Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:19
članak: 6 od 6  
Back povratak na rezultate
Savremena poljoprivredna tehnika
2010, vol. 36, br. 4, str. 387-396
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 28/12/2010
Oprema i tehnološki postupci za peletiranje biomase
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresa: mbrkic@polj.uns.ac.rs

Sažetak

U našoj zemlji još nije uspostavljeno tržište energetskih peleta od biomase. U radu je istaknuto da je peletiranje biomase budućnost. Prikazan je način proizvodnje peleta od drvne i poljoprivredne biomase. Analiziran je razvoj domaće tehnike i tehnologije peletiranja biomase. U radu su prikazani tehnološki postupci proizvodnje peleta od biomase. Posebno je dat akcenat na opremu za peletiranje biomase: prese, cilindre, matrice, alate i ostalu opremu. Prikazane su i tehnološke šeme za peletiranje biomase. Obrađeni su uslovi za optimalan rad peletirki. Izneta su višegodišnja iskustva razvoja procesa peletiranja biomase u našoj zemlji. U zaključcima rada dat je pravac daljeg razvoja procesa peletiranja biomase i predlog za uspostavljanje tržišta energetskih peleta.

Ključne reči

Reference

Amandus, K. (2009) Prospektni material. Hamburg, Nemačka: Amandus Kahl GmbHz
Blagojević, M. (1979) Mašine za briketiranje sena. u: Mašine, uređaji i oprema u stočarstvu, udžbenik, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, str. 89-91
Brkić, M., Janić, T. (2007) Tehničko-tehnološka rešenja briketiranja i peletiranja biomase. Revija Agronomska saznanja, XVII, 5, str. 36-39
Brkić, M., Janić, T. (2008) Evropski standard za peletirana i briketirana goriva. Revija Agronomska saznanja, 18(4):14-15
Brkić, M., Janić, T. (2008) Briketiranje i peletiranje biomase. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 1-2, str. 78-86
Brkić, M., Janić, T. (2009) Briketiranje i peletiranje biomase monografija. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Brkić, M., Janić, T. (2009) Standards for pelleted and briquetted biofules. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 4, str. 260-267
Gajić, V. (1975) Industrijska proizvodnja krmnih smeša. u: Stočna hrana, Beograd: NIP 'Mala poljoprivredna biblioteka', s. 45-102
Stanković, L. (1964) Mašine i uređaji u stočarstvu. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu
Stanković, L.J., Bugarin, R., Zagorac, R., Samardžija, M. (1995) Presovanje otpadaka biomase radi zaštite životne sredine i stvaranja kvalitetnih goriva. u: Biomasa, bioenergetska reprodukcija u poljoprivredi, naučni skup, zbornik radova, Beograd, itd: Mladost, str. 169-175
Tešić, M. (1977) Das Verdichten unter Nahrstoffaufschluss von Futterplanzen in Matrizenpressen. Gottingen: Universitat zu Gottingen, Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Landwirtschaftlichen Fakultat der Georg-August
Tešić, M. (1977) Podobnost presa sa valjcima, sa prstenastom i diskosnom matricom, za presovanje kobsova od slame. u: Jugoslovenski simpozijum: Mašine i mehanizmi. Univerzitetska istraživanja i primena u industriji (II), Niš: IFTOMM - jugoslovenski nacionalni komitet, Proceed, str. 435-445
Tešić, M., Martinov, M., Veselinov, V., Topalov, S., Ličen, H., Simić, L., Horti, J. (1983) Studija o mogućnostima mehanizovanog ubiranja transporta i manipulacije sporednih proizvoda ratarstva. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka - Institut za mehanizaciju
Vlahović, M. (1975) Peletiranje, briketiranje i skladištenje. u: Stočna hrana, Beograd: NIP Mala poljoprivredna biblioteka, str. 31-32