Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
Vojnotehnički glasnik
2010, vol. 58, br. 2, str. 53-70
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
doi:10.5937/vojtehg1002053C


Informisanost studenata Vojne akademije o oblasti zaštite intelektualne svojine
Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Uprava za strategijsko planiranje, Beograd

e-adresa: obrad.cabarkapa@mod.gov.rs

Sažetak

U pogledu informisanosti o oblasti zaštite intelektualne svojine, od budućeg mladog starešine se očekuje: da poznaje osnovne pojmove o sadržajima intelektualne i industrijske svojine, da je upoznat sa načelnom procedurom zaštite poverljivih inovacija i da je osposobljen da svojim saradnicima pruži određena znanja i smernice iz ove oblasti, posebno u pogledu stvaranja prijavljivanja i zaštite inovacionog stvaralaštva iz svog sastava. U skladu sa očekivanjima realizovano je istraživanje sa studentima završne godine Vojne akademije sa ciljem da se dođe do podataka o interesovanju i pripremljenosti mladog starešinskog kadra u pogledu poznavanja i informisanosti o oblasti intelektualne svojine, a posebno u oblasti stvaranja i zaštite poverljivih inovacija. U radu je dat prikaz obrađenih podataka dobijenih istraživanjem, na osnovu kojih su izvedeni određeni zaključci.

Ključne reči

Reference

*** (2004) Zakon o patentima. Službeni list SCG, br. 32 od 02. 07
*** (2004) Uredba o postupku za pravnu zaštitu pronalazaka. Službeni list SCG, br. 62
*** (2008) Uredba o načinu, postupku i merama zaštite poverljivih pronalazaka značajnih za odbranu. Službeni vojni list, br. 47
Čabarkapa, O. (2008) Zaštita inovacija u funkciji jačanja sistema odbrane. Beograd: Fakultet bezbednosti, doktorska disertacija
Jović, I. (2001) Uputstvo o inventivnoj delatnosti u Vojsci Jugoslavije. Beograd: VIZ
Kostić, P., Hedrih, V. (2005) Psihološka računarska statistika. Niš: Hedrih Marketing & Business Logistics, v0, 3
Todorović, D. (1995) Osnovi metodologije psiholoških istraživanja. Beograd: Laboratorija za eksperimentalnu psihologiju