Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
Vojno delo
2011, vol. 63, br. 4, str. 251-270
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan

Model institucionalne politike upravljanja intelektualnom svojinom
Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Uprava za strategijsko planiranje, Beograd

Sažetak

Cilj ovog rada je da ukaže na potrebu shvatanja važnosti upravljanja intelektualnom svojinom u MO i VS (sistem odbrane u užem smislu1). Učinjen je pokušaj da se bliže razjasni intelektualno stvaralaštvo iz radnog odnosa, način postupanja sa stvorenim intelektualnim dobrima, kao i neophodnost regulisanja novčane naknade za autore intelektualnog stvaralaštva. Takođe, u radu je dat prikaz mogućeg modela institucionalne politike upravljanja intelektualnom svojinom u određenim institucijama, koje se nalaze i u našem sistemu odbrane. Predmetna problematika je posebno bitna za pojedine institucije (univerzitet, fakultet, institut), a svakako i za preduzeća odbrambene industrije, koja bi odgovarajućim internim propisima trebalo da definišu politiku, odnosno model upravljanja sopstvenom intelektualnom svojinom.

Ključne reči

intelektualno stvaralaštvo sistema odbrane; novčana naknada; model upravljanja intelektualnom svojinom

Reference

*** (2004) Zakon o patentima. Službeni list SCG, br. 32
*** (2005-2010) Zakon o inovacionoj delatnosti. Sl. Glasnik RS, 110/05 i 18/10
*** (1994) Pravilnik o inovacijama preduzeća. Namenska proizvodnja - Lučani, dec
*** (1996) Pravilnik o organizaciji i vrednovanju inventivnog rada u HK 'KRUŠIK' d. d. Valjevo, sep., Interni pravilnik Odeljenju za organizaciju H.K. KRUŠIK
*** (2006) Pravilnik o zaštiti stvaralaštva u Zastava oružje januar 2006 i Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o zaštiti stvaralaštva u Zastava oružje. Kragujevac: Zastava oružje, Službena informacija A. D. za proizvodnju i promet oružja
*** (2008) Uredba o načinu, postupku i merama zaštite poverljivih pronalazaka značajnih za odbranu. Službeni vojni list, br. 110
*** (2009) Pravilnik o postupku ispitivanja poverljive prijave patenta, malog patenta i tehničkih unapređenja značajnih za odbranu i ostvarivanju prava pronalazača. Službeni vojni list, br. 35/09
Čabarkapa, O., Jović, I., Potkonjak-Lukić, B. (2007) Classified inventions protection procedure. u: Međunarodna konferencija inovacija, novembar, Beograd, SANU
Čabarkapa, O. (2008) Zaštita inovacija u funkciji jačanja sistema odbrane. Beograd: Fakultet bezbednosti, doktorska disertacija
Čabarkapa, O. (2010) Zaštita poverljivih inovacija. Beograd: VIZ Vojna knjiga
Čabarkapa, O., Petrović, D. (2009) u: Naučnostručni skup sa međunarodnim učešćem - potrebna znanja oficira VS 2010-2020, Beograd: VA-ISI
Čabarkapa, O., Dunjić, M., Odović, D. (2007) Metodologija ispitivanja inovacija u sistemu odbrane. Beograd: OTEH
Rajić, D. (2007) Model zaštite i razvoja intelektualne svojine u vojnim preduzećima i ustanovama. Beograd: OTEH
Vuković, S. (2004) Komentar Zakona o patentima sa registrom pojmova. Beograd: Poslovni biro, prvo izdanje