Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 7 od 32  
Back povratak na rezultate
Fizička kultura
2016, vol. 70, br. 2, str. 164-171
jezik rada: engleski, srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 01/12/2016
doi: 10.5937/fizkul1602164R
Creative Commons License 4.0
Osjetljivost testova za procjenu brzine vođenja lopte kod fudbalera omladinskog uzrasta
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresa: aleksandar.jankovic @fsfv.bg.ac

Sažetak

Cilj istraživanja je bio da se izvrši ispitivanje osetljivosti testova za procjenu brzine vođenja lopte. U istraživanju je učestvovalo 76 ispitanika muškog pola, starosti 17 godina (±6 mjeseci), koji su bili podijeljeni u dvije kvalitativno različite podgrupe. Za utvrđivanje brzine vođenja lopte izvedeni su testovi vođenja lopte između kupa ('M' vođenje lopte) i slalom vođenja lopte sa dodavanjem. Dobijenim rezultatima je utvrđeno da su ispitanici iz grupe koju su sačinjavali uspješniji fudbaleri (grupa 1) ostvarili bolje rezultate na primijenjenim testovima u poređenju sa ostvarenim rezultatima ispitanika iz grupe koju su sačinjavali fudbaleri koji nastupaju za slabije rangirane ekipe i koji nisu članovi reprezentativnih selekcija (grupa 2). Visoke vrijednosti homogenosti rezultata kod ove dvije grupe ispitanika (homogenost grupe 1 je 75%, a grupe 2 68.75%) upućuju na zaključak da je ova sposobnost bitna karakteristika mladih fudbalera. Koeficient diskriminacije od 0.269 za rezultate testa 'M' vođenje lopte i 0.197 za rezultate testa vođenje lopte sa dodavanjem, ukazuju da se rezultatima sa ova dva testa mogu kvalitativno razlikovati mladi fudbaleri. Saglasno dobijenim rezultatima može se konstatovati da vođenje lopte kao tehnički element ima značajan uticaj na kvalitet igranja fudbalera.

Ključne reči

fudbal; tehnika; vođenje lopte; brzina; omladinci

Reference

Abbott, A., Button, C., Pepping, G., Collins, D. (2005) Unnatural selection: Talent identification and development in sport. Nonlinear dynamics, psychology and life Sciences, 9(1), 61-88
Aleksić, V., Janković, A. (2006) FUDBAL - Istorija-teorija-metodika / Soccer: History-theory-methodic. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, In Serbian
Bangsbo, J. (2003) Fitness training in soccer: A scientific approach. Spring City: Reedswain
Bompa, O.T. (2000) Cjelokupan trening za mlade pobjednike. Zagreb: Gopal
di Salvo, V., Baron, R., Tschan, H., Montero, F. C., Bachl, N., Pigozzi, F. (2007) Performance Characteristics According to Playing Position in Elite Soccer. International Journal of Sports Medicine, 28(3): 222-227
Grant, A.G., Williams, A.M., Reilly, T. (1999) Analysis of the goals scored in the 1998 World Cup. Journal of Sports Sciences, 17, 826-827
Hoff, J., Wisløff, U., Engen, L.C., Kemi, O.J., Helgerud, J. (2002) Soccer specific aerobic endurance training. British journal of sports medicine / Br J Sports Med, 36(3): 218-21
Janković, A., Leontijević, B. (2008) Struktura tehničko takmičarske aktivnosti u savremenom fudbalu. Fizička kultura, vol. 62, br. 1-2, str. 159-179
Janković, A., Leontijević, B. (2009) Analiza primene pojedinih tehničkih elemenata u fudbalu u zavisnosti od pozicije igrača u timu. Fizička kultura, vol. 63, br. 1, str. 76-101
Jukić, I., Milanović, D., Marković, G., Milanović, L., Šimek, S., Gregov, C. (2007) Scientific and practical approach to physical conditioning of athletes. Serbian Journal of Sports Sciences, 1 (4); 116-112
Malina, R.M., Cumming, S.P., Kontos, A.P., Eisenmann, J.C., Ribeiro, B., Aroso, J. (2005) Maturity-associated variation in sport-specific skills of youth soccer players aged 13 - 15 years. Journal of Sports Sciences, 23(5): 515-522
Radosav, R., Molnar, S., Smajić, M. (2003) Teorija i metodika fudbala. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture
Reilly, T., Bangsbo, J., Franks, A. (2000) Anthropometric and physiological predispositions for elite soccer. J Sports Sci, 18(9): 669-83
Reilly, T., Williams, A.M., Nevill, A., Franks, A. (2000) A multidisciplinary approach to talent identification in soccer. J Sports Sci, 18(9): 695-702
Rosch, D., Hodgson, R., Peterson, L., Graf-Baumann, T., Junge, A., Chomiak, J., Dvorak, J. (1999) Assessment and evaluation of football performance. American Journal of Sports Medicine, 29-39; 28
Vaeyens, R., Malina, R.M., Janssens, M., van Renterghem, B., Bourgois, J., Vrijens, J., Philippaerts, R.M., Silva, M.J.C.e. (2006) A multidisciplinary selection model for youth soccer: the Ghent Youth Soccer Project * Commentary. British Journal of Sports Medicine, 40(11): 928-934
Williams, A. M., Reilly, T. (2000) Talent identification and development in soccer. Journal of Sports Sciences, 18(9): 657-667
Zubillga, A., Gorospe, G. (2007) Match analysis of 2005-06 Champions League final with Amisco system. u: Reilly T., Korkusuz F. [ur.] Science and football VI: The proceedings of the Sixth World Congress on Science and Football, London: Routledge, pp. 267-272