Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 1 od 35  
Back povratak na rezultate
Zdravstvena zaštita
2018, vol. 47, br. 1, str. 12-18
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 02/08/2018
doi: 10.5937/ZZ1801012C
Uticaj klimatskih faktora na učestalost pozitivnog nalaza Staphylococcus aureus-a u brisu nosa određenih kategorija zaposlenih u Pirotskom okrugu od 2014. do 2016. godine
Zavod za javno zdravlje, Centar za prevenciju i kontrolu bolesti, Pirot

e-adresa: epidemiologija@zzjzpirot.org.rs

Sažetak

Od bakterije roda Staphylococus, varijetet aureus je skoro uvek patogen. Svi patogeni stafilokoke luče koagulazu, pa se taj test uzima za utvrđivanje virulencije stafilokoka. Stafilokoke su veoma rasprostranjene u prirodi te se nalaze u vodi, vazduhu i prašini. Veoma su otporne na visoke koncentracije soli i šećera, pa se često nalaze i u namirnicama. Patogeni Staphilococcus aureus se često nalazi kao deo normalne flore u nosnoj šupljini zdravih ljudi od 20 do 60% populacije. Patogene stafilokoke luče enterotoksin koji je termostabilan. Kada se, pod povoljnim uslovima, stafilokoke namnože u hrani, stvoreni enterotoksin izaziva trovanje hranom kod ljudi (Intoxicatio alimentaris). Upravo zato se kod određenih kategorija zaposlenih vrše zdrav stveni pregledi koji obuhvataju i bakteriološki pregled brisa ždrela i nosa na Staphylococcus aureus, koagulaza pozitivan. Obradili smo mikrobiološke izveštaje brisa nosa određenih kategorija zaposlenih pirotskog okruga za period od 2014. do 2016. godine i posmatrali da li se ti rezultati mogu objasniti klimatskim prilikama određenih godišnjih doba u kojima su ti pregledi izvršeni. Najveći procenat pozitivnih nalaza stafilokoka u brisu nosa je bio za vreme leta (7,6%), zatim zime (7,37%), pa jeseni (6,85%), a najmanje za vreme proleća (5,17%). Ovakav rezultat objašnjavamo dejstvom faktora koji utiču na pojavu bolesti (niske temperature zimi ili veštačko stvaranje niskih temperatura u odnosu na spoljnu sredinu leti, nazeb, konzumiranje hladnih napitaka, sladoleda, lako oblačenje, korišćenje klima-uređaja, bavljenje određenim zanimanjem koje zahteva rad na niskim temperaturama). Ovi faktori najviše dolaze do izražaja tokom veoma niskih ili veoma visokih temperatura, tj. tokom zime i leta.

Ključne reči

Staphilococcus aureus; određene kategorije zaposlenih; pirotski okrug

Reference

*** (2017) Službeni glasnik RS 125/04, 20/2006 i 27/2006. član 2 do člana 13. Službeni glasnik RS, 3
Birtašević, B. (1989) Vojna epidemiologija. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
Čolaković, B., Perošević, Z. (1986) Opšta i specijalna epidemiologija. Priština: Univerzitetski udžbenik
Gaon,, i dr. (1981) Opšta epidemiologija zaraznih i nezaraznih bolesti. Sarajevo: Univerzitetska knjiga
Gaon, J., Borjanović, S., Vuković, B., Turić, A., Puvačić, Z. (1982) Specijalna epidemiologija akutnih zaraznih bolesti. Univerzitetski udžbenik. Sarajevo: Svijetlost
Karakašević, B., i sar. (1980) Mikrobiologija i parazitologija. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga, str. 490-497
Kosanović-Četković, D., i dr. (1996) Akutne infektivne bolesti. Beograd: Univerzitetski udžbenik
Perošević, Z., Drezgić, Lj., Bošković, Z., Spasić, M., Tiodorović, B. (1994) Epidemiologija u praksi (2 deo). Niš: Prosveta
Ristić, S. (1995) Osnovi opšte epidemiologije. Beograd
Stojanović, P., Kocić, B., Ranđelović, G., Ćirić, V. (2008) Koagulaza - negativne Stafilokoke izolovane iz hemokultura - uzročnici ili kontaminanti?. Medicinski pregled, vol. 61, br. 5-6, str. 263-269