Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 4  
Back povratak na rezultate
Vojno delo
2011, vol. 63, br. 3, str. 221-241
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan

Vojni patentni sistem - stanje i perspektiva
Ministarstvo odbrane Republike Srbije

Sažetak

U članku je ukazano na značaj inventivne delatnosti, odnosno vojnog patentnog sistema za jačanje ukupnih odbrambenih potencijala naše zemlje. Vojni patentni sistem ima dugu tradiciju, na šta ukazuju određeni istraživački podaci koji su ukratko navedeni u radu. Centralni zadatak vojnog patentnog sistema jeste patentna zaštita poverljivih inovacija. Da bi prosečan čitalac što bolje razumeo osnovnu namenu vojnog patentnog sistema, u radu su data osnovna pojmovna objašnjenja koja se odnose na: inventivnu delatnost kao važan segment naučne delatnosti; pronalazak i poverljivi pronalazak; tehničko unapređenje; inovaciju; patent, mali patent i vojni patent. Ukratko je dat prikaz sadašnjeg stanja inventivne delatnosti, koji karakteriše: dobra normativno-pravna uređenost i usaglašenost sa propisima koji regulišu ovu oblast u državi, uspostavljen kvalitetan postupak ispitivanja poverljivih prijava inovacija iz sistema odbrane, kao i prijava van sistema, opadanje broja prijava i prihvaćenih inovacija na godišnjem nivou, nedovoljno poznavanje oblasti zaštite svih oblika industrijske svojine, a posebno pronalazaka pripadnika sistema odbrane, nepostojanje programa obrazovanja i edukovanja pripadnika sistema odbrane iz ove oblasti i stvaranje inovacija koje se ne zasniva na primeni naučnih metodologija. Perspektiva daljeg razvoja vojnog patentnog sistema nezamisliva je bez znanja i obrazovanja kadrova. Zato je neophodna zajednička akcija više subjekata iz sistema odbrane radi podizanja svesti o zna- čaju inventivnog rada, a posebno o zaštiti tvorevina intelektualnog stvaralaštva.

Ključne reči

Reference

*** (2004) Korisničko uputstvo za automatizovani informacioni sistem naučne delatnosti. Beograd: Uprava za školstvo i obuku GŠ
Čabarkapa, O., Jović, I., Potkonjak-Lukić, B. (2007) Classified inventions protection procedure. u: Međunarodna konferencija inovacija, novembar, Beograd, SANU
Čabarkapa, O. (2008) Zaštita inovacija u funkciji jačanja sistema odbrane. Beograd: Fakultet bezbednosti, doktorska disertacija
Čabarkapa, O. (2010) Zaštita poverljivih inovacija. Beograd: VIZ - Redakcija Vojna knjiga
Čabarkapa, O., Petrović, D. (2009) Znanja oficira Vojske Srbije iz menadžmenta zaštite intelektualne svojine. u: Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem: Potrebna znanja oficira VS 2010-2020, Beograd: VA-ISI
Čabarkapa, O., Dunjić, M., Odović, D. (2007) Metodologija ispitivanja inovacija u sistemu odbrane. u: OTEH-2007, Beograd
Jović, I., Čabarkapa, O. (2003) Inventivna delatnost u Vojsci Srbije i Crne Gore. Novi glasnik, Beograd, br. 2