Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:31
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:29
članak: 2 od 14  
Back povratak na rezultate
Opšta medicina
2015, vol. 21, br. 1-2, str. 19-25
jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
doi:10.5937/OPMED1501019G
Ehotomografske karakteristike bubrega u različitom životnom dobu naše populacije
aInstitut za anatomiju, Medicinski fakultet Priština, Kosovska Mitrovica
bUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, KBC 'Dr Dragiša Mišović'
cDom zdravlja Pančevo, Pančevo

e-adresa: gasic.milos@yahoo.com

Sažetak

Uvod. Starenje predstavlja kontinuirani proces koji ostavlja svoj trag na svim tkivima, organima i organskim sistemima. Proces starenja uzrokuje brojne funkcionalne, ali i morfološke i strukturne promene na bubrezima. Cilj rada. Cilj našeg istraživanja je bio da ehotomografski analiziramo promene u veličini bubrežnog parenhima i bubrežnog sinusa u toku procesa starenja. Metod. Istraživanje je urađeno na 62 osobe, u Službi za radiološku dijagnostiku KBC 'Dr Dragiša Mišović' u Beogradu. Svi ispitanici obuhvaćeni ovim istraživanjem nisu imali ehotomografski verifikovane promene na bubrezima, kao ni pozitivne anamnestičke podatke koji bi ukazivali na neko bubrežno oboljenje; grupisani su u tri starosne grupe: I grupa 20-39 god. - 21 osoba, II grupa 40-59 god. - 21 osoba, III grupa 60-79 god. - 20 osoba. Rezultati. Dimenzije bubrežnog parenhima pokazuju tendenciju smanjenja u toku procesa starenja sa statistički značajnom razlikom između I i III starosne grupe (p<0,05), kod oba bubrega, kao i između I i II starosne grupe na desnom bubergu (p<0,05). Dimenzije bubrežnog sinusa (širina i dužina) pokazuju tendenciju povećanja u toku procesa starenja, sa statistički značajnom razlikom u dužini sinusa između I i III starosne grupe kod oba bubrega (p<0,05). Takođe, dolazi do statistički značajnog povećanja u širini bubrežnog sinusa između I i III starosne grupe kod oba bubrega (p<0,05), kao i između II i III starosne grupe (p<0,05) oba bubrega. Zaključak. U toku procesa starenja dolazi do povećanja dimenzija bubrežnog sinusa na račun smanjenja dimenzija bubrežnog parenhima, kao i smanjenja parenhimsko-karličnog indeksa.

Ključne reči

Reference

Bruhl, P., Schafer, M. (1994) Fehlbildungen und spezielle Erkrankungen. u: Jocham D., Miller K. [ur.] Praxis der Urologie, Stuttgard: Thieme
Capuano, R., Rossi, R., Landi, N., Soldo, A., Troisi, G., Cacciafesta, M. (1993) Ultrasonographic changes in the abdominal organs in the 10th decade of life. Recenti Prog Med., 84(3), 199-202
Gourtsoyiannis, N., Prassopoulos, P., Cavouras, D., Pantelidis, N. (1990) The thickness of the renal parenchyma decreases with age: a CT study of 360 patients. American Journal of Roentgenology, 155(3): 541-544
Hricak, H., Cruz, C., Romanski, R., Uniewski, M.H., Levin, N.W., Madrazo, B.L., Sandler, M.A., Eyler, W.R. (1982) Renal parenchymal disease: Sonographic-histologic correlation. Radiology, 144(1): 141-7
Hust, W., Preim, D., Bundschuh, H. (1981) Parenchym-pyelon index. Eine Wertvolle Hilfe in der Beurteilung renaler Erkrankungen. u: Rettermaier G. [ur.] Ultraschalldiagnostik in der Medizin, Stuttgard: Thieme
Kubodera, T., Asakawa, M., Ito, H. (1993) Morphometric studies on the cortex and medulla of frontally sectioned kidneys in the Japanese adult. Kaibogaku Zasshi, 68(5), 504-12
Lazić, J., Šobić, V., i sar. (2007) Radiologija. Beograd: Medicinska knjiga, str. 350-356
Lindeman, R.D., Goldman, R. (1986) Anatomic and physiologic age changes in the kidney. Exp Gerontol, 21(4-5): 379-406
Mijač, M., Draganić, V., Radonjić, V. (2004) Anatomija čoveka - abdomen i karlica. Beograd: Savremena administracija
Oestmann, J., Wald, C., Crossin, J. (2008) Osnovi kliničke radiologije. Beograd: Data status, pp: 219-227
Ross, M.H., Romrell, L.J., Kaye, G.I. (1995) Histology: A text and atlas. Baltimore, itd: Williams and Wilkins
Schmidt, G. (2010) Ultrazvučna dijagnostika. Data Status Beograd, pp2, 76-296
Schramm, A., Jenett, M., Gerhardt, K.H. (1981) Changes in kidney function and morphology in the aged. Z Gerontol, 14(5), 354-69
Stojanović, V.R., Jovanović, I.D., Čukuranović, R.E., Pavlović, S.S., Ugrenović, S.Z., Vlajković, S.R. (2004) Morfometrijske karakteristike bubrežnog sinusa i parenhima u toku procesa starenja kod čoveka. Acta medica Medianae, vol. 43, br. 1, str. 5-10
Williams, P., Warwick, R., Dyson, M., Bannister, L. (1995) Gray's anatomy. New York: Churchill-Livingstone