Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 3 od 7  
Back povratak na rezultate
Održivi razvoj
2019, vol. 1, br. 2, str. 7-16
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 20/12/2019
doi: 10.5937/OdrRaz1902007I
Creative Commons License 4.0
Cena zemlje kao faktor održivog razvoja
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

e-adresa: bogdan.ilic@gmail.com

Sažetak

U kapitalizmu zemljišna renta predstavlja deo viška vrednosti koji prisvajaju zemljovlasnici na osnovu prava svojine na zemlju, odnosno to je prihod onih koji po bilo kom pravnom osnovu poseduju zemlju, kao deo prirode bilo da se radi o zemlji kao uslovu poljoprivredne proizvodnje ili uslovu proizvodnje uopšte, odnosno privredne dli građevinske aktivnosti (poljoprivreda, rudarstvo, industrija, građevinarstvo, energetika i drugo). Obzirom da je poznato otkuda potiče vrednost uopšte, prema tome i višak vrednosti, jasno je da ovaj njegov deo koji se prisvaja u obliku rente ne "izvire" iz zemlje već je zemljišna svojina samo pravni osnov njegovog prisvajanja, a baš zbog ovakvog pravnog osnova on se i naziva rentom.

Ključne reči

Reference

Andevski, M.J. (2016) Održivo ekološko obrazovanje - perspektiva za promenu kulture učenja. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 29, br. 4, str. 16-31
Dragišić, D., Ilić, B., Pavlović, M., Medojević, B. (2009) Osnovi ekonomije. Beograd: Ekonomski fakultet
Đekić, S., Hafner, N. (2013) Savremeni koncept upravljanja institucionalnom dimenzijom održivog razvoja. Teme, vol. 37, br. 3, str. 1243-1261
Đukić, P. (2011) Održivi razvoj - utopija ili šansa za Srbiju. Beograd: Tehnološko-metalurški fakultet
Filipović, M. (2019) Konceptualizacija održivog razvoja i ekološko obrazovanje. Vojno delo, vol. 71, br. 2, str. 55-68
Gašović, M., Ćurčić, N. (2018) Efekti marketinga i dizajna primenom CAD sistema u kompanijama - proizvođačima odeće. Vojno delo, vol. 70, br. 6, str. 309-320
Krstić, S.Lj., Stanković, M.N., Milenković, N.P. (2019) Model ofšor bankarskog poslovanja u savremenim uslovima. Vojno delo, vol. 71, br. 2, str. 244-253
Milojević, I., Mihajlović, M. (2019) Primena metoda ocene investicionih projekata u javnom sektoru. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 5, br. 1, str. 19-31
Mitrović, J.Č., Mitrović, V.J. (2019) Promene, izazovi i spremnost zemalja u tranziciji za nove razvojne trendove. Vojno delo, vol. 71, br. 2, str. 224-243
Njegomir, V., Demko-Rihter, J. (2018) The problem of the demand for crop insurance: The case of Serbia. Ekonomika poljoprivrede, vol. 65, br. 3, str. 995-1014
Praća, N., Paspalj, M., Paspalj, D. (2017) Ekonomska analiza uticaja savremene poljoprivrede na održivi ravoj. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 3, br. 1, str. 37-51
Saković, D., Ilić, M. (2018) Value relevance-evidence from food industry. Ekonomika poljoprivrede, vol. 65, br. 3, str. 1099-1110
Stead, J.G., Stead, W.E. (2014) Sustainable strategic management. New York: Routledge
Tasić, J. (2018) Geografske i ekonomske performanse organske poljoprivrede i turistička gastronomija u Srbiji. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 4, br. 1, str. 38-51
Wesselink, R., Wals, A.E.J. (2011) Developing competence profiles for educators in environmental education organisations in the Netherlands. Environmental Education Research, 17(1): 69-90