Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 6, br. 3, str. 97-115
Mnogodimenzionalnost određenja pyra i dike
aUniverzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Srbija
bInstitut za filozofiju, Filozofski fakultet, Univerzitet 'Sv. Kiril i Metodij', Skopje, Makedonija

e-adresazeljko.kaludjerovic@ff.uns.ac.rs, donevdejan76@gmail.com
Ključne reči: Heraklit; bivstvo; pyr; dike; određenje; mnogodimenzionalnost; prožimanje; mera; logos; polis
Sažetak
Autori u radu najpre analiziraju Aristotelovo viđenje Heraklitove filozofije, koja je posmatrana uglavnom kroz prizmu njegove četvorovrsne kauzalne­shematike. Stagiranin je, nakon proučavanja Efešaninovih fragmenata, zaključio da je vatra (pyr) perzistentni supstrat svega i da ona treba da bude tretirana kao arche i physis u karakterističnom jonskom smislu. Kod Heraklita je, sledeći Aristotela, bilo reči o jednom načelu, vatri, koje je 'tvarnog oblika' i koje je u njegovoj tipologiji uzroka bilo svrstano u kategoriju materijalnog uzroka. Autori zatim istražuju bivstvo pravde kod Efešanina, započinjući ispitivanje upućivanjem na njenu korelativnost, odnosno na jedinstvenost­ suprotstavljenih termina, pravde i nepravde. Prema Platonovim tvrdnjama iz dijaloga Kratil, dike je, izražena heraklitovskim jezikom, ono što 'prožima' sve što jeste, a ova konstatacija potkrepljena je srodnošću grčkih termina δίκαιον i διαϊόν. Pozivanje na meru u 30. fragmentu (DK22B30), potom, osim što govori da je ona za Efešanina nešto što omogućava izvesnu stalnost, stabilnost u večnom toku, pokazuje i da je za održavanje poretka u kosmosu neophodan i drugi postulat pravde, ekvivalencija. Heraklit i svoj centralni metafizički pojam vatru određuje kao sudiju ili kao pravdu. Konačno, ideja pravde u smislu regulisanja socijalne dimenzije življenja, uz božansku pravdu kao opšti logos, izražena kao pisani zakon polisa, razmatra se u 44. fragmentu (DK22B44), predstavljajući opozit dotadašnjem starom pravu rodovske aristokratije.
Reference
Aristotel (1989) Retorika. Zagreb: Naprijed, prev. M. Višić
Aristotel (2006) Fizika. Beograd: Paideia
Aristotel (2012) O duši. u: O duši - Parva naturalia, Beograd: Paideia
Aristotel (2007) Metafizika. Beograd: Paideia, prev. S. U. Blagojević
Barnes, J. (1979) The presocratic philosophers I-II. London - Henley - Boston
Bošnjak, B. (1961) Logos i dijalektika. Zagreb: Naprijed
Bröcker, W. (1968) Heraklit zitiert Anaximander. u: Gadamer H.G. [ur.] Um die Begriffswelt der Vorsokratiker, Darmstadt
Burnet, J. (1962) Early Greek Philosophy, Cleveland and. New York
Cornford, F.M. (1957) From Religion to Philosophy. New York
Diels, H. (1983) Predsokratovci, fragmenti I-II. Zagreb: Naprijed, prev. M. Sironić
Diels, H., Kranz, W. (1985-1987) Die Fragmente der Vorsokratiker I-III. Zürich
Guthrie, W.K.C. (1962) A history of Greek philosophy I. Cambridge
Hegel, G.V.F. (1975) Istorija filozofije I. Beograd: BIGZ, prev. M. N. Popović
Hermann, F. (1938) A Thought Pattern in Heraclitus. American Journal of Philology, 59(3): 309
Jaeger, W. (1967) The Theology of the Early Greek Philosophers. Oxford
Kaluđerović, Ž. (2014) Presokratsko razmatranje φρόνησις-a i αἴσθησις-a. Filozofska istraživanja, 34(3)
Kaluđerović, Ž., Delić, Z. (2015) Razložnost homo mensure. Pedagoška stvarnost, vol. 61, br. 4, str. 529-540
Kaluđerović, Ž. (2016) Anaksimandrovo poimanje počela (bića) i njegova doktrina díke i tísis. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu, Split, 9 (8)
Kaluđerović, Ž., Donev, D. (2016) Kaliklova pleoneksija. Kom : časopis za religijske nauke, vol. 5, br. 1, str. 105-122
Kirk, G.S., Raven, J.E. (1957) The Presocratic Philosophers. Cambridge
Liddel, H.G., Scott, R., Jones, H.S. (1996) A Greek-English Lexicon. Oxford
Marković, M. (1983) Filozofija Heraklita Mračnog. Beograd: NOLIT
Mitevski, V. (2012) Dušata i duhovniot život vo antikata i ranoto srednovekovie. Skopje: Matica makedonska
Muhić, F. (2005) Potomci na bogovite 1. Skopje: Tabernakul
Niče, F. (1979) Filozofija u tragičnom razdoblju Grka. Beograd: Grafos, prev. B. Zec
Platon (2000) Kratil, teetet, sofist, državnik. Beograd: ΠΛΑΤΩ, prev. D. Štambuk
Ross, W.D. (1997) Aristotle’s metaphysics I. Oxford
Senc, S. (1988) Grčko-hrvatski rječnik. Zagreb
Stace, W.T. (1950) A Critical History of Greek Philosophy. London
Vlastos, G. (1970) On Heraclitus. u: Furley D.J., Allen R.E. [ur.] Studies in Presocratic Philosophy I, New York
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kom1703097K
objavljen u SCIndeksu: 14.02.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka