Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 2 od 10  
Back povratak na rezultate
Bankarstvo
2017, vol. 46, br. 2, str. 68-85
jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 27/07/2017
doi: 10.5937/bankarstvo1702068S
Creative Commons License 4.0
Značaj i principi funkcionisanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti AD Beograd
aUniverzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet
bUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja

e-adresa: dstojkovic@kg.ac.rs, m.lekovic@kg.ac.rs

Sažetak

Centralni registri hartija od vrednosti su institucije od posebnog značaja za uspešno funkcionisanje finansijskog tržišta. U početku su obavljali samo poslove evidentiranja izdatih hartija od vrednosti, ali su vremenom proširili svoju delatnost, tako da danas predstavljaju i klirinške kuće, odnosno, obavljaju i poslove kliringa i saldiranja. Kako bi što efikasnije ostvarili svoje osnovne ciljeve, Centralni registri hartija od vrednosti se u svom poslovanju pridržavaju propisanih međunarodnih standarda i principa. Naročito je važno njihovo uključivanje u međunarodne organizacije i udruženja koja se bave poslovima razvijanja međusobne saradnje i čvršćeg integrisanja ovih institucija. Procesi integracije podrazumevaju i harmonizaciju regulative koja se odnosi na ovaj segment funkcionisanja finansijskog tržišta. Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, ad Beograd je kroz proces konsolidacije uskladio svoje poslovanje sa svim relevantnim evropskim i međunarodnim standardima i principima i aktivno se uključio u brojne evropske i međunarodne organizacije i udruženja koja su od značaja za njegovo funkcionisanje.

Ključne reči

Reference

Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti a.d. (2016) Izveštaj o poslovanju za 2015. godinu. Beograd, http://www.crhov.rs/rezultatiposlovanja/izvestaji_o_poslovanju/Izvestaj_o_poslovanju_za_2015.pdf (02.09.2016.)
Ćirović, M. (2007) Finansijska tržišta - instrumenti, institucije, tehnologije. Beograd: Naučno društvo Srbije
Dugalić, V., Štimac, M. (2006) Osnove berzanskog poslovanja. Beograd: Stubovi kulture
Uzelac, V. (2006) Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti i njegova uloga na finansijskom tržištu. Ekonomski anali, 73-88; 51