Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 5 od 77  
Back povratak na rezultate
Godišnjak Fakulteta za kulturu i medije: komunikacije, mediji, kultura
2015, br. 7, str. 103-120
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/gfkm1507103S
Roman-kinematograf - francuski novi roman i film
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

e-adresa: ivanshterleman@yahoo.com

Sažetak

U radu se analizira veza između romana Danila Kiša ('Bašta, pepeo' i 'Peščanik') i francuskog novog romana (Alen Rob-Grije, Mišel Bitor, Natali Sarot, Rober Penže) u kontekstu uticaja filma na prozu XX veka. Neke odlike avangardističkog simultanizma pronalazimo još u pretkinematografskom dobu kod Flobera i Zole, da bi prešli na poetičke lavirinte istorijske avangarde i autore kao što su Hlebnjikov, Babelj, Dos Pasos, Deblin, Džojs koji su nesumnjivo stvarali pod uticajem filma. Mikroanalizom tekstova pomenutih autora na koje se nastavljaju Sartr, Rob-Grije, Bitor i Kiš lociramo Floberovu nit i zapažamo modifikacije koje je film uspeo da načini na pripovedačkim tehnikama vesnika postmoderne književnosti. Tekst se sve više približava filmu materijalizacijom označenog, pisac izbegava reči koje nemaju odgovarajuće vizuelne kvalitete u čitaočevoj svesti, dakle avangardna proza ne ide u korak sa apstraktnim slikarstvom, već nasuprot teži ka konkretizaciji slika ka književnosti prostora. U obzir uzimamo i teorijske tekstove Ajzenštajna, Pazolinija, Belana i Tanhofera na osnovu kojih uspevamo da utvrdimo razliku između metafore i metonimije pre i posle pojave filma.

Ključne reči

Danilo Kiš; francuski novi roman; film; kinematografska naracija; avangarda; simultanizam

Reference

Auerbah, E. (1978) Mimesis. Beograd: Nolit
Babelj, I. (1964) Kraljeva smrt, Crvena trava. Beograd: Nolit
Belan, B. (1979) Sintaksa i poetika filma. Zagreb: Filmoteka, 16
Belan, B. (1960) Scenarij što i kako. Zagreb: Epoha
Bitor, M. (2005) Preinačenje. Beograd: Narodna knjiga-Alfa
de Moni, B. (1968) Zlatne Bube. Beograd: Prosveta
Ejhenbaum, B.M. (1972) Književnost. Beograd: Nolit
Flaker, A. (1982) Poetika osporavanja. Zagreb: Školska knjiga
Flober, G. (1983) Madam Bovari. Beograd: Narodna knjiga
Hlebnjikov, V. (1964) Kralj vremena. Beograd, itd: Prosveta
Kiš, D. (1972) Pustolina. Beograd: Nolit
Kiš, D. (1983) Bašta, pepeo. Zagreb - Beograd
Kiš, D. (1983) Peščanik. Beograd: Prosveta
Marino, A. (1998) Poetika avangarde - avangardne estetske tendencije. Beograd: Narodna knjiga
Petrov, A. (1975) Novi roman, novi čovek, Rađanje moderne književnosti: Roman. Beograd: Nolit
Rob-Grije, A. (1994) Pogrešan smer. u: Trenutni snimci, Novi Sad: Matica srpska
Sarot, N. (2013) Doba sumnje. Beograd: Roman
Sartr, Ž. (1983) Drame. u: Izabrana dela, Beograd: Nolit
Sartr, Ž. (1983) Ubijene duše. Beograd: Nolit
Schaeffer, J. (2001) Zašto fikcija?. Novi Sad: Svetovi
Stojanović, D. (1978) Rađanje nove avangarde: Kamera-nalivpero, Teorija filma. Beograd: Nolit
Šafranek, I. (1985) Roman u znaku pitanja. u: Francuska književnost, Zagreb: Mladost
Števček, J. (1983) Aspekti teorije romana. Polja, br. 297-298
Tanhofer, N. (1981) Filmska fotografija. Zagreb: Filmoteka
Tokin, B. (2014) Estetika filma. u: Srpska avangarda i film (1920-1932), Beograd: Udruženje filmskih umetnika Srbije
Vatimo, Đ. (1991) Kraj moderne. Novi Sad: Bratstvo-jedinstvo
Wittgenstein, L. (1987) Tractatus Logico-Philosophicus. Sarajevo: 'Veselin Masleša'
Zola, E. (1976) Čovek-zver. Beograd: Rad