Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 4 od 257  
Back povratak na rezultate
Godišnjak Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja
2018, br. 23, str. 76-86
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 14/06/2019
doi: 10.5937/gfsfV1823076B
Ogled o etičkim vrednostima telesnog kretanja-vežbanja u delu Milivoja Matića
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Sažetak

U teorijskom ogledu autori su izvršili analizu radova jednog od najznačajnijih teoretičara i metodičara fizičkog vaspitanja u Srbiji, redovnog profesora dr Milivoja Matića. U fokusu analize našle su CE četiri publikacije ovog autora: "Čas telesnog vežbanja" (1978], "Aksiološke u metodološke osnove revalorizacije telesnog kretanja-vežbanja" (1982),"Fizičko vaspitanje - uvod u stručno-teorijsku nadgradnju" (1990) i "Opšta teorija fizičke kulture" (2005). Uz primenu teorijske analize i analize sadržaja navedenih dela, a oslanjajući CE na teorijske koncepcije vodećih teoretičara i filozofa, autori su interpretirali mogući doprinos Milivoja Matića teoriji i praksi fizičkog vaspitanja, kao i opštoj teoriji fizičke kulture. Kao originalni doprinos teoriji i praksi fizičkog vaspitanja, može CE smatrati "Matićeva metodika morala" no uzoru na Kantovu deontološku etičku teoriju. Na planu opšte teorije fizičke kulture, uvodeći u teorijske rasprave elemente filozofskog mišljenja, Milivoje Matić je teoriju fizičke kulture podigao na nivo filozofske kontemplacije, što je njegov originalni doprinos u razvoju opšte teorije fizičke kulture.

Ključne reči

Milivoje Matić; Telesno kretanje - vežbanje; Etičke vrednosti; "Matićeva metodika morala"; Začeci filozofije fizičke kulture

Reference

Aristotel (2003) Nikomahova etika. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Babić, J. (2007) Dobra volja. Theoria, vol. 50, br. 4, str. 7-20
Babić, J. (2008) Etika i moral. Theoria, vol. 51, br. 2, str. 35-48
Babić, J. (2005) Moral u naše vreme. Beograd: Službeni glasnik
Bokan, B., prir. (2000) Milivoje Baća Matić - prigodna istraživanja u kazivanja o životu u delu dr Milivoja Matića, profesora Fakulteta fizičke kulture Univerziteta u Beogradu. Beograd: Fakultet fizičke kulture
Bokan, B. (2013) Physical anthropology and inductive reasoning in domestic scientific literature: The basic paradigm for research and argumentation on human physical activity. Serbian journal of sports sciences, vol. 7, br. 1-4, str. 85-128
Dobrijević, A.T. (2003) Ka adekvatnoj etičkoj teoriji. Filozofija i društvo, br. 22-23, str. 65-114
From, E. (1978) Zdravo društvo. Beograd: Rad
Golubović, Z. (1973) Čovek u njegov svet - u antropološkoj perspektivi. Beograd: Prosveta
Kangrga, M. (2004) Etika - osnovni problemi u pravci. Zagreb: Golden marketing
Kant, I. (2008) Zasnivanje matafizike morala. Beograd: Dereta
Matić, M., i dr. (1982) Aksiološke u metodološke osnove revalorizacije telesnog kretanja-vežbanja. Beograd: Fakultet za fizičko vaspitanje Univerziteta u Beogradu
Matić, M., Bokan, B. (1990) Fizičko vaspitanje - uvod u stručnoteorijsku nadgradnju. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu Univerziteta u Beogradu
Matić, M. (1978) Čas telesnog vežbanja. Beograd: NIPU Savez za fizičku kulturu Jugoslavije
Matić, M. (1992) Opšta teorija fizičke kulture. Beograd: Fakultet fizičke kulture
Matić, M., Bokan, B. (2005) Opšta teorija fizičke kulture. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Mil, S.D. (2003) Utilitarizam. Beograd: Dereta