Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
Vojnotehnički glasnik
2007, vol. 55, br. 4, str. 441-447
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/vojtehg0704441S


Modelovanje i analiza protivoklopne borbe
Afilijacija nije data

Sažetak

U radu je prikazan jedan pristup modeliranja i analize protivoklopne borbe Primenjena je teorija masovnog opsluživanja, linearne transcedentalne jednačine i teorija verovatnoće u analizi parametara za procenu efikasnosti protivoklopne borbe.

Ključne reči

Reference

*** (1996) Matlab: User guide. Massachusetts: Math Works Inc
Petrović, P., ur. (1981) Vojni leksikon. Beograd: Vojnoizdavački zavod / VIZ
Šepec, V.V. (2004) Procena efikasnosti sistema veza u borbi. Beograd, privatno izdanje