Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 7 od 36  
Back povratak na rezultate
2015, br. 147, str. 168-193
Ukijo-e između pop arta i (trans)kulturne aproprijacije o radu Muhameda Kafedžića Muhe
Udruženje građana Artikal: Društvo za negovanje i promovisanje savremenog i slobodnog umetničkog stvaralaštva, Beograd + Platforma Trans-Cultural Dialogues, Barselona, Španija i Alžir, Alžir
Ključne reči: ukijo-e; Japan; savremena umetnost; kulturna aproprijacija; trans-kulturalizam; Bosna i Hercegovina
Sažetak
Ovaj rad analizira, s jedne strane, umetničko delo Muhameda Kafedžića - Muhe, a s druge, promatra značenje i primenjivost teorija kulturne aproprijacije na njegov rad. Cilj rada je da predstavi složen postupak preuzimanja tokova i pojava iz istorije umetnosti, na primeru Kafedžićevog rada japanskih ukijo- e drvoreza (XVII-XIX vek) i Američkog Pop arta (XX vek), koji kontekstualizacijom i inovativnim tretiranjem dobija nova značenja i čitanja. Na kraju, u kontekstu Bosne i Hercegovine, namera mi je da zagovaram ideju kako Muhin umetnički rad ima odlike nepripadanja lokalnoj sredini, tradiciji i poseduje, posledično, jedno trans-kulturno usmerenje. Među navedenim delima se nalaze serije radova poput 100 Views of Ukiyo-e, Volume I: Masters, omaž ukijo- e tradicionalnim umetnicima od XVII do XIX veka tematizujući niz predstava (pozorište, mitologija, erotika, samuraji, kurtizane, pejzaži, životinje); zatim serije History re-painting i Japanesque koje se poigravaju sa kontekstom Bosne i Hercegovine; 100 velikih talasa koji čine omaž i interpretaciju u vidu murala/ ulične umetnosti Hokusaijevog Velikog talasa Kanagave; kao i Utamaro Lichtenstein koja sa humorom direktno referiše istovremeno na umetnike Roja Lihtenštajna i Hokusaija, dva bitna uzora Muhinog rada.
Reference
Argan, Đ.K., Oliva, A.B. (2005) Moderna umetnost 1770-1970-2000. Beograd: Clio, knj. 1
Beck, D. (2003) Understanding cultural appropriation. Amherst: Hampshire College
Benjamin, V. (1974) Umjetničko delo u veku svoje tehničke reprodukcije. u: Eseji, Beograd: Nolit
Hane, M. (1972) Japan: a historical survey. New York: Charles Scribner's sons
Harper, A. (2013) Iona rozeal Brown's afro-Japanese mashup. Studio 360, http://www.studio360.org story/296845-iona- rozeal- browns_ afro_japanese_ mashup/
Huib, S. (2010) Facing the music: shaping music education from a global perspective. Oxford university press
Irvin, S. (2005) Appropriation and Authorship in Contemporary Art. British Journal of Aesthetics, 45(2): 123-137
Isović, M. (2012) U BiH je zaboravljeno šta je normalan život. u: Intervju sa Muhamedom Kafedžićem - Muhom, internet portal Buka. http://www.6yka.com/novost 18784/ljudi- u-bih-su-zaboravili- sta- je- normalan- zivot
Ives, C.F. (1976) The great wave: the influence of Japanese woodcuts on French prints. New York: The Metropolitan museum of art
Jenkins, D. (1988) Paintings of the Floating World. Bulletin of the Cleveland Museum of Art, Vol. 75, No. 7
Kafedžić, M. (2012) Jedan od 100 pogleda. Akademija likovnih umetnosti u Sarajevu, magistarski rad
Kirsch, G.E., Ritchie, J.S. (1995) Beyond the Personal: Theorizing a Politics of Location in Composition Research. College Composition and Communication, 46(1): 7
Lihtenštajn, R. (1971) Šta je pop-art. u: Likovne sveske, Beograd: Umetnička akademija, 1-2
Livingstone, M. (2002) Pop art: a continuing history. London: Thames & Hudson
Marks, A. (2010) Japanese woodblock prints: artists, publishers and masterworks 1680-1900. Singapore: Tuttle publishing
Midžić, S. (2004) Satori. Beograd: Dom omladine Beograda, http://www.nenadkosticart.com/#! bibliography/ c1f34
Mlađi, M.P. (2004) Kontekst. u: <Šif R.> [ur.] Kritički termini istorije umetnosti, Novi Sad: Svetovi
Nelson, R.S. (2004) Aproprijacija: Kritički termini istorije umetnosti. Novi Sad: Svetovi
Rogers, R.A. (2006) From Cultural Exchange to Transculturation: A Review and Reconceptualization of Cultural Appropriation. Communication Theory, 16(4): 474-503
Said, E.V. (2008) Orijentalizam. Beograd: Biblioteka XX vek
Shively, D.H., McClain, J.L. (1991) Popular culture. u: The Cambridge History of Japan, Cambridge: Cambridge University Press, : 706-770
Sretenović, D. (2013) Umetnost prisvajanja. Beograd: Orion art
Stojsavljević, A. (2012) Pop art i pop art, 100 views of Ukiyo-e. Gradska galerija Bihać
Šuvaković, M. (2011) Pojmovnik teorije umetnosti. Beograd: Orion art
Todorov, C. (1994) Mi i drugi - francuska misao o ljudskoj raznolikosti. Beograd: Biblioteka XX vek
Tunić, S. (2015) Skype call Arlington - Sarajevo. u: Intervju sa Muhamedom Kafedžićem - Muhom, internet portal Buka. http:// www.6yka.com/novost 76359/skype- call arlington- sarajevo
Tunić, S. (2013) 100 views of Ukiyo-e: Beograd. Beograd: Dom kulture Studentski grad
Uhlenbeck, C. (2005) Erotic fantasies of Japan: the world of shunga. u: [ur.] Japanese erotic fantasies: Sexual imagery of the Edo period, Amsterdam: Hotei publishing
Vujanović, B. (2014) Aspekti umjetničkog delovanja u naježenoj stvarnosti. u: Dekodiranja - savremena umjetnost Bosne i Hercegovine, Cetinje: Narodni muzej Crne Gore
Young, J.O. (2008) Cultural appropriation and the arts. Malden: Blackwell publishing
Young, J.O., Haley, S. (2009) ‘Nothing Comes from Nowhere’: Reflections on Cultural Appropriation as the Representation of Other Cultures. u: The Ethics of Cultural Appropriation, Oxford: Wiley-Blackwell, : 268-289
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/kultura1547168t
objavljen u SCIndeksu: 06.11.2015.