Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 2 od 36  
Back povratak na rezultate
2017, br. 157, str. 159-181
(Re)konstruisanje rodne (neo)orijentalne devijantnosti - analiza kontinuiteta kolonizatorskog diskursa o neophodnosti spašavanja muslimanki
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za sociologiju
Ključne reči: orijentalizam; feminizam; savremene migracije; islam; rodna dimenzija
Sažetak
Značaj rodnog aspekta za kreiranje i reprodukciju orijentalizma uočio je još i tvorac koncepta Edvard Said. Kako je (neo)orijentalistički diskurs opstao i u savremeno doba, a naročito se intenzivirao u 'post 9/11' eri, kao i u kontekstu migracija sa Bliskog istoka, veoma je važno proučiti specifično vulnerabilnu poziciju muslimanki koje su višestruko marginalizovane: i kao stanovnice Orijenta i kao migrantkinje i kao žene. U radu su predstavljeni zapadni diskursi o mogućnostima i metodama 'spašavanja' muslimanki, kao i teorijski kritički osvrt na iste. Autorka rada akcenat stavlja na konstruisanje devijantnosti tj. na formiranje slike o svojevrsnoj seksualno devijatnoj subkulturi na osnovu kulturne različitosti, kao i na društvene i političke posledice takve ideologije i retorike. Na kraju, ponuđen je i polemički odgovor u vidu stavova feministkinja i feminista u okviru široko postavljene islamske tradicije borbe za ravnopravnost žena. Uvid u islamski feminizam je od presudnog značaja za holističko razumevanje rodnog aspekta savremenog multikulturalizma kao i za dekonstrukciju stereotipa.
Reference
*** (2016) Polish magazine's 'Islamic rape of Europe' cover sparks outrage. 18. february, 10. october 2017. https://www.theguardian.com/world/2016/feb/18/polish-magazines-islamic-of-europe-cover-sparks-outrage
*** (2013) Canada: Un hôpital lance une campagne pro-hijab. 12. september, 10. october 2017. http://www.katibin.fr/2013/09/12/canada-hopital-lance-campagne-pro-hijab
Ajzenhamer, V. (2012) Politički eksperiment koji traje - politički sistem Islamske Republike Iran. Azijske sveske, Beograd, no. 1(1)
Badran, M. (2005) Between secular and islamic feminism/s reflections on the middle east and beyond. Journal of Middle East Women's Studies, 1(1): 6-28
Božović, R., Simić, V. (2003) Pojmovnik islama. Beograd: Narodna knjiga
Crenshaw, K. (1991) Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color. Stanford Law Review, 43(6): 1241
Fekete, L. (2009) A Suitable Enemy: Racism, Migration and Islamophobia in Europe. London: Pluto Press
Gurel, P. (2015) Between Orientalism and Westernization: Belly Dance as a Transnational American Studies Case. Comparative American Studies An International Journal, 13(4): 265-283
Jovanović, N. (2017) Contemporary orientalistic discourse as the framework for the analysis of Islamophobia in western societies. u: Stanarević S., Đorđević I.Rokvić V. [ur.] 3rd International Conference on Human Security, Belgrade, May, Belgrade: University of Belgrade - Faculty of Security Studies - Human Security Research Center
Jovanović, N. (2017) Paradoksi slobode govora - suspenzija političke korektnosti u savremenim diskursima kao katalizator jačanja orijentalističke i rasističke retorike. u: Kuburić Z., Ćumura Lj.Zotova A. [ur.] Lica i naličja društvene i lične slobode, Novi Sad: CEIR
Jovanović, N. (2014) Islam i savremeni svet - religijske zabrane - primeri i prakse u svakodnevnom životu. Religija i tolerancija, vol. 12, br. 21, str. 161-180
Mahmood, S. (2005) Politics of Piety. Princeton and Oxford: Princeton UP
Martins, N., Williams, D.C., Harrison, K., Ratan, R.A. (2009) A Content Analysis of Female Body Imagery in Video Games. Sex Roles, 61(11-12): 824-836
Mcmahon, J. (2006) Muslim women and their white saviors. 3. may, 10. october 2017. https://thesocietypages.org/socimages/2011/05/06/muslim-women-and-their-white-saviors
Mernissi, F., Lakeland, M.J. (1991) The Veil and the male elite a feminist interpretation of women s rights in Islam. New York: Basic Books
Molnar, A. (2015) Inovativnost Monteskjeovog određenja despotije. Sociologija, vol. 57, br. 3, str. 401-420
Moors, A., Salih, R. (2009) 'Muslim women' in Europe: Secular normativities, bodily performances and multiple publics. Social Anthropology, 17(4): 375-378
Pešić, J. (2013) Rodna perspektiva u proučavanju migracija. Sociologija, vol. 55, br. 2, str. 317-332
Pettman, J.J. (1996) Worlding Women: A Feminist International Politics. London and, New York: Routledge
Pišev, M. (2013) Bodež i veo - teorijski okvir za kulturno-relativističko tumačenje islamskog feminizma. Etno-antropološke sveske, Beograd, br. 13(2), Etnološko-antropološko društvo Srbije
Pišev, M. (2013) Kuran i poliginija: zakonodavne i etičke interpretacije prava žene u islamu. Antropologija, Beograd, br. 13(1)
Ritzer, G. (2009) Savremena sociološka teorija i njeni klasični koreni. Beograd: Službeni glasnik
Said, E.V. (2008) Orijentalizam. Beograd: Biblioteka XX vek
Shepard, L. (2006) Veiled references: Constructions of gender in the Bush administration discourse on the attacks on Afghanistan post-9/11. International Feminist Journal of Politic, no. 8(1)
UNHCR Mid-year trends. http://www.unhcr.rs/media/docs/2017/mart/02/58aa8f247.pdf, 11. october 2017
Vukomanović, M. (2009) Žene apostoli u ranom hrišćanstvu - pravoverni i gnostički izvori. u: Savić S., Anić R.J. [ur.] Rodna perspektiva u međureligijskom dijalogu u XXI veku, Novi Sad: Futura publikacije
Žižek, S. (2015) Islam, ateizam i modernost: Neka bogohulna razmišljanja. Novi Sad: Akademska knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/kultura1757159J
objavljen u SCIndeksu: 01.02.2018.