Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 19  
Back povratak na rezultate
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
2017, vol. 145, br. 1-2, str. 70-72
jezik rada: engleski
vrsta rada: prikaz slučaja
objavljeno: 21/05/2017
doi: 10.2298/SARH160222014R
Akutni infarkt miokarda sa elevacijom CT segmenta kod pacijenta sa 'single' koronarnom arterijom lečen primarnom perkutanom koronarnom intervencijom
aOpšta bolnica Valjevo, Odsek za invazivnu kardiološku dijagnostiku, Valjevo
bUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za fiziologiju

Sažetak

Uvod 'Single' koronarna arterija (SKA) definiše se kao koronarna arterija koja polazi iz Valsalvinog sinusa i prekriva celo srce. Ona predstavlja retku kongenitalnu anomaliju u 0.04-0.13% opšte populacije. SKA može biti dijagnostikovana tokom života koronarnom angiografijom ili multislajsnom kompjuterizovanom tomografijom. Postoje mnoge anatomske varijacije 'single' koronarnih arterija. Prikaz bolesnika Prikazan je 50-godišnji muškarac koji je primljen u bolnicu zbog akutnog infarkta miokarda sa ST elevacijom inferiorne lokalizacije. Koronarna angiografija je pokazala postojanje jedne koronarne (desne) arterije sa levom prednjom descedentnom arterijom i cirkumfleksnom arterijom koje se odvajaju posebno od desne koronarne arterije koja je okludirana u svom proksimalnom segmentu. Primarna perkutana koronarna intervencija je učinjena uspešno. Ovo je prvi prikazan slučaj 'single' desne koronarne arterije (Lipton R-III odnosno Yamanaka R-III-C tipa klasifikacije) sa kliničkom prezentacijom akutnog infarkta miokarda sa ST elevacijom. Zaključak 'Single' koronarne arterije predstavljaju kongenitalne anomalije koje zahtevaju adekvatno prepoznavanje kako bi pomogle u pravljenju strategije za adekvatno lečenje ovih bolesnika.

Ključne reči

'single' desna koronarna arterija; akutni infarkt miokarada; primarna perkutana koronarna intervencija

Reference

Angelini, P., Velasco, J.A., Flamm, S. (2002) Coronary anomalies: Incidence, pathophysiology, and clinical relevance. Circulation, 105(20): 2449-54
Dai, J., Katoh, O., Kyo, E., Zhou, X.J., Tsuji, T., Watanabe, S., et al. (2014) Percutaneous intervention in a patient with a single coronary artery arising from the right coronary sinus of Valsalva. Hellenic J Cardiol, 55(5): 427-32
Desmet, W., Vanhaecke, J., Vrolix, M., Van, D.W.F., Piessens, J., Willems, J., De, G.H. (1992) Isolated single coronary artery: a review of 50 000 consecutive coronary angiographies. European Heart Journal, 13(12): 1637-1640
García-Blas, S., Valero, E., Escribano, D., Bonanad, C., Sanchis, J., Núñez, J. (2015) Guideliner use for the percutaneous treatment of right coronary artery arising from the left circumflex (L-type single coronary artery). International Journal of Cardiology, 185: 2-3
Gupta, M.D., Girish, M. P., Bansal, A., Chaturvedi, V., Trehan, V., Tyagi, S. (2016) Primary percutaneous coronary intervention in an anomalous single coronary trunk arising anomalously from ascending aorta. Cardiovascular Intervention and Therapeutics, 31(3): 250-253
Lipton, M.J., Barry, W.H., Obrez, I., Silverman, J.F., Wexler, L. (1979) Isolated Single Coronary Artery: Diagnosis, Angiographic Classification, and Clinical Significance. Radiology, 130(1): 39-47
Melman, Y.F., Cutlip, D.E., Das, S. (2015) A 54-Year-Old Woman With a Single Coronary Artery and Watershed Ischemia Treated With Nitrates. JACC: Cardiovascular Interventions, 8(6): e91-e94
Shirani, J., Roberts, W.C. (1993) Solitary coronary ostium in the aorta in the absence of other major congenital cardiovascular anomalies. Journal of the American College of Cardiology, 21(1): 137-143
Yamanaka, O., Hobbs, R.E. (1990) Coronary artery anomalies in 126,595 patients undergoing coronary arteriography. Catheterization and cardiovascular diagnosis, 21(1): 28-40
Yurtdas, M., Gülen, O. (2012) Anomalous origin of the right coronary artery from the left anterior descending artery: Review of the literature. Cardiology Journal, 19(2): 122-129