Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 10 od 11  
Back povratak na rezultate
Ekonomski horizonti
2013, vol. 15, br. 1, str. 61-76
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/ekonhor1301061M


Izvori konkurentske prednosti u oblikovanju konkurentske pozicije poljskih izvoznika na inostranim tržištima
Faculty of Management, Cracow University of Economics, Cracow, Poland

Sažetak

U radu su predstavljeni uloga i mesto konkurentske strategije u strateškom upravljanju preduzećem. Takođe, opisani su osnovni tipovi konkurentskih strategija, kao i izvori sticanja konkurentske prednosti, uključujući materijalne i nematerijalne resurse. U empirijskom delu rada, autori razmatraju rezultate istraživanja sprovedenih među preduzetnicima iz Poljske, koji izvoze svoje proizvode na međunarodna tržišta. Istraživanja obuhvataju uslove - pod kojima poljski izvoznici - koji oblikuju konkurentsku prednost. Rezultati istraživanja pokazuju da su glavna određenja dostizanja konkurentske prednosti koju izvoznici iz Poljske mogu ostvariti: visok kvalitet proizvoda, prilagođavanje potrebama i očekivanjima klijenata, brz i fleksibilan odziv na tržišne signale i, donekle, predstava o zemlji izvoznici.

Ključne reči

Reference

*** (2011) Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2011. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny
Adamkiewicz-Drwiłło, H.G. (2002) Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa. Warszawa: PWN
Ansoff, I.H. (1968) Corporate strategy. Harmondsworth, itd: Penguin Books
Barney, J.B. (1991) Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17, str. 99-120
Barney, J.B. (2007) Gaining and sustaining competitive advantage. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall
Best, R.J. (2009) Market based management-strategies for growing customer value and profitability. London: Prentice Hall
Borowiecki, R., Romanowska, M., ur. (2001) System informacji strategicznej: Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin
Casadesus-Masanell, R., Ricart, J.E. (2010) From Strategy to Business Models and onto Tactics. Long Range Planning, 43(2-3): 195-215
Chan, K.W., Mauborgne, R. (2005) Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space and Make Competition Irrelevant. Boston: Harvard Business Press
Chandler, A.D. (1962) Strategy and structure. Cambridge: MIT Press
de Wit, B., Meyer, R. (2007) Synteza strategii. Warszawa: PWE
Drucker, P.F. (1964) Managing for results-economic tasks and risk taking decisions. London, itd: Heinemann
Garbarski, L., ur. (2011) Marketing: Koncepcja skutecznych działań. Warszawa: PWE
Gierszewska, G., Romanowska, M. (1997) Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE
Griffin, R.W. (2004) Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN
Jeżak, J. (1990) Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem: Studium koncepcji i doświadczeń amerykańskich i zachodnioeuropejskich. Łódź: Uniwersytet Łódzki
Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2004) Strategy maps: Converting intangible assets into tangible outcomes. Boston: Harvard Business Press
Keegan, W.J., Schlegelmilch, B.B. (2001) Global Marketing Management: A European Perspective. Harlow: Pearson Education Ltd
Krupski, R., Niemczyk, J., Stańczyk-Hugiet, E. (2009) Koncepcje strategii organizacji. Warszawa: PWE
Obłój, K. (2007) Strategia organizacji. Warszawa: PWE
Peteraf, M.A. (1993) The cornerstones of competitive advantage: A resource-based view. Strategic Management Journal, 14(3): 179-191
Porter, M.E. (2008) Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors. New York: Free Press
Pszczołowski, T. (1978) Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wrocław: Ossolineum
Stabryła, A. (2000) Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Warszawa-Kraków: PWN
Strategor (1995) Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. Warszawa: PWE
Strzyżewska, M. (2011) Wpływ internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw na ich wyniki ekonomiczne. u: Adamik A. [ur.] Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 263-280
Witek-Hajduk, M.K. (2010) Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Wrzosek, W., ur. (2004) Strategie marketingowe. Warszawa: PWE
Yip, G.S. (1996) Strategia globalna: Światowa przewaga konkurencyjna. Warszawa: PWE