Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 5 od 148  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2018, vol. 48, br. 4, str. 165-183
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 28/12/2018
doi: 10.5937/ZRFFP48-19172
Creative Commons License 4.0
Efekti recepcije književnog teksta u individualizovanoj i responsibilnoj razrednoj nastavi
aUniverzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet, Studijski program učiteljskog studija, Republika Srpska, BiH
bUniverzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet, Studijski program pedagogije, Republika Srpska, BiH

e-adresa: zelimir.dragic@ff.unibl.org, ilic50@yahoo.com

Sažetak

Recepcija književnog teksta u nastavi novi je metodički pojam, koncept ili proces. Prvi put je definisana i eksplicirana u ovom radu. Sintezom ključnih postavki teorije recepcije, teorije inovativno-razvijajuće nastave i nalaza tangentnih pedagoško-psiholoških i didaktičko-metodičkih istraživanja razvijene su transferabilne teorijske osnove recepcije književnog teksta u nastavi za mlađi školski uzrast učenika. Operacionalizacijom tih osnova omogućeno je njihovo ugrađivanje u polazišta, strukture, obilježja i mikroplanove recepcije književnog teksta u interaktivnoj nastavi različitih nivoa složenosti (IN RNS - kao modalitetu sistema individualizovane nastave) i u responsibilnoj nastavi (RN). Tokom tromjesečnog eksperimenta učenici petog razreda osnovne škole recipirali su književnoumjetnički tekst u inovativno-razvijajućim sistemima razredne nastave - u optimalno individualizovanoj nastavi (NRNS) i responsibilnoj nastavi (RN). Postigli su u prosjeku statistički značajno veće rezultate na finalnom nego na inicijalnom mjerenju u poznavanju književnoteorijskih pojmova, suđenju u socijalnim situacijama i u identifikaciji i vrednovanju osnovnih tipova karaktera. Takvi nalazi mogu biti inventivno korišteni u idućim istraživanjima u unapređivanju rada na književnom tekstu u nastavnoj praksi.

Ključne reči

recepcija književnog teksta u nastavi; teorija recepcije; teorija razvijajuće nastave; nastava različitih nivoa složenosti; responsibilna nastava; poznavanje književnoteorijskih pojmova; suđenje u socijalnim situacijama; identifikacija i vrednovanje tipova

Reference

*** (1985) Rečnik književnih termina. Beograd: Nolit
Davydov, V. (1995) O shvatanjima razvijajuće nastave. u: Krnjajić Stevan [ur.] Saznanje i nastava, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja, str. 9-36
Dubljanin, S. (2010) Učenik u razvijajućoj nastavi. Nastava i vaspitanje, vol. 59, br. 4, str. 525-535
Ilić, M. (1984) Učenje i nastava različitih nivoa složenosti. Sarajevo-Beograd: ZUNS
Ilić, M. (1998) Nastava različitih nivoa složenosti. Beograd: Učiteljski fakultet
Ilić, M. (1999) Interaktivna nastava različitih nivoa složenosti. u: Suzić N. [ur.] Interaktivno učenje, Banja Luka: Ministarstvo prosvjete, 77-108
Ilić, M. (2004) Tradicionalni i savremeni modeli nastavnog rada. u: Branković D., Šukalo M. [ur.] Tradicija i savremenost, Banja Luka: Filozofski fakultet, 1053-1062
Ilić, M., Jerković, Lj. (2014) Recepcija kvaliteta univerzitetske nastave. u: Jorgić D. [ur.] Kvalitet vaspitno-obrazovnog rada, Banja Luka: Društvo pedagoga Republike Srpske, 223-239
Ilić, M. (2015) Didaktika i sloboda učesnika nastavnog procesa. u: Vujević V. [ur.] Nauka i sloboda, Pale: Filozofski fakultet, 645-667
Ilić, M. (2002) Responsibilna nastava. Banja Luka: Univerzitet
Jaus, H.R. (1978) Estetika recepcije. Beograd: Nolit
Krstić, D. (1988) Psihološki rečnik. Beograd: 'Vuk Karadžić'
Repkin, V.V. (1997) Razvivajuščee obučenie i učebnaja dejatelnost. Riga: Pedagogičeskij centr Ëksperiment
Stepanovna-Sidenko, A. (2006) O inovacionim i tradicionalnim modelima nastavnog procesa. Nastava i vaspitanje, vol. 55, br. 2, str. 109-121
Stojanović, S. (2007) Obrazovno-vaspitni efekti responsibilne i interaktivne razredne nastave. Banja Luka: Filozofski fakultet, (neobjavljena doktorska disertacija)
Vigotski, L. (1977) Mišljenje i govor. Beograd: Nolit
Vilotijević, M., Vilotijević, N. (2016) Modeli razvijajuće nastave I. Beograd: Učiteljski fakultet
Vučković, D. (2006) Teorija recepcije u nastavi književnosti u mlađim razredima osnovne škole. Nikšić: Filozofski fakultet