Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 10 od 11  
Back povratak na rezultate
Sociološki pregled
2003, vol. 37, br. 3-4, str. 311-335
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/socpreg0304311K


Pravo kao nezavisan sistem komunikacija
London School of Economics

Sažetak

Ono što život ljudskih bića razlikuje od drugih formi živih bića jeste njihova zavisnost od društvenog sistema. Lumanova teorija sistema najavljuje se u vreme povećane važnosti koncepta "organizacione asocijacije". Organizaciona asocijacija otvara prostor za dalju analizu odnosa sistema i okruženja. Kompleksnost kojom svaki sistem raspolaže, kreira "buku", u svojoj nameri da komunicira. "Međuprohodnost" formuliše međuzavisnost otvarajući prostor za analizu društveno funkcionalnih sistema.

Ključne reči

sistem kao uređena celina; organizacione asocijacije; operativne asocijacije; funkcionalna diferencijacija; okruženje; red iz buke (haosa)

Reference

Grimm (1995) Does Europe needs a constitution. European Law Journal, 1, str. 282-302
Luhmann, N. (1996) The reality of the mass media. Koln-Opladen: Westdeutscher Verlag
Luhmann, N. (1990) Verfassung als evolutionäre Errungenschaft. Rechthistorisches Journal, 9, str. 197-208
Luhmann, N. (1993) Das Rechst der Gesellschaft. Frankfurt
Luhmann, N. (1995) Die Kunst der Gesellschaft. Frankfurt
Luhmann, N. (1990) Die Wissenschaft der Gesellschaft. Frankfurt: Suhrkamp
Luhmann, N. (1992) Operational closure and structural coupling: The differentiation of the legal system. Cardozo Law Review, 13, str. 1432
Luhmann, N. (1995) Social systems. Stanford, CA
Luhmann, N. (1984) Social systems. Nemačka
Teubner, G. (2001) Economics of gift - positivity of justice. Theory, Culture and Society, 18, str. 40
Teubner, G. (1988) Social order from legislative noise?. u: Autopoietic closure as a problem for legal regulation, str. 630