Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
Vojnotehnički glasnik
2007, vol. 55, br. 2, str. 141-148
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 01/12/2008
doi: 10.5937/vojtehg0702141S
Parametri koji utiču na procenu efikasnosti radio-goniometrijskih sistema u borbi
Vojna akademija, Beograd

Sažetak

U radu su prikazani dominantni parametri koji utiču na procenu efikasnosti radio-goniometrijskog sistema u uslovima borbenih dejstava. Primenjena je teorija masovnog opsluživanja, linearne transcedentalne jednačine i teorija verovatnoće u analizi efikasnosti radio-goniometrijskog sistema.

Ključne reči

teorija masovnog opsluživanja; efikasnost; radio-goniometrijski sistem

Reference

*** (1971) Osnovi elektronike, fizički principi radio-lokacije i radiogoniometrije. Beograd: DSNO
Palij, I.A. (1982) Radio-elektronska borba. Split: VIZ
Razingar, A. (1982) Protivelektronska dejstva. Beograd: VIZ
Šepec, V.V. (2004) Procena efikasnosti sistema veza u borbi. Beograd, Privatno izdanje
Šunjevarić, M.M. (1991) Radio-goniometrija. Beograd: VINC