Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 7 od 35  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 66, br. 3, str. 31-56
Rimsko pravo u doktorskim tezama Nikole Krstića iz 1854. godine
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresabujuklic@ius.bg.ac.rs
Ključne reči: Nikola Krstić; doktorski rad; Rimsko pravo; Dušanovo zakonodavstvo; Srpski i Austrijski građanski zakonik
Sažetak
Autor analizira desetak 'teza' iz oblasti rimskog prava sadržanih u doktorskom radu Nikole Krstića Theses ex scientis juridicis et politicis, koji je odbranio na Kraljevskom univerzitetu u Pešti 1854. godine. Ovaj latinski tekst do sada nigde nije objavljen, pa je celovito prevođenje i stručno komentarisanje zadatak koji tek čeka pravnu nauku. Međutim, autor je već na osnovu parcijalne analize, koja obuhvata samo manji isečak od ukupno sedamdesetak teza, zaključio da je ovaj kandidat raspolagao zavidnim pravničkim obrazovanjem i smelošću da se upusti u do tada nedovoljno istražene oblasti pravne nauke. Krstić je pokazao dobro poznavanje temeljnih ustanova rimskog prava i želju da u svoje 'teze' unese problematiku koja je inovativna, nedovoljno ispitana. Upoređivao je rimske ustanove međusobno, komparirao ih sa pravom drugih antičkih naroda, tragajući za njihovim uticajima u srednjovekovnoj Srbiji i u modernim građanskim zakonicima (SGZ i AGZ). Krstićeva istraživanja su prvi začeci pravnoistorijske nauke u nas i on se opravdano smatra osnivačem te pravne discipline na Beogradskom univerzitetu. Autor zaključuje da su pitanja koja je Krstić pokrenuo ostala predmet proučavanja brojnih civilista i romanista, sve do najnovijih vremena.
Reference
Arangio-Ruiz, V. (1986) La Successione contro il testament. u: Istituzioni di Diritto Romano, Napoli
Arnts, od A.L. (1896) Pandekte ili današnje rimsko pravo. u: Nasledno pravo, Beograd, V, prevod D. Mijušković
Avramović, S. (1999) Opšta pravna istorija (stari i srednji vek). Beograd
Avramović, S. (2013) Nastanak i razvitak pravnoistorijskih predmeta na Pravnom fakultetu u Beogradu. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 5-6
Avramović, S. (2014) Srpski građanski zakonik (1844) i pravni transplanti - kopija austrijskog uzora ili više od toga?. u: Polojac M., Mirković Z.S., Đurđević M. [ur.] Srpski građanski zakonik - 170 godina, Beograd
Bautista, D.A. (1983) L'intercession des femmes dans la législation de Justinien. RIDA, 30
Berger, A. (1953) Encyclopedic dictionary of Roman law. Philadelphia
Blagojević, B. (1959) Građanski postupak u rimskom pravu. Beograd
Bogišić, V., Hube, R. (1868-1869) O znaczeniu prawa rzymskíego i rzymsko-byzańtynskiego u narodów słowiańskih. Warszawa-Zagreb: JAZU, prikaz, Rad, VI
Bogišić, V. (1872) Pisani zakoni na slovenskom jugu. Zagreb
Bujuklić, Ž. (2016) Forum Romanum, rimsko pravo, država, mitovi i legende. Beograd
Bujuklić, Ž. (2017) Rimsko privatno pravo. Beograd
Bujuklić, Ž. (2018) Pravnički dometi pesnika Laze Kostića. Beograd
Chiusi, T. (2001) Die actio de in rem verso im römischen Recht. München
Cvetler, J. (1975) Český a Slovenský podíl na poznávaní zákoníku cara Štěpána Dušana. u: Europae centralis atque orientalis studia historica, 2
Čučković, V. (1961) Neki problemi rimskih kondikcija. Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu
Danilović, J. (1966) Legis actio per condictionem i njeno poreklo. u: Stojčević D. [ur.] Zbornik radova posvećen Albertu Vajsu, Beograd
Danilović, J. (1968) Actio de in rem verso od rimskog prava do Austrijskog građanskog zakonika. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 15, str. 243-264
