Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 6 od 16  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić
2015, br. 9, str. 247-262
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/zrufpl1509247V


Komparacija sadržaja ekološkog vaspitanja i obrazovanja u nastavi prirode i društva u programima Crne Gore i Republike Srbije
aOŠ “Radomir Mitrović” Berane, Crna Gora
bUniverzitet u Prištini (Kosovska Mitrovica), Učiteljski fakultet, Leposavić

e-adresa: marijanavujovic@gmail.com, vidosladja@hotmail.com

Sažetak

U ovom radu izvršena je komparativna analiza ekoloških sadržaja u okviru nastave prirode i društva, u programima Crne Gore i Republike Srbije. Kako bi se objektivno stekao uvid u zastupljenosti sadržaja iz zaštite i unapređivanja životne sredine, pored analize, razmatrani su i predviđeni vaspitno – obrazovni ciljevi i opšti i operativni zadaci. Analizom sadržaja nastave prirode i društva mogu se uočiti nastavne jedinice u okviru kojih se učenicima što direktno, što indirektno ukazuje na značaj zaštite životne sredine, pa samim tim i na njihovu ulogu u razvijanju ekološke svesti do nivoa koji bi zadovoljio uzrast mlađeg školskog deteta.. Proučavanje sistema obrazovanja ove dve zemlje i analiza iskustava omogućava sagledavanje sličnosti i razlika između obrazovnih sistema, nastavnih planova i programa i razumevanje razvoja obrazovanja u njima, utvrđivanje sličnosti i razlika među njima, i sagledavanje mogućnosti da se pozitivna iskustva u reformi obrazovanja i nastavnog programa prirode i društva u Crnoj Gori, mogu primeniti za unapređenje obrazovnog sistema i nastave prirode i društva u Republici Srbiji, i obrnuto.

Ključne reči

Reference

Lazarević, Ž., Banđur, V. (2001) Metodika nastave prirode i društva. Beograd: Učiteljski fakultet
Stanišić, J. (2008) Značaj ekološkog vaspitanja i obrazovanja. u: Filozofeme: Zbornik radova, Novi Sad: Srpski filozofski forum, 81-91
Vidosavljević, S. (2014) Kačapor Sait: Teme iz pedagogije, Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, 2013. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić, br. 8, str. 285-288