Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 5 od 36  
Back povratak na rezultate
2016, br. 151, str. 261-278
Turbo-folk - balkanizam, orijentalizam i drugost
Univerzitet umetnosti u Beogradu
Ključne reči: Balkan; turbo-folk; Drugo; identitet; orijenatlizam
Sažetak
Cilj ovog rada je istraživanje fenomena turbo-folka kao simptomatičnog stanja ispreplitanih drugosti unutar Jugoistočne Evrope putem diskursa o Balkanu. Od 70-ih godina XX veka ovaj muzički žanr jedan je od sastavnih elemenata moderne i savremene kafanske kulture u Srbiji, koji od svog nastanka nosi negativne i često sukobljene diskurse u našem društvu. Analizirajući načine na koji je muzički žanr turbo- folka pozicioniran između različitih identiteta na prostorima bivše Jugolavije otkrivamo reprodukcije orijentalizma ( nesting orientalisms) na koje ukazuje Milica Bakić-Hajden (Milica Bakić- Hayden) u svojoj studiji. Rasprostranjenost različitih orijentalizama u kulturi Balkana i njegova paradoksalna pozicija kao mosta između Istoka i Zapada kroz fenomen turbo- folk žanra ukazuje nam na kontradiktornu i nestabilnu prirodu identiteta kao takvog.
Reference
*** (2004) Sav taj folk. Beograd, B92
Archer, R. (2009) Paint me black and Gold and put me in a frame: Turboflok and Balkanist discourse in (post) Yugoslav cultural space. Budapest: Central European University
Bakić-Hayden, M. (2006) Varijacije na temu 'Balkan'. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 31-71
Bhabha, H.K., ur. (1990) Nation and Narration. London: Routledge
Biddle, I., ur. (2007) Music, national identity and the politics of location. Aldershot: Ashgate Publishing Limited
Buchanan, D.A. (2007) Oh, those Turks! Music, politics, and interculturality in the Balkans and beyond. u: Buchanan D.A. [ur.] Balkan Popular Culture and the Ottoman Ecumene: Music, Image and Regional Political Discourse, Toronto: Scarecrow Press
Daković, N. (2008) Balkan kao (filmski) žanr. Beograd: Fakultet dramskih umetnosti
Đurković, M. (2002) Ideologizacija turbo-folka. Kultura, br. 102
Hudson, R. (2007) Popular music, tradition and Serbian nationalism. u: Biddle I., Rnights V. [ur.] Music, National Identity and the Politics of Location, Aldershot: Ashgate Publishing Limited
Jansen, S. (2001) Svakodnevni orijentalizam: doživljaj 'Balkana'/ 'Evrope' u Beogradu i Zagrebu. Filozofija i društvo, br. 18, str. 33-72
Jovanović, J. (2005) The power of recently revitalized Serbian rural folk music in urban settings. u: Randall A.J. [ur.] Music, Power and Politics, New York: Routledge
Kronja, I. (2008) Čovek Tranzicije u mas-medijskom društvu (slučaj Srbija). u: Filozofska istraživanja, Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, sv. 1
Malešević, M. (2008) Nasilje Identiteta, Antropološka istraživanja komunikacije u savremenoj Srbiji. Zbornik Etnografskog instituta, br. 25
Mitrović, M. (2008) Agenti spektakla - Politike tela u turbo-folku, Svakodnevna kultura u postsocijalističkom periodu. Zbornik Etnografskog instituta SANU, br. 25
Pettan, S. (2007) Balkan boundaries and how to cross them: A postlude. u: Buchanan D.A. [ur.] Balkan Popular Culture and the Ottoman Ecumene: Music, Image and Regional Political Discourse, Toronto: Scarecrow Press
Prošić-Dvornić, M. (1996) Reconstruction of identity and the role of national ethnology: Detached observation or active participation. Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i fokloristiku, Zagreb, 33/2, Institut za etnologiju i fokloristiku
Rasmussen, Lj.V. (2007) Bosnian and Serbian popular music in the 1990s: Divergent paths, conflicting meanings and shared sentiments. u: Buchanan D.A. [ur.] Bakan Popular Culture and the Ottoman Ecumene: Music, Image and Regional Political Discourse, Toronto: Scarecrow Press
Said, E.W. (1978) Orientalism. New York: Vintage Books
Todorova, M. (2006) Imaginarni Balkan. Beograd-Zemun: Biblioteka XX vek
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1651261M
objavljen u SCIndeksu: 09.12.2016.

Povezani članci

Kultura (2011)
Javni diskurs i savremeno novinarstvo
Stanojević Dobrivoje

Sociologija (2003)
Srbija - i na Istoku i na Zapadu?
Lazić Mladen B.

Sociologija (2005)
Feminističke nevolje s Balkanom
Drezgić Rada, i dr.

prikaži sve [38]