Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 4 od 5  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 71, br. 3, str. 303-325
Glavna kontrola u pravu Srbije u periodu do završetka drugog svetskog rata
aVisoka škola za menadžment i ekonomija, Kragujevac
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije, Beograd, Srbija
Sažetak
U ovom istraživanju autor je vođen idejom, s jedne strane, da u jednom relativno kratkom radu analizira i prikaže na celovit način nastanak, uspostavljanje i razvoj glavne kontrole na prostorima nekadašnje i sadašnje Srbije, a s druge, da čitaocima omogući da na jednom mestu sagledaju poreklo, uspostavljanje i nastanak Glavne kontrole, koja se na početku XXI veka razvila u savremenu Državnu revizorsku instituciju, kao najviši organ kontrole javnih finansija u Srbiji. Predmetno istraživanje je zasnovano na pravno-istorijskom pristupu utvrđivanja porekla, nastanka, uspostavljanja i razvoja vrhovne revizorske institucije u Srbiji u periodu od 1835. do Drugog svetskog rata. Period do završetka Drugog svetskog rata, koji prevazilazi vremensko trajanje jednog veka, možemo bliže klasifikovati na sledeći način: period od nastanka Glavne kontrole do nastanka države Srba, Hrvata i Slovenaca i period od uspostavljanja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Kraljevine Jugoslavije do završetka Drugog svetskog rata.
Reference
Andrić, M. (2012) Revizija javnog sektora. Subotica
Dabić, L.J. (2016) Pravni položaj Državne revizorske institucije (u pravu državne revizije javnog sektora Republike Srbije). u: Ljudska prava - između ideala i izazova sadašnjosti, zbornik radova, Kosovska Mitrovica, str. 621-650
Dragojević, D. (1994) Zakonski okviri revizije kod nas (zakonodavno regulisanje revizije). Knjigovodstvo, br. 6-7, 152-165
Duin, D., Krstić, D., Nešić, B., Kaluđerović, N. (2017) Revizija svrsishodnosti javnih nabavki budžetskih korisnika. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 3, br. 3, str. 61-72
Ilić, M. (1926) Zakon o Glavnoj kontroli s dodatkom: Uredba o organizaciji Glavne kontrole, Pravila za izvršenje zakona o uređenju Glavne kontrole, Pravila o polaganju ispita za računoispitače Glavne kontrole, i Pravila o polaganju ispita iz dvojnog knjigovodstva za. Beograd
Janković, D. (1988) Razvitak ustavnosti u Srbiji u XIX i početkom XX veka. u: Jovičić Miodrag [ur.] Ustavi Kneževine i Kraljevine Srbije: 1835-1903, Beograd: SANU
Jovanović, S. (1924) Ustavno pravo. Beograd
Jovičić, M. (1988) Predgovor. u: Ustavi Kneževine i Kraljevine Srbije: 1835-1903, Beograd: SANU, 1835-1903
Kostić, L. (1934) Komentar Ustava Kraljevine Jugoslavije od 3 septembra 1931 (Jugoslovensko ustavno pravo). Beograd
Kostić, L. (1936) Administrativno pravo II. Beograd
Krbek, I. (1961) Pravo Jugoslovenske javne uprave, II knjiga - Organizacija uprave i službenička prava. Zagreb
Kumanudi, K. (1921) Administrativno pravo. Beograd
Leko, V. (2008) Osnovne metodološke postavke državne revizije javnih sredstava. u: Grupa autora, Leko Vera [ur.] Vrhovna državna revizija javnih sredstava, Beograd, 519-560
Lovčević, J. (1946) Nauka o financijama. Zagreb
Ljušić, R. (1990) O Ustavu od 1838. godine. u: Ustavni razvitak Srbije u 19. i početkom 20-tog veka, Zbornik radova, Beograd
Marković, S. (1893) Administracija Kraljevine Srbije sa naročitim pogledom na Nauku o državi i državnoj upravi, knjiga prva - opšti deo. Beograd
Martić, S. (1987) Kontrola i revizija. Beograd
Milojević, I., Majstorović, A. (2006) Državna revizija u Srbiji - stanje i perspective. Revizor, vol. 9, br. 33, str. 13-25
Mirković, M. (1988) Ustav od 1903. godine. u: Jovičić Miodrag [ur.] Ustavi Kneževine i Kraljevine Srbije: 1835-1903, Beograd: SANU
Popović, D. (1988) Ustav od 1835. godine - 'Sretenjski ustav'. u: Jovičić Miodrag [ur.] Ustavi Kneževine i Kraljevine Srbije: 1835-1903, Beograd: SANU
Popović, S., Đorđević, Ž. (1960) Upravno-računski spor i društveno knjigovodstvo. Beograd
Radojković, M. (1940) Kontrola budžeta. Beograd, doktorska disertacija
Stanojević, L.J., Vidovič, Z. (2014) Revizija javnog sektora. Beograd
Stjepanović, N. (1938) Opšta teorija o Glavnoj kontroli Kraljevine Jugoslavije. Beograd
Stojilković, M. (1989) Funkcije i položaj Službe društvenog knjigovodstva. Beograd, doktorska disertacija
Stojilković, M. (2007) Stanje i perspektive razvoja državne revizije u Republici Srbiji. Računovodstvo, vol. 51, br. 9-10, str. 26-36
Subotić-Konstantinović, N.S. (1996) Pravni status revizora u našem i uporednom pravu. Ekonomski anali, vol. 40, br. 130, str. 67-74
Šušnjar, S. (1995) Poveravanje javnih ovlašćenja. Pravni život, vol. 44, br. 9, str. 731-737
Todorović, M. (1933) Nauka o finansijama, II budžet. Beograd
Vidovič, Z., Milunović, M. (2017) Revizija svrsishodnosti poslovanja. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 3, br. 2, str. 37-53
Vitorović, B. (1998) Revizija javnih rashoda u svetskoj teoriji i praksi i potreba za njenim uvođenjem u SR Jugoslaviji. Računovodstvo, br. 7-8, str. 42-61
Vujisić, D. (1984) Zakon o Službi društvenog knjigovodstva. u: Savezni zakoni i podzakonski propisi s komentarom, Zagreb
Zorić, M., Jovanović, V. (2018) Pravno istorijska dimenzija društvenih nauka. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 4, br. 3, str. 128-136
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1903303D
objavljen u SCIndeksu: 09.11.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka