Article metrics

  • citations in SCindeks: [1]
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[=>]
  • visits in previous 30 days:45
  • full-text downloads in 30 days:5
article: 4 from 259  
Back back to result list
Vojno delo
2018, vol. 70, iss. 7, pp. 221-238
article language: Serbian
document type: unclassified
published on: 08/02/2019
doi: 10.5937/vojdelo1807221V
Izazovi popune Vojske Srbije aktivnom i pasivnom rezervom
(The title is not available in English)
aUniversity of Defence, Military Academy, Belgrade
bUniversity of Defence, School of National Defence, Belgrade

Abstract

(not available in English)
Prelaskom na potpuno profesionalnu vojsku, Republika Srbija dobila je brojno manju, ali tehnički bolje opremljenu, efikasniju, savremeno organizovanu, osposobljenu za izvršenje misija i zadataka i finansijski održivu oružanu silu. Opremanje Vojske Srbije modernim naoružanjem i vojnom opremom i uvođenje savremenih taktika, tehnika i procedura, podiže i povećava broj zahteva za obučenošću svih pripadnika vojske, što znači i pripadnika rezervnog sastava. U tekstu se razmatra deo organizacije Vojske Srbije koji se odnosi na popunu aktivnom i pasivnom rezervom, aktuelna zakonsko-doktrinarna rešenja tih oblasti, pravi komparacija sa sličnim rešenjima u državama u okruženju i na kraju se kao rezultat identifikuju mogući izazovi i predlažu načini njihovog rešenja.

Keywords

popuna vojske; aktivna rezerva; pasivna rezerva; rezervni sastav; ratni raspored; stepen razvijenosti

References

*** (2009) Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 88
*** (2009) Strategija odbrane Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 88
*** (2010) Uredba o kriterijumima za raspoređivanje građana i materijalnih sredstava za potrebe odbrane i popune Vojske Srbije. Odluka Vlade RS br. 110-7295
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 98
*** (2009) Zakon o civilnoj službi. Službeni glasnik RS, br. 88
*** (2009/2010) Pravilnik za unutrašnje uređenje i sistematizaciju formacijskih mesta u Vojsci Srbije. Službeni vojni list, br. 27 i 31
*** (2007-2015) Zakon o odbrani. Službeni glasnik RS, br. 116/07, 88/2009 i 10/15
*** (2007-2015) Zakon o Vojsci Srbije. Službeni glasnik RS, br. 116/07, 88/09 i 10/15
*** (2009) Zakon o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi. Službeni glasnik RS, br. 88
*** (2009) Zakon o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 88
*** (2010) Doktrina Vojske Srbije. Beograd
Karanović, N. (2008) Vojna, radna i materijalna obaveza, prigovor savesti i civilna služba u budućim zakonskim rešenjima. Vojno delo, vol. 60, br. 4, str. 175-205
Matica Srpska (2007) Rečnik srpskog jezika. Novi Sad
Redakcija vojne enciklopedije (1996) Vojna enciklopedija. Beograd, tom 8
Vojno izdavački zavod (1981) Vojni leksikon. Beograd
Vujaklija, M. (1980) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd, itd: Prosveta