Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 7 od 38  
Back povratak na rezultate
Ekonomika
2018, vol. 64, br. 2, str. 23-32
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 09/08/2018
doi: 10.5937/ekonomika1802023S
Creative Commons License 4.0
Država, institucionalna infrastruktura i tranzicioni inženjering u Republici Srbiji
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

e-adresa: dr.boban.stojanovic@gmail.com

Sažetak

Radikalna promena koju podrazumeva tranzicija treba da obezbedi restrukturiranje privrede i finansijskog tržišta, uključivanje u evropske i svetske integracione tokove, priliv kapitala, stvaranje povoljnog ambijenta za poslovanje. Izgradnja tržišne infrastrukture zahteva vreme i ne može se, osim u pojedinim segmentima, uspostavljati dekretima. Ostvarivanje neophodnih izmena privredno-sistemskog i institucionalnog okruženja mora biti svesno kanalisan proces. Osim rekonstrukcije postojećih, potrebno je uvoditi nove institucije i izvršiti obimne promene njihovog funkcionisanja. Pri koncipiranju ciljeva i načina transformisanja privrede Srbije polazi se od normi liberalne tržišne privrede i zahteva za integralnim tržištem i univerzalnim delovanjem tržišnog mehanizma. Pri tome mora da postoji kritički stav i selektivnost u izboru metoda kreiranja tranzicije, naročito u slučaju 'instaliranja' normi liberalizma. Ekonomska kriza u svetu ukazuje na značajna ograničenja meoliberalizma. Na scenu sve izraženije stupa intervencionizam u vidu pomoći države.

Ključne reči

Reference

Đuričin, D. (2006) Srbija 2012 - vizija razvoja i strategija konkurentnosti. u: Kopaonik biznis forum, Zbornik radova, Beograd: SES
Đuričin, D. (2007) 'Tranzicija i dostizanje iz perspektive Srbije. u: Kopaonik biznis forum 2007, Rast institucionalnog kapaciteta i investicionih mogućnosti: glavni izazovi za Srbiju, Beograd: Savez ekonomista Srbije
Đuričin, D. (2008) Srbija na raskršću - dostizanje EU ili tranzicionizam. u: Kopaonik biznis forum, Tranzicija, dostizanje EU i povezane teme, Kopaonik
Eucken, W. (1990) Grundsaetze der Wirtschaftspolitik. Tuebingen: J.C.B. Mohr
Hayek, F.A. (1998) Poredak slobode. Novi Sad: Global Book
Klaus, V. (1997) Češki put - od realnog socijalizma do slobodnog društva. Beograd: Odysseus
Stojanović, B. (2007) Konkurentnost privrede Srbije i politika zaštite konkurencije. Beograd: Ekonomika preduzeća, SES
Stojanović, B. (2006) Zaštita konkurencije u procesu privatizacije. Ekonomika preduzeća, vol. 54, br. 3-4, str. 103-111
Svejnar, J. (2002) Transition Economies: Performance and Challenges. Journal of Economic Perspectives, 16(1): 3-28
Vujačić, I.G. (1999) Problemi prirode, tempa i redosljeda tranzicije. Ekonomska misao, vol. 32, br. 3-4, str. 159-176