Article metrics

  • citations in SCindeks: 0
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[=>]
  • visits in previous 30 days:47
  • full-text downloads in 30 days:2
article: 5 from 259  
Back back to result list
Vojno delo
2018, vol. 70, iss. 4, pp. 202-221
article language: Serbian
document type: unclassified
published on: 08/02/2019
doi: 10.5937/vojdelo1804202R
Izazovi sprovođenja mobilizacije u sistemu odbrane Republike Srbije
(The title is not available in English)
University of Defence, Military Academy, Belgrade

Abstract

(not available in English)
Da bi se kompleksni sistem odbrane pokrenuo i sproveo strategijski koncept totalne odbrane potrebna mu je mobilizacija. Uporedo sa demokratskim razvojem države, uz tranziciju društvenog u privatno vlasništvo, i odbrambene politike zasnovane na primeni koncepta totalne odbrane, sprovođenje mobilizacije savremenog sistema odbrane nalazi se pred brojnim izazovima. U radu su sagledani izazovi u sprovođenja mobilizacije sistema odbrane Republike Srbije i definisane vrednosti i intenzitet ispoljavanja uticaja.

Keywords

References

*** (2007-2015) Zakon o odbrani. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 116/2007, 88/2009, 88/2009 - dr. zakon, 104/2009 - dr. zakon i 10/2015
*** (2007-2015) Zakon o Vojsci Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 116/2007 i 88/2009, 101/2010 - dr. zakon, 10/2015 i 88/2015 - odluka US
*** (2012-2015) Zakon o javnim nabavkama. Službeni glasnik RS, br. 24/2012, 14/2015; 68/2015
*** (2014) Uredba o mobilizaciji. 05 broj 110-8541/2014 od 26. avgusta
*** (2016) Pravilo o mobilizaciji Vojske Srbije. VK PRS, od 25.01.2016, broj 2-1
*** (2011) Smernice za izradu procene izazova, rizika i pretnji bezbednosti Republike Srbije. Beograd: Sektor za politiku odbrane, Ministarstva odbrane RS
*** (2015) Analiza ratne popune za 2015. godinu. Beograd: Regionalni centar MO
*** (2009) Strategija odbrane Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 88
Kenedi, P. (2003) Uspon i pad velikih sila - ekonomska promena i ratovanje od 1500. do 2000. godine. Podgorica: CID
Mišović, S. (2013) Sistemi odbrane. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Fakultet bezbednosti
Terzić, V. (1980) Slom Kraljevine Jugoslavije 1941. uzroci i posledice poraza. Narodna knjiga, knjiga 2
Vujaklija, M. (1980) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd, itd: Prosveta, str. 267