Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:26
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13
članak: 5 od 29  
Back povratak na rezultate
Anali Pravnog fakulteta u Beogradu
2016, vol. 64, br. 1, str. 175-195
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljeno: 09/09/2016
doi: 10.5937/AnaliPFB1601175R
Opoziv čeka
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresa: mirjanam@ius.bg.ac.rs

Sažetak

U ovom radu autorka istražuje pravne aspekte opoziva čeka. Prvi deo rada objašnjava pojam, pravni značaj i pravnu prirodu opozivanja čeka. Drugi deo je posvećen pravu na opoziv čeka i uslovima za njegovo vršenje. U tom pogledu je analiziran uticaj proteka roka za prezentaciju čeka na is- platu, izvršenja isplate čeka od strane banke trasata, kao i prihvatanja samostalne obaveze banke trasata prema imaocu čeka, na pravo trasanta da opozove punovažno izdat ček. Potom su objašnjene osnovne karakteristike izjave o opozivu čeka, koje se tiču: davaoca, adresata, forme, sadržine i prijema izjave, odnosno momenta nastupanja njenih pravnih dejstava. Sledeći deo se bavi uporednopravnom praksom ograničavanja roka važenja opoziva čeka i utvrđivanjem njene prihvatljivosti u srpskim okvirima. Najzad, u poslednjem delu je pružena detaljna analiza pravnih posledica punovažnog opoziva čeka, pre svega iz ugla prava i obaveza banke trasata.

Ključne reči

opoziv; ček; platni nalog; tekući račun; prejudiciranje

Reference

Alter, C. (2010) Droit bancaire général. Bruxelles
Assies, P.H., i dr., ur. (2015) Handbuch des Fachanwalts: Bank- und Kapitalmarktrecht. Köln
Bartoš, M., Antonijević, Z., Jovanović, V. (1974) Menično i čekovno pravo. Beograd
Beard, D.B. (1991) Effectuating the Customer's Right to Stop Payment of a Check: The Forgotten Section 4-401'. Wayne Law Review, Vol. 37
Breslin, J. (2007) Banking Law. Dublin, Second Edition
Cranston, R. (2005) Principles of Banking Law. Oxford
Ellinger, E.P., Lomnicka, E., Hare, C.V.M. (2011) Ellinger's modern banking law. Oxford
Fandel, S. (2015) Handbuch des Fachanwalts: Bank- und Kapitalmarktrecht. Köln
Geva, B. (2001) Bank Collections and Payment transactions: Comparative study of legal aspects. Oxford
Hakenberg, M. (2015) Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn: Handelsgesetzbuch. u: Joost D., Strohn L. [ur.] Transportrecht, Bank- und Börsenrecht, München, Band 2 - §§ 343-475h
Häuser, F. (2014) Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch. u: Schmidt K. [ur.] Bankvertragsrecht, München, Band 6
Herrera, R. (1989) Computerized check processing de minimis errors in check description on stop payment orders. Computer/Law Journal, Vol. IX
Hopt, K.J. (2014) Baumbach/Hopt: Handelsgesetzbuch mit GmbH & Co. Handelsklauseln, Bank- und Börsenrecht, Transportrecht (ohne Seerecht). München, Hrsg. K.J. Hopt, et al
Jankovec, I. (2003) Pravni aspekti novčanih obaveza. Beograd
Jankovec, I.I. (1999) Privredno pravo. Beograd
Joost, D., Strohn, L. (2015) Handelsgesetzbuch: Band 2 - §§ 343-475h: Transportrecht, Bank- und Börsenrecht. München
Koch, C. (2012) Der Zahlungsverkehr in der Bankpraxis. Wiesbaden
Magnet, S.R. (1979/80) Inaccurate or Ambiguous Countermand and Payment over Countermand. Canadian Business Law Journal, Vol. 4
Nobbe, G. (2011) Bankrechts-Handbuch. München, Band I (Hrsg. H. Schimansky, H. J. Bunte, H. J. Lwowski)
Reynolds, J. (1981) Countermand of Cheques. U. B. C. Law Review, Vol. 15, No. 2
Schimansky, H., Bunte, H.J., Lwowski, H.J., ur. (2011) Bankrechts-Handbuch. München, Band I
Schmidt, K. (2014) Münchener Kommentar zum Handelsgesetzbuch. München
Vasiljević, V.M. (2014) Trgovinsko pravo. Beograd
Werner, S. (2011) Bank- und Kapitalmarktrecht. Köln, Hrsg. S. Kümpel, A. Wittig