Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:33
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 4 od 122  
Back povratak na rezultate
Pedagoški aspekti agresivnosti u osnovnoj školi
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet, Prizren-Leposavić
bUniverzitet u Nišu, Filozofski fakultet
Projekat:
Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija (MPNTR - 47023)
Održivost identiteta Srba i nacionalnih manjina u pograničnim opštinama istočne i jugoistočne Srbije (MPNTR - 179013)

Sažetak
Aktuelnost teme agresivnog ponašanja dece osnovnoškolskog uzrasta ogleda se u činjenici da je ono u porastu, te zato postaje predmet interesovanja i istraživanja brojnih stručnjaka različitih obrazovnih profila. Rezultati tih proučavanja su raznovrsne teorije, koje ističu određena shvatanja i tumačenja fenomena agresivnosti. Agresivnim ponašanjem učenika nanosi se šteta drugima, ali i sebi samom, pri čemu posledice mogu biti dalekosežne po njegov razvoj. Uzroci agresivnosti su vrlo složeni, najčešće pominjani su porodični uticaji, neuspeh u školi, uzrasne i polne razlike, crte ličnosti, kao i šire društvene okolnosti. Mere prevencije agresivnog ponašanja učenika uključuju interventne i preventivne mere, određene programe koji su usmereni ka smanjenju stepena agresivnosti učenika, kao i vršnjačku medijaciju, koja u savremenoj osnovnoj školi dobija sve veći značaj u rešavanju ove problematike. Rad je usmeren ka razumevanju fenomena agresivnosti u osnovnoj školi, teorijama koje ga podrobnije objašnjavaju, njegovim uzrocima i preventivnim merama, u kojima se vršnjačkoj medijacciji poklanja posebna pažnja.
Reference
Bilić, V. (1999) Agresivnost u suvremenoj školskoj svakidašnjici - agresivnost (nasilje) u školli. Zagreb: Hrvatski pedagoškoknjiževni zbor
Crick, N.R., Bigbee, M.A., Howes, C. (1996) Gender differences in children's normative beliefs about aggression: How do i hurt thee: Let me count the ways. Child Development, 67(3): 1003-1014
Friedman, H. (2002) Psihosocijalni i bihevioralni prediktori dugovečnosti - psihologija u svetu
Golubović, Z. (1981) Porodica kao ljudska zajednica - alternativa autoritarnom shvatanju porodice kao sistema prilagođenog ponašanja. Zagreb: Naprijed
Ilić, M. (2010) Porodična pedagogija. Mostar: Filozofski fakultet u Banjoj Luci, Nastavnički fakultet Univerziteta 'Džemal Bijedić' u Mostaru
Ilić, Z. (2008) Mladi u riziku i sukobu sa zakonom u školi. u: Poremećaji ponašanja u sistemu obrazovanja, Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Jugović, A. (2007) Sociološki pristup u definisanju pojma i tipova poremećaja ponašanja. u: Poremećaji ponašanja i prestupništvo mladih: specijalno pedagoški diskus, Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Koruga, D. (2006) Medijacija. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Mijatović, A. (2000) Leksikon temeljnih pedagogijskih pojmova. Zagreb: Edip
Milić, A. (2001) Sociologija porodice - kritika i izazovi. Beograd: Čigoja štampa
Mladenović, M. (2007) Osnovi sociologije porodice. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Olweus, D. (1998) Bullying at school: What we know and what we can do. Oxford: Blackwell
Petz, B. (1992) Psihologijski rječnik. Zagreb: Prosvjeta
Popadić, D. (2009) Nasilje u školama. Beograd: Institut za psihologiju
Previšić, V. (1999) Pedagoško-socijalna obzorja nasilja (i agresivnosti) u školiagresivnostt (nasilje) u školi. Zagreb: Hrvatski pedagoško-književni zbor
Rot, N. (2010) Opšta psihologija. Beograd: Zavod za udžbenik
Svetska Zdravstvena Organizacija (2012) Svetski izveštaj o nasilju i zdravlju. Ženeva
Žužul, M. (1989) Agresivno ponašanje - psihologijska analiza. Zagreb: Radna zajednica Republičke konferencije Saveza socijalističke omladine Hrvatske
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/zrufpl1913063M
objavljen u SCIndeksu: 19.02.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka