Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
Vojnotehnički glasnik
2008, vol. 56, br. 4, str. 38-47
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 27/02/2009
doi: 10.5937/vojtehg0804038D
Analiza efikasnosti funkcionalnih radio-komunikacionih centara
Vojna akademija

Sažetak

U radu je prikazan jedan pristup u analizi efikasnosti radio-komunikacionih centara funkcionalnog telekomunikacionog sistema, kao što je vojni sistem veza. Radio-komunikacioni centar modelovan je kao sistem masovnog opsluživanja. Opisana su stanja sistema i parametri i izveden izraz za određivanje verovatnoće opsluživanja radio-komunikacionog centra, kao kriterijuma za ocenu efikasnosti. Predstavljen je, takođe, model, odnosno izrazi za kvantitativnu analizu efikasnosti radio- komunikacionih centara u uslovima elektronskih dejstava.

Ključne reči

Reference

Blanchard, B.S., Lowery, E.E. (1969) Maintainability principles and practices. New York: McGraw-Hill Book Company
Devetak, S. (2006) Efikasnost sistema veze korpusa KoV u odbrambenoj operaciji u uslovima elektronskih dejstava. Beograd: VA, magistarski rad
Đorđević, D. (2002) Optimizacija snaga za protiv elektronsku borbu u operativno-strategijskim sastavima. Beograd: VA, doktorska disertacija
Petrović, L. (2001) Analiza uticaja protivelektronske zaštite na efikasnost telekomunikacionih sistema posebne namene. Beograd: Vojnotehnička akademija VJ, doktorska disertacija
Šepec, V.V. (2004) Procena efikasnosti sistema veza u borbi. Beograd: Makarije
Vučićević, R. (2003) Teorija verovatnoće sa osnovama teorije masovnog opsluživanja. Beograd: Vojna akademija