Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 7 od 19  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 52, br. 1, str. 1-22
Habermasova koncepcija sistemske kolonizacije sveta života
nema

e-adresamarjani663@gmail.com
Ključne reči: Habermas; komunikativno delanje; modernizacija; racionalnost; sistem; kolonizacija; svet života
Sažetak
Rad nastoji da, kroz relativno detaljnu analizu osnovnih elemenata Habermasove teorije komunikativnog delanja, shvati specifičnost kritičkog stanovišta ove teorije spram modernizacije, izrazenu kroz koncepciju sistemske kolonizacije sveta života. Najpre se razmatra Habermasov konceptualni aparat razvijen na temelju sinteze Midove teorije simboličke interakcije i Dirkemovog shvatanja društvenog razvoja. Zatim se pristupa analizi složenog pojma sveta života koju Habermas poduzima na temelju pomenutog konceptualnog aparata. Fokus rada je na tumačenju Habermasovog poimanja modernizacije kao paradoksalnog procesa, kako bi se pokušalo izgraditi kritičko razumevanje Habermasovog koncepta kolonizacije kao svojevrsne komunikativno-teorijske reinterpretacije analize postvarenja. U završnom delu rada, razmatraju se nedostaci Habermasovog pristupa fenomenu sistemske kolonizacije sveta života, poput zapostavljanja pitanja savremenih oblika kolonizacije, kao i defanzivnosti i racionalističkog redukcionizma njegove teorijske perspektive.
Reference
Apel, K. (1996) Normativno utemeljenje kritičke teorije putem rekursa na običajnost sveta života. Srpska politička misao, vol. 3, br. 1-4, str. 11-38
Benhabib, Š. (1996) Utopijska dimenzija u komunikativnoj etici. Srpska politička misao, vol. 3, br. 1-4, str. 65-78
Delanty, G. (1997) Habermas and Occidental Rationalism: The politics of Identity, Social Learning, and the Cultural Limits of Moral Universalism. Sociological Theory, 15(1): 30
Habermas, J. (1996) Racionalnost i politika - intervju. Srpska politička misao, vol. 3, br. 1-4, str. 141-156
Habermas, J. (1988) Moderno i postmoderno. Polja, 34(348/349): 59-62
Habermas, J. (1989) Nova nepreglednost. u: Pavlović Vukašin D. [ur.] Obnova utopijskih energija, Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije / IIC SSOS
Habermas, J. (1980) Teorija i praksa - socijalnofilozofske studije. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Habermas, J. (1996) Smisao 'poslednjeg utemeljenja' u moralnoj teoriji - odgovor Apelu. Srpska politička misao, vol. 3, br. 1-4, str. 115-126
Habermas, J. (1996) Problemi dvostepenog koncepta društva: sistem i svet života - odgovor Makartiju. Srpska politička misao, vol. 3, br. 1-4, str. 127-140
Habermas, J. (2002) Postmetafizičko mišljenje. Beograd: Beogradski krug
Habermas, J. (1987) The theory of communicative action. Boston, itd: Beacon Press, vol. 2, Lifeworld and system
Habermas, J. (1988) Filozofski diskurs moderne - dvanaest predavanja. Zagreb: Globus
Makarti, T. (1996) Kompleksnost i demokratija, ili zavodljivost teorije sistema. Srpska politička misao, vol. 3, br. 1-4, str. 39-64
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/SOC1001001I
objavljen u SCIndeksu: 21.04.2010.