Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:21
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Tehnika
2017, vol. 72, br. 4, str. 554-562
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 29/08/2017
doi: 10.5937/tehnika1704554J
Creative Commons License 4.0
Uticaj kondenzatorskih baterija na struju opterećenja distributivnih transformatora
aElektroprivreda Srbije, Odsek za tehničke usluge, Leskovac
bUniverzitet u Nišu, Elektronski fakultet

e-adresa: ekvivalent2013@gmail.com

Projekat

Razvoj i integracija tehnologija projekovanja inteligentnog mehatroničkog interfejsa za primenu u medicini (HUMANISM) (MPNTR - 44004)
Razvoj novih informaciono-komunikacionih tehnologija, korišćenjem naprednih matematičkih metoda, sa primenama u medicini, telekomunikacijama, energetici, zaštititi nacionalne baštine i obrazovanju (MPNTR - 44006)

Sažetak

Ovaj rad se bavi analizom uticaja kondenzatorskih baterija za kompenzaciju reaktivne energije na ukupnu struju opterećenja distributivnih transformatora 10/0,4 kV/kV. Analiza se odnosi na distributivno područje Pogona Leskovac koji obuhvata grad Leskovac i poslovnice koje su u njegovom sastavu. Za razliku od prethodno objavljene literature koja razmatra prekomerno utrošenu reaktivnu energiju, u radu je prvenstveno posmatran nivo reaktivne snage na niskonaponskoj strani transformatora, uz uvažavanje prisustva kondenzatorskih baterija. Merenjima su ustanovljena oba teorijski moguća stanja: kompenzacija je adekvatna ili neadekvatna. Pod neadekvatnom kompenzacijom reaktivne snage smatrani se slučajevi nedovoljne i prekomerne kompenzacije. Pod adekvatnom kompenzacijom smatrani su slučajevi kada reaktivna snaga osciluje oko vrednosti 0 kvar. Uveden je podslučaj adekvatne kompenzacije koji je nazvan uslovno adekvatna kompenzacija. Za sva četiri slučaja koja opisuju kompenzaciju reaktivne energije prikazani su rezultati proračuna relativne promene struje opterećenja na niskonaponskoj strani transformatora kada postoje kondenzatorske baterije u odnosu na stanje pre njihove ugradnje.

Ključne reči

transformator; kondenzatorske baterije; kompenzacija; struja opterećenja

Reference

*** (2009) Pravila o radu distributivnog sistema. Beograd: Elektrodistribucija Beograd, d.o.o. - PD za distribuciju električne energije, Internet; citirano 06.07.2017; http://www.epsdistribucija.rs/propisi/pravila_o_radu.pdf
Chauvin Arnoux (2002) C.A 8332 C.A 8334 Users manual. Paris, [citirano 04.07.2017]. Dostupno na: http://www.elma-instru-ments.se/AkopaCMS_Elma/_res/Modules/ElmaFSSync/Mirror/Manual/5706445290062_UK_20070208.pdf
Gerić, Lj., I, drugi (2001) Zbirka Tehničkih preporuka ED Srbije. Beograd: Tehnički savet EPS-a - Direkcija za distribuciju, Knjiga I, TP-1
IRC Alfatec (2017) Merno-informacioni sistem MIS-8. Niš: Istraživačko-razvojni centar Alfatec, citirano 04.07.2017; http:-//www.alfatec.rs/wp-content/uploads/2010/11/201-10428_mis_8_tehnicki_opis_konacno.pdf
Jović, A. (2015/2016) Struje opterećenja distributivnih transfor-matora Tehničkog Centra Leskovac - interni izveštaji o merenjima u distributivnim transformatorskim stanicama. ED Leskovac
Jović, A., Stojanović, D. (2008) Merenje prisustva trećeg harmonika u struji neutralnog provodnika u niskonaponskoj distributivnoj mreži. Elektroprivreda, vol. 61, br. 4, str. 32-38
Korunović, L., Stojanović, D., Jovanović, S. The Research of Harmonics in Low Voltage Distribution Network of Nis. u: Proc. XLIV International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2009, Veliko Tarnovo, Bulgaria, 25-27 June, 2009., pp.323-326
Korunović, L., Stojanović, M., Tasić, D., Stoimenov, L., Krstić, A. Analiza dijagrama potrošnje na niskom naponu distributivne mreže Niša. u: VII Savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije i Crne Gore sa regionalnim učešćem, Vrnjačka Banja, Srbija, R-6-02, 26.9. - 1.10. 2010
Kostić, M. (2014) Kompenzacija reaktivne energije i viši harmonici u električnim mrežama. Univerzitet u Beogradu - Elektrotehnički institut Nikola Tesla
Rajaković, N. (2002) Analiza elektroenergetskih sistema I. Beograd: Elektrotehnički fakultet
Rajaković, N., Tasić, D. (2008) Distributivne i industrijske mreže. Beograd: Akademska misao
Stojanović, D., Korunović, L., Jović, A. Merenje i analiza nesimetrije opterećenja u niskonaponskoj distributivnoj mreži. u: Šesto savetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije CIRED 2008, Vrnjačka Banja, Srbija, R-6.1.6, 30.9. - 3.10. 2008