Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Ekonomija: teorija i praksa
2012, vol. 5, br. 2, str. 1-14
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 22/03/2013
Ekonomske implikacije informacionog ratovanja u savremenim međunarodnim odnosima
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK

e-adresa: slobneskovic@gmail.com

Sažetak

U radu je prikazan značaj informacije za nacionalnu bezbednost. Opisan je istorijat pojave informacionog ratovanja i izvršena analiza mogućih značenja. Na osnovu Stallingsove klasifikacije napada na informacije i Howardove taksonomije napada na računarske sisteme izvršen je prikaz izvršilaca, sredstava, rezultata i ciljeva u informacionom ratovanju. U završnom delu rada predstavljeni su oblici informacionog ratovanja.

Ključne reči

Reference

*** (1967) Vojni rečnik. DSNO
Arquilla, J., Ronfeldt, D. (1995) Mrežni rat i kiber rat. Comparative strategy, Volume 12, RAND korporacija
Kovač, M.V., Forca, B. (2000) Istorija ratne veštine - period 1920-2000. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Kuehl, D., Libicki, M. (1997) Information dominance. Strategic Forum, Number 132, Nov
Nešković, S. (2010) Međunarodna ekonomska špijunaža i zaštita tranzicionih država. Novi Sad: Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment
Nešković, S. (2011) Ekonomska špijunaža u savremenoj međunarodnoj konstelaciji. Ekonomija: teorija i praksa, vol. 4, br. 1, str. 111-127
Nešković, S. (2011) Doprinos ekonomske diplomatije privrednom razvoju zemlje. Ekonomija: teorija i praksa, vol. 4, br. 2, str. 89-103
Petrović, S. (2001) Kompjuterski kriminal. Beograd: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
Prvulović, V. (2002) Ekonomska diplomatija. Beograd: Megatrend univerzitet
Stallings, W. (1995) Network and internetwork security: Principles and practice. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Stankić, R.M. (1997) Poslovna informatika. Beograd: Čigoja
Szafranski, R., Bajić, B. (2001) Teorija informacionog ratovanja - Priprema za 2020. godinu. prikaz članka - prevod pukovnik
Tofler, A., Tofler, H. (1998) Rat i antirat. Beograd: Paideia