Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 30  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2014, vol. 63, br. 4, str. 621-636
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 04/05/2015
Kako učenici doživljavaju aktivnosti nastavnika usmerene na podsticanje kritičkog mišljenja
Institut za pedagoška istraživanja, Beograd

e-adresa: smirkov@ipi.ac.rs, ngutvajn@ipi.ac.rs

Projekat

Od podsticanja inicijative, saradnje i stvaralaštva u obrazovanju do novih uloga i identiteta u društvu (MPNTR - 179034)
Unapređivanje kvaliteta i dostupnosti obrazovanja u procesima modernizacije Srbije (MPNTR - 47008)

Sažetak

Istraživanja u oblasti obrazovanja pokazuju da primena savremenih metoda i tehnika učenja u nastavi u znatnoj meri utiče na razvoj kritičkog mišljenja učenika. Naše interesovanje usmereno je na proučavanje stavova učenika prema podsticanju kritičkog mišljenja, načina na koje učenici doživljavaju aktivnosti nastavnika usmerene na podsticanje kritičkog mišljenja i njihov međusobni odnos. Upitnikom sastavljenim za potrebe obimnijeg istraživanja o podsticanju inicijative, saradnje i stvaralaštva u nastavi ispitano je 856 učenika osmog razreda. Prema dobijenim nalazima, stavovi učenika mogu se opisati kao nezadovoljstvo zbog nepostojanja mogućnosti za izražavanje mišljenja i postavljanje pitanja; potreba za različitim oblicima rada u nastavi; slobodno izražavanje mišljenja i otvorenost nastavnika za kritiku. Učenička opažanja aktivnosti nastavnika grupisana su u 6 faktora koji se odnose na podsticanje različitih aspekata kritičkog mišljenja, kao što su: produkcija ideja; uočavanje, formulisanje i analiziranje problema; različiti pristupi u rešavanju problema; samoevaluacija; postavljanje pitanja, izražavanje mišljenja, diskusija i argumentovanje stava; izvođenje zaključaka. Stavovi učenika koji se odnose na slobodno izražavanje mišljenja i otvorenost nastavnika za kritiku povezani su s opažanjem različitih podsticaja kritičkog mišljenja. Ukazuje se na značaj uvažavanja mišljenja učenika u osmišljavanju mogućnosti unapređivanja nastave usmerenih na podsticanje kritičkog mišljenja, kao jednog od prioritetnih ciljeva savremenog obrazovanja.

Ključne reči

Reference

Antić, J.S., Gošović, R., Grahovac, V., Krnjaić, Z., Lazarević, D., Moskovljević, J., Pavlović, B.D., Pešić, J., Plut, D., Stepanović, I. (2007) Kultura kritičkog mišljenja. Beograd: Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Antić, S., Jankov, R., Pešikan, A. (2005) Kako približiti deci prirodne nauke kroz aktivno učenje. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju
Bakovljev, M. (1983) Suština i pretpostavke misaone aktivizacije ušesnika u nastavnom saznajnom procesu. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Baucal, A., Pavlović-Babić, D. (2010) Nauči me da mislim, nauči me da učim PISA [Programme for International Student Assessment] 2009 u Srbiji: Prvi rezultati. Beograd: Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta
Bransford, J., Sherwood, R., Vye, N., Rieser, J. (1986) Teaching thinking and problem solving: Research foundations. American Psychologist, 41(10): 1078-1089
Drucker, P. (1994) Knowledge work and knowledge society: The social transformations of this century. www.ksg.harvard.edu
Facione, P.A. (2010) Critical thinking: What it is and why it counts. Millbrae, CA: California Academic Press
Gašić-Pavišić, S., Stanković, D., ur. (2011) TIMSS2007u Srbiji: rezultati međunarodnog istraživanja učenika 8. razreda osnovne škole iz matematike i prirodnih nauka. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Milošević, N., Pavlović, J., Džinović, V. (2007) Odnos učenika prema nastavi i učenju. Pedagoška stvarnost, vol. 53, br. 3-4, str. 227-248
Mirkov, S., Pešić, J. (2012) Metakognitivni procesi u rešavanju problema - kritičko mišljenje kao deo stvaralačkog procesa. u: Šefer J., Radišić J. [ur.] Stvaralaštvo, inicijativa i saradnja - Implikacije za obrazovnu praksu, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, IIdeo (str. 267-288)
Pavlović, B.S. (2001) Koliko je poželjno dečje pitanje u školi. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 33, str. 417-429
Pavlović, B.S. (2002) Uloga i smisao dečjih pitanja u nastavi. Nastava i vaspitanje, vol. 51, br. 4, str. 279-287
Pešić, J. (2008) Kritičko mišljenje - od logike do emancipatorne racionalnosti. Beograd: Institut za psihologiju
Pešić, J. (2011) Sličnosti i razlike u konceptualizovanju kritičkog mišljenja. Psihološka istraživanja, vol. 14, br. 1, str. 5-23
Pešić, J.M. (2003) Kritičko mišljenje između pomodarstva i promišljanja - ka teorijskom utemeljenju koncepta. Psihologija, vol. 36, br. 4, str. 411-423
Sulaiman, S., Rahman, R.A., Dzulkifli, M.A. (2007) Relationship between critical thinking dispositions, perceptions towards teachers, learning approaches and critical thinking skills among university students. u: The 4th International Postgraduate Research Colloquium IPRC Proceedings, pp. 209-220. Retrieved August 20, 2013 from World Wide Web http://bsris.swu.ac.th/iprc/4th/27.pdf
Vlahović, B.M. (2011) Nastavnik u ulozi moderatora i facilitatora razvoja kritičkog mišljenja učenika. Pedagogija, vol. 66, br. 4, str. 589-607