Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 8  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 13, br. 33, str. 95-113
Upotreba paralelnih korpusa u usvajanju stranog jezika - preosmišljavanje jezičke pedagogije iz korpusne perspektive
Osnovna škola 'Mito Igumanović', Kosjerić

e-adresaristoviczoran@gmail.com
Ključne reči: Paralelizovani elektronski korpusi; nelinearno učenje; konkordance u nastavistranog jezika; korpusno podržano učenje i nastava; korpusno zasnovane metode
Sažetak
Rad opisuje inovativni pristup nastavi i učenju stranog jezika zasnovan na eksploataciji dvojezičnog elektronskog korpusa. Navedene su i opisane faze formiranja dvojezičnog srpsko-engleskog korpusa, eksploatacija korpusa u nastavi, učenju i usvajanju stranog jezika i neki od pratećih kumulativnih efekata ovakvog nastavnog modela u primeni u osnovnoj školi. Kontekstualno bogat ulazni dvojezični nastavni sadržaj, udružen sa različitim eksploatacionim metodama korpusnog materijala omogućava nelinearno učenje. Na kognitivnom planu, prikazane su interferencije domena mentalnog leksikona maternjeg i ciljnog stranog jezika. Rad obuhvata mapiranje teorijskog područja korpusne eksploatacije, prikaz lokalne pripreme tekstova i proces paralelizacije, ekploataciju korpusa posredstvom do sada razvijenih metoda i potencijalne razvojne linije optimizacije opisanog modela.
Reference
Gordić, V. (1996) E. Hemingvej, Bregovi kao beli slonovi - nove i zaboravljene priče. Novi Sad: Solaris
Hunston, S. (2002) Corpora in applied linguistics. Cambridge: Cambridge University Press
Krstev, C., Vitas, D. (2011) An aligned English-Serbian corpus, Belgrade. u: Tomović N., Vujić J. [ur.] ELLSIIR Proceedings (English Language and Literature Studies: Image, Identity, Reality), December 4-6. 2009, Belgrade, Belgrade: Faculty of Philology, University of Belgrade, Vol I, pp. 495-508
Larsen-Freeman, D., Cameron, L. (2008) Complex systems and applied linguistics. Oxford: Oxford University Press
Mcenery, T., Tony, T., Hardie, A. (2012) Corpus linguistics. Cambridge: University Press
Okeeffe, A., Mccarthy, M., Carter, R. (2010) From corpus to classroom, language use and language teaching. Cambridge: University Press
Oster, P. (1998) Njujorška trilogija - grad od stakla, duhovi, zaključana soba. Beograd: Geopoetika, Prevod: Ivana Đurić-Paunović, Zoran Paunović, Svetlana Spaić
Pulvermüller, F. (2003) The neuroscience of language: On brain circuits of words and serial order. Cambridge: Cambridge University Press
Reppen, R. (2010) Using corpora in the language classroom. Cambridge: Cambridge University Press
Ristović, Z. (2012) From corpus to classroom: The use of aligned corpora in English language teaching. Infoteka, vol. 13, br. 2, str. 52-66
Stockwell, G., ur. (2012) Computer-Assisted Language Learning. Cambridge: Cambridge University Press
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/naslKg1633095R
objavljen u SCIndeksu: 13.01.2017.

Povezani članci

Psihologija (2009)
Vektorski zasnovana semantička analiza polisemičnih reči
Filipović-Đurđević Dušica, i dr.

Inovacije u nastavi (2010)
Razvijanje veštine pisanja na engleskom jeziku na najranijem uzrastu
Popović Radmila

Nasleđe Kragujevac (2011)
Španski roman u korpusnoj lingvistici
Pejović Anđelka, i dr.