Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 6  
Back povratak na rezultate
Ekonomika poljoprivrede
2013, vol. 60, br. 4, str. 817-828
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 10/02/2014
Proizvodnja peleta u Srbiji - studija Kompanije C
aUniverzitet Union, Fakultet za pravne i poslovne studije 'dr Lazar Vrkatić', Novi Sad
bInstitut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd
cUniverzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet

e-adresa: ljiljana.kontic@yahoo.com

Sažetak

U radu se istražuje tema obnovljive energije kroz proizvodnju peleta kao jednog oblika biomase. Istraživanje je sprovedeno u jednoj domaćoj kompaniji koja posluje u Srbiji. Koncept biomase je u fokusu istraživanja naučnika i praktičara u razvijenim zemljama. Mali broj studija bavio se pitanjem korišćenja biomase u zemljama u razvoju. Cilj istraživanja je analiza izvodljivosti proizvodnje peleta u izabranoj kompaniji. Ovaj rad dopunjava prazninu u literaturi nalazima procene proizvodnje peleta u kompaniji koja posluje u tranzicionim uslovima. Rezultati su važni za praktičare koji upravljaju projektima iz oblasti obnovljivih izvora energije. Takođe, istraživanje predstavlja primer dobre prakse za druge preduzetnike u Srbiji.

Ključne reči

Reference

*** (2009) Business plan: The investment study for the production of pellets. Belgrade: Company C
Bonilla, D., Whittaker, C. (2009) Freight transport and deployment of bioenergy in the UK. University of Oxford, Working paper, N 1043
Brkić, M., Janić, T. (2008) Briketiranje i peletiranje biomase. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 1-2, str. 78-86
Brkić, M., Janić, T. (2009) Standards for pelleted and briquetted biofules. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 4, str. 260-267
Kontić, L.M. (2009) Upravljanje projektima. Beograd: LJ. Kontić
Murray, G. (2010) Lillooet biomass energy corporation business plan for a wood pellet plant. Gordon Murray Corporate Finance Ltd
Pejanović, R., Jelić, V., Zekić, V., Brkić, M. (2010) Ekonomski pokazatelji sagorevanja peletirane biomase. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 4, str. 411-419