Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 36  
Back povratak na rezultate
Slika drugog u romanu Očevi i oci Slobodana Selenića
OŠ 'Žarko Zrenjanin', Kikinda

e-adresajovanabandic@gmail.com
Ključne reči: imagologija; kulturni nesporazum; stereotipi; nacionalni identitet; slika Drugoga
Sažetak
Predmet interesovanja ovog rada jeste imagološko viđenje romana Očevi i oci Slobodana Selenića. Priča se zasniva na ukrštaju dveju kultura (balkanske i anglosaksonske), čije nepremostive razlike unose dramu u porodične odnose. Kao tipični predstavnici svoga etnosa, Elizabeta i Stevan Medaković stvaraju slike o sebi i o Drugima. Pošto nisu spremni da prevaziđu određene stereotipe zasnovane na etnosu i pošto je strah od gubitka nacionalnog identiteta jači i od ljubavi, oni ne uspevaju da se prilagode i da u potpunosti prihvate Drugost. Mihajlo, najmlađi član porodice Medaković, usled potrebe da prevaziđe različitost između sebe i okoline, postaje Drugi naspram svoje porodice i svesno odlazi u smrt, samo da bi dokazao svoju nacionalnu pripadnost.
Reference
Bilefeld, U. (1998) Stranci - prijatelji ili neprijatelji. Beograd: Nolit
Dvorniković, V. (2000) Karakterologija Jugoslovena. Beograd: Prosveta
Džadžić, P. (1987) Homo balcanicus, homo heroicus. Beograd: BIGZ
Egerić, M. (1997) Psihološko i etičko u romanu Očevi i oci Slobodana Selenića. u: Dela i dani, IV 161-171
Erikson, E.H. (2008) Identitet i životni ciklus. Beograd: Zavod za udžbenike
Goldsvorti, V. (2005) Izmišljanje Ruritanije - imperijalizam mašte. Beograd: Geopoetika
Ilić, D. (2010) Od Pigmaliona do golema. Peščanik, (2), Preuzeto sa http://pescanik.net/od-pigmaliona-do-golema-2
Koljević, S. (2007) Nacionalni stereotipi kao pogled na Drugo i Drugog. u: Gordić S. [ur.] Vavilonski izazovi, Novi Sad: Matica srpska, str. 5-40
Macura, S. (2006) Motiv došljaka u romanima Slobodana Selenića. u: Maticki M. [ur.] Slika drugog u balkanskim i srednjoevropskim književnostima, Beograd: Institut za književnost i umetnost, str. 347-353
Noris, D.A. (1993) Diskurs u savremenom srpskom romanu - upotreba engleskog jezika u Selenićevom romanu Očevi i oci. u: Naučni sastanak slavista u Vukove dane, Lr. 21/2, 95-101
Pantić, M. (2004) Slika Drugog u romanima Slobodana Selenića. u: Palavestra P. [ur.] Spomenica Slobodana Selenića - povodom sedamdesetogodišnjice rođenja, Beograd: SANU, str. 15-20
Roth, K. (2000) Slike u glavama - ogledi o narodnoj kulturi u jugoistočnoj Evropi. Beograd: Biblioteka XX vek
Selenić, S. (2009) Očevi i oci. Beograd: Laguna
Todorova, M. (2006) Imaginarni Balkan. Beograd: Biblioteka XX vek
Vujisić, D. (2015) Pitanja alteriteta u romanima Slobodana Selenića. Philologia Mediana, 7 (7), 223-236
Živančević-Sekeruš, I. (2009) Kako (o)pisati različitost? Slika Drugog u srpkoj književnosti. Novi Sad: Filozofski fakultet
Žunić, D. (2002) Nacionalizam i književnost - srpska književnost 1985-1995. Niš: Prosveta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ZRFFP47-12242
objavljen u SCIndeksu: 13.04.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci