Predgovor. u: Jovičić Miodrag [ur.] Ustavi Kneževine i Kraljevine Srbije: 1835-1903, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU)
Kostić, L. (1936) Administrativno pravo II. Beograd
Kostić, M. L. (1934) Komentar Ustava Kraljevine Jugoslavije od 3 septembra 1931 (Jugoslovensko ustavno pravo). Beograd
Kovačević, M., Brkljač, R., i dr. (1995) Služba za platni promet kao osnovni nosilac platnog prometa. u: Bilansiranje i poslovne finansije, Beograd, br. 1, str. 5-13
Krbek, I. (1961) Organizacija uprave i službenička prava. u: Pravo Jugoslovenske javne uprave, Zagreb, II knjiga
Kumanudi, K. (1921) Administrativno pravo. Beograd
Leko, V., Leko, D. (2008) Metodologija državne revizije javnih sredstava. Beograd: Ekonomski institut
Leko, V., Grupa autora (2008) Osnovne metodološke postavke državne revizije javnih sredstava. u: Leko Vera [ur.] Vrhovna državna revizija javnih sredstava, Beograd, str. 519-560
Lovčević, J. (1946) Nauka o financijama. Zagreb
Ljušić, R. (1990) O ustavu od 1838. godine. u: Jovičić M. [ur.] Ustavni razvitak Srbije u XIX i početkom XX veka, Zbornik radova, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, str. 27-32
Marković, S. (1893) Administracija Kraljevine Srbije sa naročitim pogledom na Nauku o državi i državnoj upravi - knjiga prva - opšti deo. Beograd: Geca Kon
Martić, S. (1987) Kontrola i revizija. Beograd
Mataija, G. (1998) Odnos države prema subjektima kojima su poverena javna ovlašćenja - ustavna koncepcija i zakonodavna praksa. Pravo i privreda, vol. 36, br. 5-8, str. 831-839
Milojević, I., Majstorović, A. (2006) Državna revizija u Srbiji - stanje i perspektive. Revizor, vol. 9, br. 33, str. 13-25
Milojević, I.M., Mihajlović, M.B., Vukša, S.Đ. (2018) Novčani tokovi privrednog subjekta kao predmet revizije. Vojno delo, vol. 70, br. 3, str. 361-371
Mirković, M. (1988) Ustav od 1903. godine. u: Jovičić Miodrag [ur.] Ustavi Kneževine i Kraljevine Srbije: 1835-1903, Beograd: SANU
Popović, A., ur. (1926) Odluke Glavne kontrole Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i zakonodavstvo o Glavnoj kontroli. Beograd, str. 24
Popović, D. (1988) Ustav od 1835. godine - 'Sretenjski ustav'. u: Jovičić Miodrag [ur.] Ustavi Kneževine i Kraljevine Srbije: 1835-1903, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU)
Popović, S., Đorđević, Ž. (1960) Upravno-računski spor i društveno knjigovodstvo. Beograd
Radojković, M. (1940) Kontrola budžeta. Beograd, Doktorska disertacija
Sretenović, R., Andrijević-Janković, L. (2011) Višeslojni aspekt državne revizije u Srbiji kroz prizmu dosadašnjeg iskustva. Računovodstvo, vol. 55, br. 9-10, str. 3-12
Stanojević, L., Vidovič, Z. (2014) Revizija javnog sektora. Beograd
Stjepanović, N. (1938) Opšta teorija o glavnoj kontroli Kraljevine Jugoslavije - s naročitim osvrtom na teoriju podele državnih funkcija i princip podele vlasti. Beograd
Stojilković, M. (1989) Funkcije i položaj Službe društvenog knjigovodstva. Beograd, Doktorska disertacija
Stojilković, M. (2007) Stanje i perspektive razvoja državne revizije u Republici Srbiji. Računovodstvo, vol. 51, br. 9-10, str. 26-36
Subotić-Konstantinović, N.S. (1996) Pravni status revizora u našem i uporednom pravu. Ekonomski anali, vol. 40, br. 130, str. 67-74
Šušnjar, S. (1995) Poveravanje javnih ovlašćenja. Pravni život, vol. 44, br. 9, str. 731-737
Todorović, M. (1933) Budžet. u: Nauka o finansijama, Beograd, II
Tomić, Z. (2012) Opšte upravno pravo. Beograd
Vidovič, Z., Milunović, M. (2017) Revizija svrsishodnosti poslovanja. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 3, br. 2, str. 37-53
Vitorović, B. (1998) Revizija javnih rashoda u svetskoj teoriji i praksi i potreba za njenim uvođenjem u SR Jugoslaviji. Računovodstvo, br. 7-8, str. 42-61
Vodopivec, H. (1926) Predgovor. u: Popović Alek. [ur.] Odluke Glavne kontrole Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i zakonodavstvo o Glavnoj kontroli, Beograd
Vujisić, D. (1984) Zakon o Službi društvenog knjigovodstva. u: Savezni zakoni i podzakonski propisi s komentarom, Zagreb
Zorić, M., Jovanović, V. (2018) Pravno istorijska dimenzija društvenih nauka. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 4, br. 3, str. 128-136
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1906298D
objavljen u SCIndeksu: 30.01.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka