Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 1 od 6  
Back povratak na rezultate
Zaštita materijala
2014, vol. 55, br. 1, str. 86-90
jezik rada: engleski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 13/05/2015
doi: 10.5937/ZasMat1401086N
Briketiranje i peletiranje biomase - zaštita od požara i eksplozija
Institut za prehrambene tehnologije, Novi Sad

Projekat

Novi proizvodi cerealija i pseudocerealija iz organske proizvodnje (MPNTR - 46005)
Unapređenje i razvoj higijenskih i tehnoloških postupaka u proizvodnji namirnica životinjskog porekla u cilju dobijanja kvalitetnih i bezbednih proizvoda konkurentnih na svetskom tržištu (MPNTR - 46009)

Sažetak

Zadatak koji je postavljen pred našu zemlju i sve zemlje u regionu, koje streme ulasku u EU, je uvođenje tehnologija koje će proizvesti i do 20% energije iz obnovljivih izvora. Biomasa i proizvodnja briketa i peleta su velike potencijalne prednosti regiona. Sam proces je kroz više radova obrađivan, a ovaj rad je osvrt na bezbednost i zaštitu od neželjenih događaja u toku procesa. Pravilnom primenom svih preventivnih mera sa stanovništva zaštite na radu i protivpožarne zaštite, pravilnom izvedbom svih tehničkih detalja na mašinskoj tehnološkoj opremi i pri montažnim radovima, pravilnom izvedbom elektroinstalacija, strogim pridržavanjem propisanih pravila za rad, pravilnim rukovanjem i održavanjem opreme ispravnom stanju u funkciji kompleksnog postrojenja, može se smatrati da su požarne i eksplozivne opasnosti eliminisane, odnosno svedene na minimum. To praktično znači da ove opasnosti nisu prisutne u normalnim uslovima rada i da one mogu nastati samo usled izvesnih nenormalnosti u radu. Mere prevencije i svi ključni aspekti moraju biti deo svake ozbiljne studije i tehničko-tehnološke dokumentacije.

Ključne reči

Reference

Brkic, M., Janic, T. (2005) Poljoprivreda kao potrošač i proizvođač energije. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 31, br. 4, str. 155-161
Brkić, M., Janić, T. (2008) Evropski standard za peletirana i briketirana biogoriva. Revija agronomska saznanja, 18(5):80-83
Filipović, S., Đurđev, S., Bogdan, V., Prodanović, O., Sakač, M.B. (1995) Valorizacija nuzproizvoda industrije ulja u proizvodnji stočne hrane. u: Savetovanje proizvodnja i prerada uljarica (36), Budva, str. 291-297
Filipović, S., Prodanović, O., Sakač, M.B., Đurđev, S., Bogdan, V., Zečević, S. (1996) Tehnološki postupak oplemenjivanja nuzproizvoda suncokreta. u: Savetovanje Proizvodnja i prerada uljarica (36), Budva, str. 66-72
Filipović, S., Ristić, M.D., Prodanović, O., Sakač, M.B., Kormanjoš, Š.M. (1997) Tehnološki postupak prerade primesa suncokretovog semena za stočnu hranu. u: Simpozijum tehnologija stočne hrane Unapređenje tehnologije proizvodnje stočne hrane (VII), Tara, str. 36-42
Filipović, S., Ristić, M.D., Prodanović, O., Sakač, M.B., Kormanjoš, Š.M., Đurđev, S., Bogdan, V., Zečević, S. (1997) Tehnološki postupak prerade sporednih proizvoda industrije ulja. u: Savetovanje Proizvodnja i prerada uljarica (38), Budva, 367-374
Georgijević, M., Kostić, R., Erdevik, D. (1998) Izbor transportne jedinice kao podloge za dalje određivanje tokova materijala. u: Briketiranje i peletiranje biomase iz poljoprivrede i šumarstva, Zbornik radova, Sombor, 101-105
Martinov, M., Brkić, M., Janić, T., Đatkov, Đ., Golub, M., Bojić, S. (2011) Biomasa u Vojvodini - RES 2020. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 37, br. 2, str. 119-134
Nježić, Z., Hodolič, J., Stević, M. (2006) Waste separation in the city of Novi Sad, Engineering of Environment Protection TOP 2006. Bratislava: Slovac University of Technology in Bratislava-Faculty of Mechanical Engineering, 361-366 Proceedings
Nježić, Z.B., Živković, J.S., Cvetković, B.R. (2010) Mogućnosti korišćenja starog hleba. Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly / CICEQ, vol. 16, br. 4, str. 399-403