Danilović, J. (1996) Srpski građanski zakon i rimsko pravo. u: Sto pedeset godina od donošenja Srpskog građanskog zakonika, 1844-1994, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, str. 49-65
Gardner, J. (1998) Family and familia in Roman law and life. Oxford
Guarino, A. (2003) Dizionario giuridico romano. Napoli
Hube, R. (1868) O znaczeniu prawa rzymskíego i rzymsko-byzańtynskiego u narodów słowiańskih. Warszawa
Kaser, M. (1956) Praesumptio Muciana. u: Studi di P. De Francisci, Milano, I
Krstić, N. (1854) Theses ex scientiis juridicis et politicis. Pestini
Krstić, N. (1854) Razsmatranja o Dušanovom' zakoniku. Glasnik Društva Srpske Slovesnosti, VI, str. 143
Krstić, N. (1855) O državnom stroju. Glasnik Društva srbske slovesnosti, VII
Krstić, N. (1857/1859) Razmatranja o starom srpskom pravu na osnovu starih pismenih spomenika i Dušanovog zakonika. Glasnik Društva srbske slovesnosti, IX i XI
Krstić, N. (2005-2007) Dnevnik privatnog i javnog života. Beograd, I-VIII
Lamberti, F. (2005) Suggestioni in tema di praesumptio Muciana. Rivista di Diritto Romano, V, http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/dirittoromano05lamberti. pdf, 28. jun 2018
Macyiovski, V. (1856) Istorija slavensky prava. Budan: Szerb Maticza, Preveo i sa svoim’ prim’‘tbama, ko_ se na srbsko pravo odnose, popunio Nikola Krstić’, I
Medicus, D. (1957) Zur Geschichte des Senatus Consultum Velleianum. Böhlau
Milosavljević, Ž.M. (1900) Rimsko privatno pravo. Beograd, knj. III: Nasledno pravo
Mitić, M. (1983) Rimsko statusno i porodično pravo sa elementima procedure. Beograd: 'Svetozar Marković'
Mönnich, U. (1999) Das Senatus Consultum Velleianum. Böhlau
Nikolić, D. (1987) Nikola Krstić - prvi profesor pravne istorije na beogradskom Liceju. Arhiv za pravne i društvene nauke, 43(1)
Novaković, S. (1877) Primeri književnosti i jezika srpskoga i srpsko-slovenskoga. Beograd
Palacký, F. (1837) Právo staroslovanské: Srovnání zákonův cara Stefana Dušana srbského s nejstaršími řády zemskými v Čechách. Časopis Českého museum, XI(1)
Polojac, M. (2014) Ortakluk kao zajednica imovine u SGZ - istorijski osvrt na § 727. u: Polojac M., Mirković Z.S., Đurđević M. [ur.] Srpski građanski zakonik - 170 godina, Beograd
Romac, A. (1973) Izvori rimskog prava. Zagreb
Romac, A. (1981) Rimsko pravo. Zagreb
Smith, W. (1875) A Dictionary of Greek and Roman Antiquities. London
Srpska kraljevska akademija (1908) Spomenica Dr. Nikole Krstića. Beograd
Stanimirović, V. (2009) Shvatanja o mirazu u antici i njihov uticaj na poimanje miraza kod Srba. u: Maricki-Gađanski K. [ur.] Antički svet, evropska i srpska nauka, Beograd
Strohal, I. (1898) Miraz za vrijeme braka po rimskom pravu. Zagreb
Šarkić, S., Kostić, L. (2011) Theses e scientiis iuridicis et politicis / Teze iz pravnih i političkih nauka. Novi Sad: Matica srpska
Vogt, H. (1952) Studien zum Senatus Consultum Velleianum. Bonn
Voltera, E. (1987) Istituzioni di diritto privato romano. Roma
Vuletić, V. (2014) Zašto Srpski građanski zakonik nije pravni transplant - ugovor o prodaji i kupovini. u: Polojac M., Mirković Z.S., Đurđević M. [ur.] Srpski građanski zakonik - 170 godina, Beograd
Westrup, C.W. (1936) Family Property and Patria Potestas. London
Zigel', Ө. (1872) Zakonnik Stefana Dušana. Sanktpeterburg
Zimmerman, R. (1990) The law of obligations. Johannesburg: Roman Foundations of the Civilian Tradition
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/AnaliPFB1803031B
objavljen u SCIndeksu: 25.10.2018.
Creative Commons License 4.0