Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 10 od 31  
Back povratak na rezultate
Godišnjak Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja
2015, br. 21, str. 195-202
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 05/03/2016
doi: 10.5937/gfsfv1521195R
Uticaj preciznosti kao motoričke sposobnosti na uspješnost fudbalera omladinskog uzrasta
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

Sažetak

Pored tehničkog umjeća, uspješnost igranja fudbala zavisi i od motoričkih, morfoloških i psiholoških karakteristika. Shodno tome, baterije testotva za procjenu kvaliteta fudbalera su kompleksne, pošto treba da daju validne informacije o navedenim karakteristikama. Preciznost dodavanja i šutiranja je tehnički element koji se najviše koristi tokom treninga i utakmica, pa ga zato treba analizirati zbog njegovog uticaja na pojedinačni kvalitet fudbalera. Preciznost udaraca, kao i preciznost dodavanja lopte su ključni tehnički elementi koji valorizuju taktičke akcije koje imaju za cilj brze organizacije napada i postizanja pogodaka. Cilj ovoga istraživanja je da se izvrši procjena uticaja nivoa preciznosti u odnosu na kvalitet igranja mladih fudbalera. Istraživanjem je obuhvaćeno 60 fudbalera omladinskog uzrasta, muškog pola, starosti 17 godina (+/- 6 mjeseci) koji su uključeni u fudbalski trenažni proces najmanje tri godine. Za potrebe ovog istraživanja konstruisana je baterija testova pomoću koje su dobijene informacije o tehničkim sposobnostima mladih fudbalera omladinskog uzrasta. U ovom radu korišćeni su multivarijantni postupci (MANOVA) i diskriminativna analiza. Od univarijantnih postupaka primenila se ANOVA, T-test i Rou-ev test. Saglasno dobijenim rezultatima može se zaključiti da procjena nivoa tehničkih elemenata dodavanja lopte ne može biti upotrijebljena prilikom analize kvaliteta igranja mladih fudbalera. Istraživanjem je još jednom potvrđeno da su 'specifične jednačine' sportskog uspjeha različite za sportiste mlađih uzrasnih kategorija i sportiste seniore. Dobijeni rezultati se mogu iskoristiti kao putokaz za osnovne trenažne ciljeve fudbalera omladinskog uzrasta. Preciznost dodavanja lopte predstavlja važan tehnički element koji ima veliki uticaj na realizaciju taktičkih zadataka tokom utakmica i zato njegovo usavršavanje treba da bude jedan od osnovnih ciljeva treninga fudbalera omladinskog uzrasta.

Ključne reči

Reference

Abbott, A., Button, C., Pepping, G., Collins, D. (2005) Unnatural selection: Talent identification and development in sport. Nonlinear dynamics, psychology and life Sciences, vol. 9, No. 1
Aleksić, V., Janković, A. (2006) Fudbal - istorija-teorija-metodika. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Bangsbo, J. (2003) Fitness training in soccer. Michigan: Reedswain
Bompa, O.T. (2005) Cjelokupan trening za malde pobjednike. Univerzitet Jork
Hoff, J. (2002) Soccer specific aerobic endurance training. British Journal of Sports Medicine, 36(3): 218-221
Janković, A., Leontijević, B. (2008) Struktura tehničko takmičarske aktivnosti u savremenom fudbalu. Fizička kultura, vol. 62, br. 1-2, str. 159-179
Janković, A., Leontijević, B. (2009) Analiza primene pojedinih tehničkih elemenata u fudbalu u zavisnosti od pozicije igrača u timu. Fizička kultura, vol. 63, br. 1, str. 76-101
Reilly, T., Bangsbo, J., Franks, A. (2000) Anthropometric and physiological predispositions for elite soccer. J Sports Sci, 18(9): 669-83
Reilly, T., Williams, A.M., Nevill, A., Franks, A. (2000) A multidisciplinary approach to talent identification in soccer. J Sports Sci, 18(9): 695-702
Williams, M., Reilly, T. (2000) Talent identification and development in soccer. Liverpool: John Moores University