Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 17, br. 1, str. 63-85
Osiguranje ključne osobe
Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet

e-adresajlabudovic@sbb.rs
Ključne reči: osiguranje; osiguranje ključne osobe; osiguranje života
Sažetak
Cilj ovog rada je da predstavi osiguranje ključne osobe, kao poseban način za prevazilaženje finansijskih problema koji nastanu smrću ključne osobe (osoba) ili trajnom, odnosno privremenom nesposobnošću ključne osobe ili usled njene vrlo teške bolesti (sa potencijalnim smrtnim ishodom). U tekstu se analizira osiguranje ključne osobe i otkrivaju razlozi koji nameću potrebu za njegovom upotrebom. Posle uvodnog dela i značaja, određen je pojam ključne osobe čime se dolazi i do kruga lica koji se mogu naći u ulozi osiguranog lica. Budući da je osiguranje ključne osobe po prirodi ugovor o osiguranju trećeg, realno je pretpostaviti da može doći do sukoba interesa između ugovarača osiguranja i ključne osobe (osiguranog lica). Interesu i moralnom hazardu posvećen je peti deo rada. U tekstu se ukazuje na elemente koji se uzimaju u obzir prilikom određivanja visine osigurane sume na koju bi polisa trebalo da glasi. Iako se osiguranje ključne osobe koristi u mnogim državama, u Srbiji se ne primenjuje iako ne postoje prepreke za to, te se predlaže njegova primena.
Reference
*** (1993) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SRJ, br. 31/93
*** (2004) Minnesota Life Insurance Company v. Vasquez, WL690835 at * 7 (Tex. App. Corpus Christi Apr. /2004)
*** (1956) Yale Law Journal, 65(5), str. 736
*** (1995) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Beograd, str. 1547
Andrijašević, S., Petranović, V. (1999) Ekonomija osiguranja. Zagreb, str. 117
Baker, T. (2008) Insurance Law and Policy. Connecticut
Black, K., Skipper, H. (2000) Life & Health Insurance. New Jersey, str. 413
Dorfman, M. (2002) Introduction to Risk Management and Insurance. New Jersey, str. 51
Harington, S., Niehaus, G. (2004) Risk management and Insurance. Singapore, str. 84
Jovanović, S. (2013) Regulisanje ugovora o privatnom kolektivnom osiguranju u evropskom pravu. Evropska revija za pravo osiguranja, vol. 12, br. 2, str. 8-16
Kočović, J., Šulejić, P. (2002) Osiguranje. Beograd, str. 35
Labudović, J. (2011) Problemi finansiranja malih i srednjih preduzeća. Pravo i privreda, vol. 48, br. 4-6, str. 601-613
Mehr, R., Osler, R. (1961) Modern Life Insurance - a textbook of income insurance. str. 426
Petrović, Z., Petrović, T. (2003) Osiguranje života. Beograd, str. 37
Popović, D. (1997) Nauka o porezima i poresko pravo. Beograd, str. 440
Slavnić, J., Šulejić, P., Pak, J., ur. (2008) Usklađivanje osiguranja Srbije sa sistemom osiguranja Evropske unije. Beograd, str. 365
Šulejić, P. (2005) Pravo osiguranja. Beograd, str. 469
Vasiljević, M. (2005) Kompanijsko pravo - pravo privrednih društava Srbije i EU, Beograd. str. 31
Vaughan, E., Vaughan, T. (2000) Osnove osiguranja- upravljanje rizicima. Zagreb, str. 148
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljen u SCIndeksu: 06.11.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka