Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 3 od 257  
Back povratak na rezultate
Godišnjak Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja
2018, br. 23, str. 111-120
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 14/06/2019
doi: 10.5937/gfsfV1823111Q
Apolog(ija) struke
FIEP Evropa-Sekcija za istoriju fizičkog vaspitanja i sporta

Sažetak

Istorija razvoja ljudskog roda prepuna je primera koji potvrđuju da sve propalo nije kad propalo sve je (R. P. Nogo]. I zaista, u svakoj oblasti društvenog života, mogu da se prepoznaju ljudi, koji su u datim vremenskim i društvenim okolnostima, učinili svojevrstan preporod i pomogli buđenju novih snova i želje da ce ide napred. Ti ljudi, kojima su na duši bile sve rane njihovog roda (i struke kojoj su pripadali), ulivali su nadu i novu energiju (i) onima koji su se već predali i prepustili tihom samouništenju. Takvi ljudi, svetilnici u jednom vremenu, svojom rečju i delom, bili su primer onima koji ce nisu mirili sa postojećim, ali nisu znali kako dalje. Ovi svetilnici, visoko izdignutom Ljubavlju, išli su napred i svojim delima trasirali puteve daljeg razvoja i napretka. Jedan od takvih ljudi, koji je svojim svetilom osvetlio našu fizičku kulturu, je svakako i Milivoje Matić.

Reference

Matić, M. (1992) Opšta teorija fizičke kulture. Beograd: Fakultet fizičke kulture
Matić, M. (1993) Linija i poruka u fizičkom vaspitanju. u: Zbornik radova 'FIS KOMUNIKACIJE 93', 27
Matić, M., Bokan, B. (2005) Opšta teorija fizičke kulture. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Matić, M. (1985) Reperi za prepoznavanje dobra u stručnom del(ovanj)u pedagoga fizičke kulture. Fizička kultura, br. 5: 310
Matić, M., Bokan, B. (1990) Fizičko vaspitanje - uvod u stručnoteorijsku nadgradnju. OKO, 35
Matić, M. (1978) Čas telesnog vežbanja. Beograd: NIPU-Savez za fizičku kulturu Jugoslavije
Matić, M., i dr. (1982) Aksiološkei metodološke osnoverevalorizacije telesnog kretanja-vežbanja. Beograd: Fakultet za fizičko vaspitanje Univerziteta u Beogradu
MatićMilivoje,, Bokan, B. (1990) Fizičko vaspitanje - uvod u stručnoteorijsku nadgradnju. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu Univerziteta u Beogradu