Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 68, br. 2, str. 195-213
Značaj socijalne komponente rada učenika u problemskoj nastavi
Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet, Nikšić, Crna Gora

e-adresanevenabulajic@gmail.com
Sažetak
Uvid u način realizacije problemske nastave i utvrđivanje njenih uticaja na postignuće učenika predstavljaju težište našeg istraživanja. Realizovali smo eksperimentalno istraživanje sa paralelnim grupama učenika drugog ciklusa osnovne škole, sa ciljem da utvrdimo uticaj primene problemske nastave na postignuća učenika na testu znanja iz matematike. Vrednovanje efekata problemske nastave kroz pedagoško eksperimentalno istraživanje je pouzdan način provere rezultata ranijih istraživanja iz ove oblasti, ali i doprinos pedagoškoj nauci kada je u pitanju sagledavanje značajnosti uticaja ove vrste nastave na razvijanje raznovrsnih savremenih veština i kompetencija. Pored glavne, eksperimentalne metode, u okviru koje smo koristili tehniku testiranja, primenili smo i deskriptivnu metodu u okviru koje smo koristili tehniku sistematskog posmatranja sa ciljem da identifikujemo na koji se način organizuje i primenjuje problemska nastava. Uzorak istraživanja obuhvatao je 480 učenika i 14 nastavnika drugog ciklusa u okviru dve osnovne škole na teritoriji opštine Nikšić. Istraživanje je pokazalo da je većina nastavnika eksperimentalnih grupa (E-grupa) adekvatno primenila problemsku nastavu. U E-grupama su identifikovane razlike kada je u pitanju način podsticanja učenika, komunikacija subjekata i oblik nastavnog rada. To je rezultiralo različitim postignućem E-grupa učenika na testovima znanja u odnosu na kontrolne grupe (K-grupe). Primena problemske nastave se pokazala efikasnijom kada učenici rešavaju probleme u grupi kroz kooperaciju i saradnju nego kada su učenici samostalno radili na rešavanju problema. Tim povodom ističemo prednosti grupnog rada učenika prilikom realizacije problemske nastave, koji podstiče razvijanje tri domena kompetencija novog veka, koje je 2011. godine definisala Komisija Nacionalnog istraživačkog saveta (The National Research Council): kognitivni, interpersonalni i intrapersonalni.
Reference
Arikan, T. (2017) Minimum-delay of communications. Urbana Champaign: University of Illinois
Boeck, D.P., Scalise, C. (2019) Collaborative Problem Solving: Processing Actions, Time, and Performance. Frontiers in Psychology, 10: 1-9
Branković, D. (1999) Interaktivno učenje u problemskoj nastavi. Banja Luka: Filozofski fakultet
DeFranco-Tommarello, J. (2002) Collaborative problem solving and program development model. New Jersey: Institute of Technology, doctoral dissertations
Djui, D. (1915) Vaspitanje i demokratija. Cetinje: Izdavačko preduzeće Obod
Dostal, J. (2015) Theory of Problem Solving. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 174: 2798-2805
Đorđević, J. (1997) Nastava i učenje u savremenoj školi. Beograd: Zavod za školstvo
Eichmann, B., Goldhammer, F., Greiff, S., Pucite, L., Naumann, J. (2019) The role of planning in complex problem solving. Computers & Education, 128: 1-12
Freire, P. (1996) Pedagogy of Freedom: Ethics, Democracy, and Civic Courage. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers
Hayden, J. (2010) Making a Difference-East and West Meet Vygotsky. u: A. Tuna, J. Hayden [ur.] Early Childhood Programs as the Doorway to Social Cohesion: Application of Vygotsky's Ideas from East-West Perspective, Cambridge Scholars Publishing, pp. 3-15
Helm, H. (2015) Becoming Young Thinkers. Washington: NAEYC
Kadum, B.S., Peršić, I. (2007) Neki pogledi na ulogu učitelja i položaj učenika pri rješavanju problemskih zadataka. Metodički obzori, 13: 73-80
Keršenštajner, G. (1939) Teorija obrazovanja. Beograd: Privrednik
Klepić, S. (2018) Novi modeli u nastavi srpskog jezika i književnosti. Novi Sad: Filozofski fakultet, doktorska disertacija
Kupisiewicz, Cz. (1964) O efektívnosti problémového vyučovania. Bratislava: SPN
Laketa, N., Vasilijević, D. (2006) Osnove didaktike. Užice: Učiteljski fakultet
Linhart, J. (1976) Činnost a poznávání. Prahe: Academia
Luteršek, N., Backović, A. (2014) Pedagoško-psihološki aspekti nastave. Podgorica: Zavod za školstvo
Maksimović, A., Stančić, M. (2012) Nastavne metode iz perspektive nastavnika. Metodički obzori, god. 7, br. 1, 69-82
Malićević, A. (2017) Problemski pristup nastavi gramatike u osnovnoj školi. Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju, vol. 8, br. 2, str. 175-187
Molnár, G., Greiff, S., Csapó, B. (2013) Inductive reasoning, domain specific and complex problem solving: Relations and development. Thinking Skills and Creativity, 9(1): 35-45
National Research Council (US) (2011) Assessment of 21st Century Skills. Washington: National Academies Press
Ničković, R. (1971) Učenje putem rešavanja problema u nastavi. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika
Ničković, R. (1984) Problemska nastava kao kompleksni didaktički sistem. u: Problemsko učenje u nastavi - Prvi Jugoslovenski simpozijum o problemskoj nastavi, Loznica: Učiteljsko društvo, str. 7-31
OECD (2013) Education at a Glance 2013: OECD indicators
OECD (2018) OECD Learning Framework 2030
Ozus, E.E., Celikoz, M., Tufan, M., Erden, F. (2015) Interpersonal Problem Solving Abilities of Students of Professional Education Faculty Dressing Programme of Selcuk University. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 182: 456-462
Pellegrino, J.W., Hilton, M.L., ur. (2012) Education for Life and Work: Developing Transferable Knowledge and Skills in the 21st Century. Washington, DC: National Academies Press
Popović, A. (2007) Interaktivno učenje - inovativni način rada u nastavi. Obrazovna tehnologija, 4, 55-74
Prodanović, T., Ničković, R. (1971) Didaktika. Beograd: Naučna knjiga
Stevanović, M. (1986) Efekat interpretacije književnih tekstova primenom učenja putem rešavanja problema. Pedagogija, br. 4, str. 492-499
Vilotijević, M. (2000) Didaktika I. Beograd: Naučna knjiga
Vilotijević, M., Vilotijević, N. (2016) Modeli razvijajuće nastave I. Beograd: Učiteljski fakultet
Vulfolk, A., Hjuz, M., Volkap, V. (2014) Psihologija u obrazovanju III. Beograd: Clio
Zavod za školstvo (2012) Istraživanje - položaj učenika/ca u školi. Pobjeda, Podgorica
 

O članku

jezik rada: crnogorski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/nasvas1902195B
objavljen u SCIndeksu: 30.11.2019.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nastava i vaspitanje (2000)
Kooperativno-interaktivno učenje u problemskoj nastavi
Branković Drago

Inovacije u nastavi (2009)
Kvalitet niza zadataka objektivnog tipa u nastavi prirode i društva
Blagdanić Sanja

Inovacije u nastavi (2012)
Problemsko-otkrivajući model istraživačkog rada učenika
Branković Drago, i dr.

prikaži sve [40]