Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 40  
Back povratak na rezultate
Komunikacije, mediji, kultura
2017, vol. 9, br. 9, str. 79-92
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 06/12/2018
doi: 10.5937/gfkm1709079O
Paradigmatičnost pojma stranac u međukulturnom komuniciranju
Radio-televizija Srbije, Beograd

e-adresa: suncica.orasanin@rts.rs

Sažetak

U svetlu najnovijih velikih globalnih migracija, pa i izbegličke krize, međukulturno komuniciranje je na posebnom ispitu. Nova stvarnost iziskuje i nove odgovore, ponajpre u međukulturnom kumuni- ciranju, uz nova tumačenja i savremena teorijska promišljanja, što svakako podrazumeva razmenu misli, osećanja, poruka između pripadnika dve ili više etničkih grupa. Jer, svaki narod karakteriše i osobena, specifična vrsta komunikacije. U međuetničkim odnosima i međukulturnom komuniciranju od izuzetne je važnosti poznavanje tuđe kulture, običaja, tradicije i načina sporazumevanja. Komunikacija kao temelj međuljudskih odnosa važna je za uspostavljanje prvog ali i pravog kontakta između pripadnika tih različitih grupa. Ona omogućava da se ljudi ne doživljavaju isključivo kao stranci, jer je tek u dijalogu ona spona koja može da približi ljude, narode, nacije... U ovome radu bavićemo se međukulturnim komuniciranjem kroz prizmu stranca - značajem takve vrste komunikacije, prednostima, nedostacima i mogućim zamkama u tumačenju ovog složenog društvenog pitanja. Svako ko govori drugačijim jezikom može se smatrati strancem. Ali to ne znači da on nužno mora biti neprihvaćen i odbacivan.Nasuprot tome u različitosti bi se možda moglo pronalaziti i bogatstvo koje upotpunjuje život pojedinaca i donosi nove, drugačije, svestranije poglede na svet. Zamke u međukulturnoj komunikaciji su mnogobrojne, ali nisu malobrojni ni načini koji, kroz dijalog, potpomažu približavanju u međukulturnom komuniciranju i zato kvalitetnijem i boljem razumevanju.

Ključne reči

Reference

Đurić, M.S. (1964) Sociologija Maksa Vebera. Zagreb: Matica hrvatska
Kimlika, V. (2004) Multikulturalizam i multikulturno građanstvo. Podgorica: CID
Mesić, M. (2006) Multikulturalizam. Zagreb: Školska knjiga
Samardžić, M. (1999) Položaj manjina u Vojvodini. Beograd: Centar za antiratnu akciju
Sarbaugh, L.E. (1993) Intercultural communication. London: Transaction Publishers
Semprini, A. (2004) Multikulturalizam. Beograd: Clio
Spykman, N.J. (2009) The social theory of Georg Simmel. New Jersey: Transaction Publishers
Stojković, B. (2002) Identitet i komunikacija. Beograd: Čigoja
Šušnjić, Đ. (1997) Dijalog i tolerancija - iskustvo razlike. Beograd: Čigoja štampa
Todorov, C. (1994) Mi i drugi - francuska misao o ljudskoj raznolikosti. Beograd: Biblioteka XX vek