Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 7, br. 13, str. 1-16
Humani kapital kao determinanta razvoja ruralnih područja u EU
aUniverzitet u Nišu, Ekonomski fakultet
bUniverzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet

e-adresajovanovicmilicaa90@gmail.com, tamara.radjenovic@eknfak.ni.ac.rs, jelenastanojevic83@yahoo.com
Sažetak
Osnovni problemi sa kojima se suočavaju ljudi u ruralnim sredinama tiču se nepovoljne demografske strukture i nižeg nivoa i kvaliteta javnih usluga, a pre svega obrazovanja, kao važnog faktora razvoja ovih oblasti. U poređenju sa pretežno urbanim i mešovitim regionima EU, za pretežno ruralna područja je karakteristična najniža stopa zaposlenosti, posebno žena, mladih ljudi i starijih. Zbog toga se kao jedan od ključnih ciljeva Zajedničke agrarne politike EU za period od 2014. do 2020. godine ističe rast zaposlenosti i podrška razvoju ruralnih sredina. Cilj rada je analiza humanog kapitala, kao ključne determinante razvoja ruralnih područja EU, kroz poređenje sa pretežno urbanim i mešovitim regionima, uz poseban akcenat na problem zaposlenosti u ovim sredinama, kao važnog faktora očuvanja humanog kapitala. Posebna pažnja biće posvećena zemljama EU koje se izdvajaju kao pozitivni primeri, ali i zemljama koje su, posmatrano sa ovog aspekta, ispod proseka.
Reference
Ackrill, R. (2000) The common agricultural policy. Sheffield: UACES
Boulanger, P., Philippidis, G., Vinyes, C. (2013) The impacts of the CAP budget reform on the world economy: A CGE assessment. u: The 16th Annual Conference on Global Economic Analysis, New Challenges for Global Trade in a rapidly Changing World, Shanghai, China
Đekić, S., Jovanović, S., Krstić, B. (2011) Komparativna analiza strategija održivog ruralnog razvoja zemalja u okruženju - osnova za kreiranje efektivne strategije održivog ruralnog razvoja u Srbiji. Ekonomske teme, 633-649; 4
European Commission (2012) EU Agricultural Economic Briefs. Women in EU Agriculture and Rural Areas: hard work, low profile. Brussels
European Commission (2013) Agriculture and Rural Development. Structure and dynamics of EU farms: changes, trends and policy relevance. Brussels
European Commission (2011) Agriculture and Rural Development. Rural areas and the Europe 2020 strategy: education. Brussels
European Commission (2011) Agriculture and Rural Development. Rural areas and the Europe 2020 strategy: employment. Brussels
Eurostat (2013) Agriculture, forestry and fishery statistics
Ilić, D., Cvjetković, M., Cvjetković, M. (2014) Role of knowledge in creating competitive advantage. Ekonomski izazovi, vol. 3, br. 5, str. 32-42
Janković, S. (2009) Evropska Unija i ruralni razvoj Srbije. Beograd: Institut za primenu nauke u poljoprivredi
Krstić, B., Rađenović, T. (2017) Radnici znanja - humani kapital u funkciji uvećanja intelektualnog potencijala i performansi preduzeća. Ekonomski izazovi, vol. 6, br. 12, str. 1-11
Lenkey, G. (2013) Rural development in the European Union and Hungary. Revista Română de Geografie Politică, No. 2, 129-138
Martinović, A. (2014/15) Zajednička poljoprivredna politika Evropske unije. Podgorica: Evropski pokret u Crnoj Gori
Meta, M., Bajramović, D. (2016) Finansiranje ruralnog razvoja u zemljama članicama EU i zemljama koje se približavaju EU. Ekonomski izazovi, vol. 5, br. 10, str. 64-85
Pašakarnis, G., Morley, D., Malienė, V. (2013) Rural development and challenges establishing sustainable land use in Eastern European countries. Land Use Policy, 30(1): 703-710
Pezzini, M. (2000) Rural Policy Lessons from OECD Countries. Economic Review, 47-57
Rizov, M. (2006) Rural development perspectives in enlarging Europe: The implications of CAP reforms and agricultural transition in accession countries. European Planning Studies, 14(2): 219-238
Strano, A., i dr. (2012) Zapošljavanje i socijalna uključenost. Revija ruralnog razvoja Europske unije, Zagreb, br. 6. UNDP Hrvatska
Tasić, S. (2015) Implementacija agroekonomske politike EU na poljoprivredni i ruralni razvoj Srbije. doktorska disertacija
Todaro, M. (1995) Economic Development. New York: Longman, 5th edition
Veselinović, J.P. (2009) Normativno regulisanje ruralnog razvoja kod nas i u uporednom pravu # Normative regulation of rural development in our country and in comparative law. Agroekonomika, br. 41-42, str. 53-68
Živadinović, B., Milovanović, M. (2010) Vodič kroz EU politike - poljoprivreda. Beograd: Evropski pokret u Srbiji
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/EkoIzazov1813001J
objavljen u SCIndeksu: 26.06.2018.